23 aprilie 2024
Chisinau
Social

Grădiniţa incluzivă „Guguţă” face magie la Ungheni

Loading
Social Grădiniţa incluzivă „Guguţă” face magie la Ungheni
Grădiniţa incluzivă „Guguţă” face magie la Ungheni

 

 

gradinita-Ungheni

Foto: vocea.md

Grădiniţa „Guguţă” este o instituţie preşcolară unică în felul său în oraşul Ungheni. Ea are un statut de incluziune socială. Aceasta înseamnă că în fiecare grupă sunt incluşi câte 2-3 copii cu cerinţe educaţionale speciale. Potrivit Emiliei Cucuruzac, directoarea grădiniţei, respectiva instituţie preşcolară este frecventată de 81 de co­pii cu probleme de sănătate, dintre care 21 cu afecţiuni psihologice, iar 60 suferă de logopatie, dar care oricum au nevoie de atenţia psihologului. Costul întreţinerii unui copil se ridică la 460 de lei lunar, însă părinţii achită doar 120 de lei, indiferent de mărimea veniturilor familiilor.

Totodată, grădiniţa „Guguţă” este o instituţie preşcolară unică în toată ţara. Desigur, în Repu­blica Moldova mai funcţionează şi alte grădiniţe incluzive. Totuşi, unicitatea instituţiei preşcola­re din Ungheni se remarcă prin faptul că de copiii cu probleme de sănătate au grijă specialişti dotaţi, cu pregătire specială, precum chineziterapeut, masor, logopat, psiholog, organizator de sport, cadre didactice instruite în mod expres pentru a activa în domeniul incluziunii.

 

Prin incluziune plenară, spre afirmare totală

 

Avem grijă ca asemenea con­tingent de copii, vitregiţi de des­tin, să nu se simtă izolaţi, ci să fie incluşi plenar în procesul de edu­caţie, ni se destăinuieşte Emilia Cucuruzac. Deoarece, dacă ar fi să fie plasaţi în grupe separate, nu s-ar putea asigura, stimula dezvoltarea lor. Aceasta este po­sibilă doar în condiţiile aflării lor în grupe de copii sănătoşi, dotaţi. Doar prin contactul, comunica­rea cotidiană cu cei dezvoltaţi le putem cultiva anumite de­prinderi utile, îi putem salva de la suferinţe, îi putem ajuta să se întremeze. Observăm că, după ce sunt plasaţi în grădiniţa noastră, copiii cu probleme de sănătate îşi schimbă chiar şi atitudinea faţă de propriii părinţi”, ne lămureşte directoarea grădiniţei incluzive „Guguţă” din Ungheni.

„Este adevărat, a remarcat Emilia Cucuruzac, la început, co­piii cu probleme de sănătate erau trataţii cu o anumită reţinere, uneori şi cu o doză de repulsie de către colegii lor sănătoşi, chiar de către părinţii acestora. Am avut nevoie de un efort suplimentar al psihologului, al logopedului pen­tru a elimina anxietăţile, resenti­mentele unor copii şi părinţi. Am organizat anumite ore de instrui­re în cadrul proiectului de educa­ţie şi dezvoltare prin incluziune, finanţat de o organizaţie nongu­vernamentală din Olanda.

Concomitent, s-a procedat la o reciclare a cadrelor didactice de la grădiniţă, pentru că mulţi angajaţi ai instituţiei nu aveau pregătirea necesară să educe, să aibă grijă de o astfel de categorie de copii, din care cauză unii s-au speriat şi au plecat la alt loc de muncă. De aceea, am fost nevoiţi să angajăm alte persoane care fac faţă unor calităţi nobile, precum compasiunea, mărinimia, sen­sibilitatea de a trata, a înţelege problemele fiecărui copil, cu o vocaţie distinsă pentru o aseme­nea muncă, să dea dovadă de o abordare individuală”.

 

Sunt trataţi copiii bolnavi, dar se înzdrăvenesc şi cei sănătoşi

 

Efectul unor asemenea acţiuni de instruire, de conştientizare la nivelul copiilor, părinţilor, ca­drelor didactice s-a făcut simţit în scurt timp. Nu demult a fost înscris un copil care suferă de Sindromul Down, iar colegii lui de grupă l-au primit cu multă căldură, deschidere, căutând să-l ajute în toate. Adică, ar fi de spus că şi copiii sănătoşi devin mai receptivi, tratează cu mai mul­tă dragoste, sensibilitate pe cei mai năpăstuiţi ca ei. Încât, după Emilia Cucuruzac, o dată cu tre­cerea anilor şi după un asemenea tratament cordial în acest mediu prietenos, copiii cu probleme de sănătate devin oameni absolut sănătoşi, se debarasează de com­plexele apăsătoare care le mar­chează copilăria.

Mai pe scurt, la grădiniţă in­cluzivă „Guguţă” se face totul, spune Emilia Cucuruzac, pentru ca aceste fiinţe plăpânde, cu pro­bleme de sănătate, să se lanseze cu multă siguranţă, fermitate în lumea largă, să se simtă şi ei ca noi, să beneficieze de şanse ega­le ca toţi copiii sănătoşi din ţară. Pentru că aceasta este menirea instituţiei noastre, ne asigură directoarea grădiniţei incluzive „Guguţă” din Ungheni.

 

Efortul de sacrificiu nu-şi află aprecierea cuvenită

 

emilia-cucuruzac

Foto: vocea.md

 

La grădiniţa incluzivă „Gugu­ţă” lucrează 56 de angajaţi, din­tre care 26 cadre didactice, 21 de educatori şi cinci specialişti: un logopat, un psiholog, doi educa­tori muzicali şi un organizator sportiv, ne informează Ecaterina Rastroşan, preşedintele comite­tului sindical al acestei institu­ţii. Toţi ca unul sunt membri ai organizaţiei sindicale. Pentru că această calitate le oferă avantaje. Astfel, unii dintre ei beneficiază de ajutor material din fondurile băneşti ale organizaţiei sindicale. Altora le sunt acordate bilete de odihnă pentru odihna de vară a copiilor lor.

În genere, colectivul nostru estre unul tânăr, foarte activ, ţine să precizeze Ecaterina Rastro­şan, însă, din păcate, colegii mei nu sunt remuneraţi după efortul care se cere şi pe care-l depun. Să zicem, un cadru didactic, cu studii superioare, primeşte o lea­fă lunară de doar 2000 de lei, în timp ce colegul lui, cu studii me­dii de specialitate, este nevoit să se mulţumească chiar şi cu 1800 de lei pe lună. Iar salariul unui tânăr specialist, venit de la facul­tate, este de 1400 de lei, adică sub nivelul minimului de existenţă pe ţară. Şi aceasta în situaţia în care angajaţii grădiniţei lucrează într-un regim special, sunt obli­gaţi să facă faţă unui contingent deosebit de copii. În pofida fap­tului că grădiniţa are statutul de incluziune socială, legislaţia nu prevede anumite sporuri de sa­larii sau alte căi de stimulare a salariaţilor ei.

 

Culmile perfecţiunii încep de la pasiunea pentru munca de la grădiniţă

 

Deşi munca plină de efort, de dăruire de sine a acestui colectiv de entuziaste se bazează cu pre­cădere pe sentimente alese, pre­cum sensibilitatea, deschiderea pentru tristeţea, suferinţa micilor fiinţe, care nici nu au apucat bine să realizeze surprizele nefaste ale vieţii. Emilia Cucuruzac ne asigu­ră că moralul colegelor sale este la nivelul cel mai înalt. „Îndeo­sebi, punem accent pe educaţia prin muncă, în spiritul ecologiei, pentru un mod de viaţă sănătos. În acest context, ţin să remarc că nu demult am pornit construcţia unei sere, pentru ca fiecare copil să aibă la masă cât mai multe le­gume, verdețuri. Ne-au acordat ajutor mai mulţi agenţi econo­mici din oraş şi din raion. Avem toată susţinerea din partea pri­măriei oraşului Ungheni. Ideea cu sera ne-a venit după ce am vi­zitat un sat din raionul Ungheni, cu o mulţime de sere, în care se cultivă legume. Însă noi ne pro­punem să cultivăm doar legume ecologice. Urmează ca fiecare grupă de copii să se implice în ac­tivitatea de îngrijire şi cultivare a legumelor din seră. Chiar planifi­căm să implicăm şi părinţii, pen­tru a se destinde, a se refugia din mediul galopant cotidian”, mai adaugă directoarea grădiniţei.

Prin acest proiect, ne lămu­reşte Emilia Cucuruzac, se urmă­reşte crearea condiţiilor optime pentru formarea deprinderilor de muncă ale copiilor de vârstă preşcolară, a atitudinilor poziti­ve faţă de natură prin realizarea unor activităţi de educaţie eco­logică şi pentru participarea co­piilor la lucrările de cultivare a legumelor pur ecologice.

Ar fi de spus că acesta este al optulea proiect care se realizea­ză în cadrul grădiniţei incluzive „Guguţă”. Cel mai mare din aces­te proiecte, cu genericul „Educa­ţie, dezvoltare, incluziune”, are o valoare de 52 de mii de euro. Anume din finanţarea respecti­vului proiect s-a reuşit dezvol­tarea unei instituţii moderne, cu cadre de o calificare înaltă în do­meniul incluziunii copiilor, ceea ce permite să fie apreciată drept una dintre cele mai performante din ţară.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
3
Comentează
 • Nina
  22.09.2014

  As vrea sa spun ,ca in aceasta gradinita nimeni nu te intreaba ce te doare,sora medicala nu stie ce este tulburare din spectrul autistic,educatoarea chiar din prima zi iti cere bani,dar nu se intereseaza ce are copilul,ce mananca,cum se comporta,copilul cu cerinte speciale este introdus in grupa singur,fara insotitor,ca sa plinga si sa se imbolnaveasca si mai mult,directoarea are frica de ce-o sa spuna ceilalti parinti,copii carora sint fara insotitor,si in fiecare zi inloc de buna ziua este „bani ati adus?”.Totul in acest articol e spus frumos,dar nu asa stau lucrurile.Eu o sa dovedesc acest lucru.

  • Liuda
   31.05.2016

   Dragă Nina!
   Puteţi să ne faceţi o vizită la grădiniţa locală ,pentru a face comparaţie cu a voastră.Să cîştiji în patru ani 17 proecte -asta nu e puţin şi nu e uşor.Se vede că unii sînt învăţaţi ca să vie americanii său alţii să ne dea bani, să ne facă totul,iar noi să comentăm şi să nu contribuim cu nimic.Probabil că asta e durerea cea mai mare a Dumitale !

  • Olesea
   15.12.2016

   Doamna Nina cît neadevăr în cuvintele spuse în deosebi în comentariu DVS .Îmi pare rău că nu cunoașteți dar vorbim aberații,cu atîta nesimțire .Doamnă veniți în grădiniță să vedeți cum stau lucrurile nu vorbiți toate prostiile care vă dă în cap.

Citește și
slot thailand