22 iunie 2024
Chisinau
Social

Garanții sociale pentru moldovenii care au muncit în Federația Rusă

Loading
Social Garanții sociale pentru moldovenii care au muncit în Federația Rusă
Garanții sociale pentru moldovenii care au muncit în Federația Rusă
lenta.ru

Republica Moldova și Federația Rusă urmează să semneze Aranja­mentul Administrativ pentru pune­rea în aplicare a Acordului privind securitatea socială între cele două țări, care va oferi drept la pensie persoanelor care muncesc sau au desfășurat o activitate de mun­că în Republica Moldova și/sau în Federația Rusă. Un proiect de ho­tărâre în acest sens a fost aprobat recent de Guvern.

Documentul stabilește condiţiile şi pro­cedurile de colaborare între autorităţile şi instituţiile competente pentru implemen­tarea Acordului, în vederea realizării schim­bului de informații și date statistice, pre­cum și a stabilirii dreptului la prestațiile de asigurări sociale persoanelor îndreptățite.

 

Acordul de pensii, pe înțelesul tuturor

Potrivit prevederilor Angajamentului, persoanele care desfășoară sau au des-fășurat o activitate de muncă în Republi­ca Moldova și/sau în Federația Rusă, vor beneficia de drept la pensie dobândit co­relativ plății contribuțiilor de asigurări so­ciale, chiar dacă nu au realizat un stagiu de cotizare minim necesar pe teritoriul Repu­blicii Moldova, de 15 ani, dar îndeplinesc această condiție prin însumarea perioade­lor de asigurare în ambele state contrac­tante.

La stabilirea și calcularea pensiei, fiecare stat va aplica legislația națională în dome­niu. Atât Republica Moldova, cât și Federația Rusă, vor calcula și vor achita pensia doar pentru perioadele de asigurare realizate pe teritoriul propriu, prin aplicarea princi­piului proporționalității. Prevederile Acor­dului se aplică la pensiile publice stabilite în temeiul Legii nr. 156-XIV/1998, care se achită din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat în baza contribuțiilor achita­te de persoană. Aranjamentul va fi valabil la data intrării în vigoare a Acordului din­tre Republica Moldova și Federația Rusă privind securitatea socială.

 

Acord cu 14 state

Acordul de securitate socială garan­tează moldovenilor care muncesc legal în străinătate câte o pensie în ambele țări, în funcție de contribuțiile sociale plătite în R. Moldova și în țara gazdă. Cetățenii mol­doveni care muncesc peste hotare, dar au domiciliul în Republica Moldova, ajunși la vârsta de pensionare, trebuie să depună o cerere la Casa Națională de Asigurări So­ciale (CNAS). La solicitarea cetățeanului, scrisoarea este expediată și în țara în care a muncit, pentru a afla valoarea contribuțiilor plătite, stagiul de cotizare etc. De aseme­nea, angajații de la CNAS pregătesc pa­chetul de acte și-l expediază autorității omoloage din țara gazdă. CNAS calculează pensia pentru perioada în care cetățeanul a achitat contribuții în fondul social din țara noastră, adică i se stabilește pensia doar din Republica Moldova.

Moldova are ratificate cu 14 state acorduri în domeniul securităţii sociale, înţelegeri ce permit cetățenilor moldoveni să beneficieze de pensii calculate prin în­sumarea stagiilor de muncă realizate atât acasă, cât şi în străinătate. Altfel spus, dacă un moldovean a muncit şi în R. Moldova, şi în Cehia, de exemplu, poate beneficia de pensii din ambele state. Condiţia de bază este să muncească legal, adică să achite impozite.

Datele Casei Naţionale de Asigurări So­ciale arată că în acest moment peste 800 de persoane care au lucrat legal în Repu­blica Moldova şi s-au stabilit în state cu care sunt încheiate acorduri sociale bila­terale beneficiază de pensii moldovenești. Totodată, peste 800 de cetăţeni moldoveni beneficiază de pensii din străinătate, mai exact, din statele cu care R. Moldova are acorduri în domeniul social.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand