19 iulie 2024
Chisinau
Social

Guvernul a perfecţionat mecanismul de coordonare a asistenţei externe

Loading
Social Guvernul a perfecţionat mecanismul de coordonare a asistenţei externe
Guvernul a perfecţionat mecanismul de coordonare a asistenţei externe
asistenta-externa

Foto: noi.md

 

Cabinetul de Miniştri a aprobat, recent, o decizie cu privire la reglementarea cadrului instituţional şi a mecanismului de coordona­re a asistenţei externe acordată ţării noastre de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare.

 

Documentul are scopul de a ajusta cadrul normativ în domeniu la noile cerințe, pentru creșterea eficienței, a durabilității și transparenței asistenței externe. Mo­dificările majore se referă la instituționalizarea și per­fecţionarea procesului de actualizare a două platfor­me electronice.

Prima dintre aceste modificări se referă la platfor­ma pentru gestionarea asistenței externe www.amp.gov.md, prin care se instituie raportarea electronică şi este reglementat formatul standard de elaborare a rapoartelor privind asistența externă. Cea de-a doua se referă la platforma www.finantare.gov.md, care este destinată informării publicului privind asistența financiară disponibilă și care are obiectivul de a faci­lita comunicarea dintre Guvern și mediul de afaceri. Potrivit documentului sus-menţionat, orice schemă de finanțare nouă, lansată pentru susținerea mediului de afaceri sau orice modificare în schemele de finanțare prezente, va fi notificată Cancelariei de Stat de către instituțiile responsabile pentru a fi plasată pe platfor­ma www.finantare.gov.md. Condițiile respective se re­feră atât la resursele financiare externe, cât și la cele bugetare.

Biroul comunicare și relații cu presa al Guvernului precizează că ajustările în cauză au menirea de a con­tribui la transparentizarea asistenței externe și dezvol­tarea mediului de afaceri în condiții favorabile, precum şi de a oferi informații gratuite actualizate.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand