25 iunie 2024
Chisinau
Social

Grevă la Î.S. „Poșta Moldovei”. Ar fi bine ca protestatarii să respecte prevederile legislației în vigoare

Loading
Social Grevă la Î.S. „Poșta Moldovei”. Ar fi bine ca protestatarii să respecte prevederile legislației în vigoare
Grevă la Î.S. „Poșta Moldovei”. Ar fi bine ca protestatarii să respecte prevederile legislației în vigoare
esp.md

Mai mulți angajați ai Între­prinderii de Stat „Poșta Mol­dovei”, filiala Bălți, au intrat, la începutul săptămânii, în grevă. Aceștia au protestat împotriva planului anticriză al conducerii întreprinderii, care presupune reducerea salariilor pentru muncitori. Angajații mai multor filiale au solicitat demisia directorului general-interimar al Î.S. „Poșta Moldo­vei”, Vitalie Zaharia.

Protestatarii au venit cu pancar­de pe care scria „Zaharia pleacă!” și „Noi nu vom ceda!”.  Oame­nii sunt nemulțumiți de un ordin emis pe 5 martie, care ar stipula necesitatea optimizării activității angajaților. Potrivit ducumentului, întreprinderea va lua un șir de mă­suri în vederea redresării situației economico-financiare, inclusiv prin reducerea și optimizarea progra­mului de activitate a 300 de oficii poștale.

Lucrătorii poștali se tem că noile măsuri, pe de o parte, vor mări volumul de muncă, iar pe de alta, vor cauza pierderi din venitul angajaților. „În 300 de oficii lucrea­ză numai câte o persoană pe timp de pandemie. Ceilalți angajați, conform deciziei domnului Zaha­ria, trebuie sa stea acasă. În afa­ră de aceasta, vor fi reduse zilele de lucru, de la cinci, la trei, deși avem zile când volumul serviciilor solicitate și fluxul de oameni este foarte mare. Oamenii telefonează și se revoltă că trebuie să așteapte poștașul și câte jumătate de zi”, a declarat unul dintre protestatari.

„Dacă un angajat are un sala­riu între 2000-3000 de lei, în caz că se reduc zilele de lucru vă dați seama câți bani va primi el? Pen­tru a opri această nedreptate la Î.S. „Poșta Moldovei”, cerem de­misia necondiționată a lui Vitalie Zaharia. Are un an de zile de când a venit, dar iată vrea să ducă între­prinderea la faliment. Ne-a ajuns deja cuțitul la os”, se revoltă un alt protestatar.

Vă amintim, că Vitalie Zaharia a devenit director general interimar al Î.S. „Poșta Moldovei” în decembrie 2019. El a fost desemnat în funcție prin ordinul Agenției Proprietății Publice, fondatorul întreprinderii.

„Nemulțumirea oamenilor crește. Odată și odată situația va ex­ploda. Fiecare se gândește la inte­resele personale și de grup. Ceia ce se întâmplă la Poșta Moldovei, în general, și la filiala Bălți, în particu­lar, este de neînțeles nu doar pen­tru colegi, dar și pentru mine ca director al oficiului poștal. Pentru mine totul este straniu, chiar dacă am da vina pe pandemie. Poșta Moldovei nu și-a sistat până acum activitatea, am muncit în continuu, în condiții cu mult mai grele, dar e trist ce se întâmplă. Anul tre­cut, când am avut 50 de angajați infectați cu covid, toți doreau să ne ajute. Acum, când avem cu mult mai multe cazuri, suntem lăsați în voia sorții. Venirea domnului Zaha­ria la conducere pentru noi a de­venit o năpastă. Cum poți să iai Î.S. „Poșta Moldovei” cu un profit de 40 de milioane de lei și, într-un an de zile, să o aduci la pierderi de 40 de milioane? ”, se întreabă directo­rul filialei din Bălți, Vasile Guțu.

 

Reacția conducerii Î.S. „Poșta Moldovei”

Într-un comunicat de presă, conducerea Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” respinge orice acuzație. Potrivit acesteia, opti­mizarea proceselor operaționale în cadrul oficiilor poștale este o decizie temporară, dar rațională, întrucât situația actuală impune luarea unor măsuri suplimentare în vederea reducerii numărului de infectări cu Covid-19 și a protejă­rii sporite a sănătății angajaților. „Această decizie, cât și planul de măsuri este susținut în totalitate de către Comitetul Sindical al Î.S. „Poșta Moldovei”, care dezaprobă ieșirile și acuzațiile abuzive și deni­gratoare ale unor angajați ghidați de unele persoane care încearcă să destabilizeze situația și să sub­mineze activitatea întreprinderii. Aducem la cunoștință că și în anul 2020 am avut o situație similară, când oficiile poștale au activat chiar și 3 zile pe săptămână, din cauza restricțiilor de Covid-19. Totodată, este important să menționăm că în urma acestei decizii nu vor avea loc reduceri de cadre așa cum s-a vehiculat în presă”, se precizează în comunicatul de presă.

„În contextul difuzării infor-mațiilor și expunerilor calomnioa­se și denigratoare aduse în adre­sa Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei” care afectează și submi­nează activitatea corespunzătoa­re a întreprinderii și credibilitatea clienților, conducerea instituției

face un apel public către toți cetățenii Republicii Moldova, me­diul asociativ, reprezentanții auto-rităților publice, instituțiilor locale, naționale și internaționale prin care solicită stoparea răspândirii falsurilor și acuzațiilor speculative și tendențioase în care este vizată Î.S. „Poșta Moldovei” și angajații acesteia. Toate acuzațiile lansate sunt denaturate și reprezintă fal­suri, fapt pentru care, solicităm tu­turor celor menționați, să se abțină de la comentarii denigratoare care defăimează imaginea întreprinde­rii, generează polemici și comen­tarii inutile, pune în pericol par­teneriatele inițiate și în proces de desfășurare, precum și buna activi­tate a celor 5500 de angajați”, mai precizează sursa citată.

Într-o perioadă scurtă, Î.S. „Poșta Moldovei” a inițiat un amplu proces de dezvoltare, reușind să înregistreze rezultate excelente. „Au fost lansate procese de îmbu-nătățire a condițiilor de muncă, de dezvoltare a imaginii întreprinde­rii, de identificare și amplificare a colaborării externe. A crescut ca­litatea serviciilor prestate, au fost inițiate proiecte mari și optimizate procesele și tehnologiile poștale, accentul fiind pus pe lansarea ser­viciilor noi. Toate aceste lucruri ne­cesită de a fi susținute și nu descu­rajate”, conchide sursa citată.

Într-un răspuns pentru Ziarul „Vocea poporului”, Ion Pîrgaru, președintele Federației Sindicate­lor din Comunicații din Republica Moldova, a menționat că numărul salariaților de la întreprindere nu va fi redus, iar cei care au propu­neri de rederesare a situației, pot să se adreseze la adminsitrația Î.S. „Poșta Moldovei”. Referindu-se la greva organizată de angajații din municipiul Bălți, Ion Pîrgaru susține că fiecare angajat este în drept să protesteze, doar că el tre­buie să respecte etapele și preve­derile legislației în vigoare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand