23 aprilie 2024
Chisinau
Social

Guvernul a aprobat Planul anual de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea europeană

Loading
Social Guvernul a aprobat Planul anual de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea europeană
Guvernul a aprobat Planul anual de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea europeană

 

 

plan-de-amortixare-moldova-UE

Foto: vocea.md

Un plan pentru 2015 de armo­nizare a legislaţiei moldove­neşti la cerinţele acqius-ului comunitar şi ale Acordului de Asociere a ţării noastre la Uniunea Europeană a fost aprobat, recent, de membrii Guvernului.

 

Documentul prevede ajustarea a 96 de acte naţionale, dintre care 62 sunt proiecte noi, iar 34 – propu­neri de completare şi modificare. Planul cuprinde 13 domenii prio­ritare: societăţi comerciale, servicii financiare, fiscalitate, agricultură şi dezvoltare rurală, cooperarea în sectorul energetic.

Printre aceste domenii se mai numără: protecţia consumatoru­lui, drepturile de proprietate in­telectuală, concurenţa, protecţia mediului înconjurător, sănătatea publică, societate informaţională. Şirul este continuat de: comerţ şi aspectele legate de comerţ, ocupa­rea forţei de muncă, politica socială şi asigurarea oportunităţilor egale, transporturi, statistică, securitate şi justiţie.

Procesul de realizare a ansam­blului de măsuri convenite între ţara noastră şi Uniunea Europeană şi incluse în planul sus-menţionat pentru acest an va fi coordonat de Centrul de Armonizare a Legisla­ţiei din subordinea Ministerului Justiţiei.

Potrivit Biroului de comunicare al Guvernului, Pirkka Tapiola, şeful Delegaţiei Uniunii Europene la Chi­şinău, a declarat, zilele trecute, că UE va continua să sprijine reforme­le, orientate spre modernizarea şi avansarea ţării noastre în parcursul său european. Astfel, accentul prin­cipal urmează să fie pus pe reforma justiţiei, combaterea corupţiei, consolidarea sectorului financiar-bancar, reformarea administraţiei publice, dezvoltarea economică şi atragerea investiţiilor.

Şi managerul pe ţară al Băncii Mondiale, Alex Kremer, a dat asi­gurări că Banca Mondială va spri­jini în continuare Republica Mol­dova.

„La etapa actuală, mesajul co­munităţii partenerilor de dezvol­tare pentru noul Guvern de la Chi­şinău ar fi unul de încurajare spre acţiuni hotărâte, axate pe reforme şi rezultate. În acest sens, Banca Mondială este dispusă să ofere re­comandări clare pe termen mediu şi lung, pentru asigurarea dezvol­tării durabile a Republicii Moldo­va”, a declarat managerul pe ţară al Băncii Mondiale.

Guvernul de la Chişinău şi Ban­ca Mondială cooperează în baza unei strategii de parteneriat pen­tru 2014-2017, aprobată de Consi­liul executiv al acestei instituţii, în septembrie 2013. Valoarea totală a finanţării prevăzute pentru proiec­tele incluse în această strategie se ridică la 450 mln. de dolari.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand