16 iunie 2024
Chisinau
Social

Ghid practic de măsuri-cheie pentru prevenirea infecției COVID-19

Loading
Social Ghid practic de măsuri-cheie pentru prevenirea infecției COVID-19
Ghid practic de măsuri-cheie pentru prevenirea infecției COVID-19
asp.gov.md

Toate autoritățile naționale, inclusiv companiile și angaja­torii, dar și angajații, în special din sfera de producere și co­mercializare a bunurilor desti­nate populației, trebuie să își asume un rol pentru limitarea și localizarea răspândirii noului coronavirus.

Potrivit unui ghid practic de măsuri-cheie pentru preveni­rea infecției COVID-19, elaborat de Ministerul Sănătății, Mun­cii și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Sănătate Publi­că (ANSP) și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, toți angajatorii tre­buie să implementeze bunele prac­tici de igienă și control al infecției.

Acestea includ: promovarea spălatului frecvent și minuțios pe mâini cu apă curgătoare și săpun și, desigur, asigurarea unui acces nelimitat în încăperi cu această destinație, instalarea de dozatoa­re cu săpun lichid și oferirea de șervete de hârtie. În acest scop, se cere instalarea unor dozatoare cu dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool de 70% la intrare în unitatea de producere, în locuri vizibile și accesibile, afișarea mate­rialelor informative ce promovează spălarea corectă pe mâini.

 

Starea sanitaro-igienică

Pentru asigurarea și menținerea condițiilor și a locului de muncă în stare sanitaro-igienică satisfă­cătoare, se recomandă: tratarea frecventă cu dezinfectanți, la fieca­re două-patru ore, a suprafețelor din mediul ocupațional, cum ar fi spațiile de lucru, pentru servirea bucatelor, mânerele ușilor, ascen­soarele, grupurile sanitare.

În acest scop, trebuie asigurată o rezervă de dezinfectanți pentru cinci zile. Servirea bucatelor va fi permisă doar în încăperi special amenajate cu condiții pentru res­pectarea igienei mâinilor, dar va fi interzisă la locul de muncă.

Totodată, este necesară asigu­rarea angajaților cu șervețele dez­infectante, astfel încât suprafețele utilizate în mod obișnuit (echi­pamente, tastaturi, butoane) să poată fi șterse înainte de utilizare. O altă condiție este descurajarea angajaților să folosească alte lo­curi și unelte de lucru decât cele personale.

 

Igiena respiratorie

Promovarea igienei respirato­rii în cadrul proceselor de muncă ține de respectarea distanței de cel puțin un metru între angajați și protejarea prin ecran de sticlă a celor care deservesc direct clienții. Cel mai bun mod de a reduce riscul infectării cu noul coronavirus este asigurarea igienei personale și a celei de producere, afișarea mate­rialelor informative ce promovează igiena respiratorie, asigurarea uti­lizării măștilor medicale de către persoanele la care apar simptome caracteristice maladiilor respirato­rii acute aflate la serviciu.

Muncitorul care tușește sau strănută trebuie să-și acopere gura și nasul cu un șervețel de o singură folosință, care va fi aruncat la coșul de gunoi, preventiv plasat într-o pungă separată și ulterior obligatoriu va fi respectată igiena mâinilor. În acest sens, trebuie să se asigure cu șervețele de o sin­gură folosință și coșuri de gunoi pentru aruncarea în mod igienic a materialelor folosite.

Este necesară și elaborarea unui plan de intervenție și de asi­gurare a continuității procesului ocupațional în cazul înregistră­rii unui eventual focar la locul de muncă. La baza lui trebuie să fie un scenariu prin care activitatea întreprinderii nu suferă perturbări majore ale procesului de muncă, chiar dacă un număr semnificativ de angajați nu vin la serviciu, fie din cauza restricțiilor locale privind deplasările, fie că s-au îmbolnăvit.

 

Informarea angajaților

Ulterior, angajații vor fi informați cu privire la scenariile de evoluție a situației, etapele planului și dele­garea sarcinilor, responsabilizarea salariaților la autoizolare în cazul în care prezintă simptome ale mala­diilor respiratorii acute, garantarea că planul abordează consecințele sociale ale unui caz de COVID-19 la locul de muncă și asigurarea ac­cesului la informație și suport.

Vor fi necesare și anumite mă­suri în cazul suspiciunii unui sau mai multor cazuri de COVID-19 în rândul angajaților. Acestea se axea­ză pe izolarea temporară a anga­jatului suspect cu COVID-19 prin îndepărtarea din zona de muncă, cel mai potrivit ar fi izolarea într-o încăpere separată bine aerisită.

Se va apela 112 în cazul apariției semnelor de boală respiratorie (tuse, dificultăți de respirație, fe­bră), pentru ca persoana suspectă sa fie preluată și transportată la spital cu ambulanța. Evitarea con­tactului direct cu alte persoane și atingerea suprafețelor și a obiec­telor până la primirea recoman­dărilor sau serviciului de urgență. În cazul necesității, angajatul uti­lizează o baie separată, dacă este disponibilă sau este limitat accesul doar pentru el. Monitorizarea per­soanelor cu vârsta de la 63 de ani în sus, care prezintă comorbidități (de exemplu, diabet zaharat, boli cardiovasculare și respiratorii) și implică un risc sporit de a suferi complicații grave.

 

Păstrarea confidențialității

În cazul contactării la locul de muncă cu un angajat suspect, an­gajatorul va colabora cu Agenția Națională pentru Sănătate Publi­că (ANSP). Aceasta, împreună cu asistența medicală a întreprinde­rii ori primară teritorială, va izola persoana suspectă și va identifica contacții. În cazul unui lucrător con­firmat cu COVID-19, ANSP efectu­ează anchetarea epidemiologică la sediul angajatorului. Angajato­rul trebuie să informeze angajații despre eventuala lor expunere la COVID-19 la locul de muncă, fiind păstrată confidențialitatea.

Angajații care au contactat cu un lucrător cu COVID-19 confir­mat trebuie să stea în autoizolare la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile. Angajații care au un mem­bru al familiei bolnav la domici­liu cu COVID-19, dar nu prezintă semne de boală, trebuie să anunțe imediat angajatorul și să rămână în autoizolare la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand