21 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Gospodăria de fermier și contractul de muncă. Deplasarea în interes de serviciu

Loading
Cetăţeanul şi legea Gospodăria de fermier și contractul de muncă. Deplasarea în interes de serviciu
Gospodăria de fermier și contractul de muncă. Deplasarea în interes de serviciu
Vocea poporului
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

 

Gospodăria de fermier și contractul de muncă

 

Doresc să aflu dacă, la angajare într-o gospodărie țărănească, se încheie sau nu contract individual de muncă?

Elisaveta Focușor, Criuleni

 

Încheierea, modificarea și încetarea contractului individual de mun­că cu salariatul angajat în gospodăria țărănească (de fermier) se re­glementează de Codul muncii, de Legea privind gospodăriile țărănești (de fermier) și de alte acte normative. Mai mult decât atât, fermierul are obligația să înregistreze contractul individual de muncă la auto­ritatea administrației publice locale (primăria), care, potrivit art. 326 din Codul muncii, remite o copie a acestuia inspecției teritoriale de muncă. În cazul în care contractul individual de muncă nu a fost în­cheiat sau perfectat în formă scrisă, acesta se consideră încheiat pe o perioadă nedeterminată și își produce efectele juridice din ziua în care salariatul a fost admis la muncă de angajator (fermierul). Or, în cazul angajării fără respectarea formei scrise a contractului individual de muncă, fermierul este obligat, de asemenea, în baza procesului-verbal de control al inspectoratului muncii, să perfecteze cu persoana anga­jată contractul respectiv (art. 58, alin. (4) din Codul muncii).

 

Deplasarea în interes de serviciu

 

Cum se calculează perioada deplasării, pentru compensarea cheltuielilor, și în ce măsură se menține locul de muncă și salariul pe această perioada?

Boris Mâțu, Chișinău

 

Potrivit Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului Repu­blicii Moldova nr. 10 din 05.01.2012, compensarea cheltuielilor de de­plasare se efectuează pentru zilele aflării efective în deplasare, inclusiv pentru ziua plecării şi ziua sosirii, determinate conform mențiunilor în ordinul sau în legitimația de deplasare şi în documentele de că­lătorie prezentate, în limitele termenului pentru care salariatul a fost delegat.

Salariatului delegat în interes de serviciu i se păstrează locul de muncă şi salariul lunar pentru timpul deplasării, inclusiv pentru timpul aflării în drum, conform prevederilor articolului 175 din Codul mun­cii al Republicii Moldova. La delegarea persoanei care lucrează prin cumul, salariul se păstrează la acea entitate care a delegat persoana respectivă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand