19 aprilie 2024
Chisinau
Social

Garanţii sociale în caz de inactivitate a constructorilor

Loading
Social Garanţii sociale în caz de inactivitate a constructorilor
conferinta-constructori

Foto: vocea.md

O iniţiativă privind crearea unei case sociale a constructorilor este promovată în ţara noastră de reprezentanţii sindicatelor şi ai patronatelor. Un proiect de lege în acest sens a fost elaborat, recent, de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construc­ţiilor şi se află în stadiu de definitivare. Documentul prevede crearea unui fond pentru protecţia socială a membrilor din contul unor contribuţii în mărime a câte unu la sută din partea angajatorilor şi salariaţilor şi de jumătate de procent din valoarea lucrărilor de construcţie. Mai multe ministere au dat însă aviz negativ proiectului, din cauza unei prevederi ce ţine de caracterul obligatoriu al aderării la Casa Socială a Constructorilor, în primii cinci ani de la publicarea legii.

 

Victor TALMACI, președintele Federației “Sindicons Iniţiativa se bazează pe ex­perienţa mai multor state din comunitatea europeană, în care această practică este folosită pe larg şi contribuie la soluţionarea unui şir de probleme, a precizat pentru Vocea poporului preşe­dintele Federaţiei „Sindicons”, Victor Talmaci. Casa Socială a Constructorilor contribuie, în primul rând, la acumularea fon­durilor necesare pentru ca lucră­torilor să le fie achitate indem­nizaţii sociale pentru perioadele cu intemperii, în care întreprin­derile din construcţii nu pot să funcţioneze.

Acum, Codul muncii obligă angajatorul să le achite lucrători­lor pe durata şomajului tehnic 75 la sută din salariul de funcţie sau cel corespunzător categoriei atri­buite specialistului. „Angajatorul spune însă că nu are bani pentru a achita aceste plăţi şi noi venim cu soluţii”, a argumentat Victor Talmaci. În prezent, fondul so­cial protejează doar persoanele înregistrate ca şomeri, dar mai sunt un şir de categorii de lucră­tori care pleacă în şomaj ascuns şi nu beneficiază de nici un fel de plată.

 

Forţaţi să şomeze

 

Discuţiile pe marginea acestei practici au fost iniţiate cu 15 ani în urmă, atunci când România a adoptat o lege în acest sens şi a început să acumuleze fonduri în Casa Socială a Constructorilor. De câţiva ani, în ţara noastră au fost reluate aceste discuţii din ca­uza că, în perioada de iarnă, con­structorii stau acasă, fără a câşti­ga bani pentru nevoile personale şi ale familiilor lor. „Angajatorul îi forţează să depună cerere de concediu din cont propriu. Nu-şi dă nimeni de bunăvoie acordul pentru aşa ceva. Şi ei nici nu ştiu când vor fi rechemaţi la servi­ciu”, a exemplificat preşedintele „Sindicons”.

 

g_social

Angajatorul spune că nu are bani pentru a achita aceste plăţi şi noi venim cu soluţii

 

Autorii iniţiativei au solicitat susţinere în familiarzarea anga­jatorilor şi a salariaţilor cu bene­ficiile acestei practici atât Orga­nizaţiei Internaţionale a Muncii, cât şi sindicatelor de branşă din alte ţări, printre care şi Italia. În această ţară, astfel de fonduri au fost constituite încă în 1962, iar sistemul în cauză a fost perfecţi­onat continuu. În prezent, acesta permite susţinerea salariaţilor din construcţii în perioadele de inactivitate, dar şi achitarea unor adaosuri la concediu.

 

Aderarea obligatorie

 

Caracterul obligatoriu al ade­rării la Casa Socială a Construc­torilor pentru primii cinci ani de la intrarea în vigoare a legii este necesar pentru a fi asigurată pu­nerea în aplicare a acestui sistem, a argumentat Victor Talmaci. Po­trivit lui, cel mai mult se împo­trivesc acestei iniţiative agenţii economici care practică munca la negru, deoarece plata lunară a contribuţiilor în fondul respectiv va permite să fie dusă o anumită evidenţă şi va oferi transparenţă în activitatea întreprinderilor din construcţii.

 

 

Ca la nemţi şi italieni

 

Şi preşedintele Federaţiei patronale “Condrumat”, Pavel Caba, este convins că aderarea trebuie să fie obligatorie, în primii cinci ani, pentru toţi angajatorii şi sa­lariaţii.

„Noi propunem să o facem obligatorie, pentru că partici­parea benevolă poate zădărnici implementarea acestei iniţia­tive. Noi venim cu o conştiinţă formată în sistemul planificat şi dacă nu ni se spune ce trebuie să facem, nu acţionează nimeni din proprie dorinţă”, a opinat Pavel Caba.

În sprijinul afirmaţiei sale, preşedintele Federaţiei “Con­drumat” a adus şi faptul că ace­laşi caracter obligatoriu a fost prevăzut, la început, de către ita­lieni şi nemţi.

„Pentru a nu face o lege care să rămână pe poliţă, noi cerem ca primii cinci ani să fie obliga­torii şi astfel vom da undă verde acestui fond, iar după aceasta, vom liberaliza totul şi accederea va fi benevolă”, a accentuat Pa­vel Caba.

 

caba

Foto: tribuna.md

 

Mecanismul de funcţionare a acestor fonduri este foarte trans­parent.

Fiecare companie îşi deschi­de câte un cont, care este gesti­onat de un comitet format din reprezentanţi ai sindicatelor şi patronatelor la nivel de ramură, pe bază de paritate. Preşedin­tele Federaţiei “Condrumat” a specificat că fondurile nu vor fi cheltuite imediat, ceea ce va da posibilitate să fie acumulate şi venituri adiţionale, inclusiv sub formă de dobândă.

 

Stimulaţi să nu plece

 

Treptat, după exemplul altor ţări, va putea fi creată o casă de meserii pentru pregătirea şi perfecţionarea cadrelor în com­plexul de construcţii, iar ulteri­or, va fi constituită şi o casă de concedii.

Aceste plăţi vor stimula anga­jaţii ca să nu plece în străinătate, atunci când nu pot activa, le vor acoperi unele adaosuri la conce­diu, cheltuieli suplimentare de Crăciun, Paşte sau ziua de naşte­re, a relevat Pavel Caba.

 

Proiectul, în stadiu final

 

Proiectul Legii privind Casa Socială a Constructorilor se află în stadiu de definitivare, a comunicat şeful Direcţiei con­strucţii, materiale de construcţie şi tehnologii moderne a Minis­terului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Alexei Boşneaga. Avizul Ministerului Justiţiei, precum şi al Finanţelor şi al Eco­nomiei, sunt negative, în special, cu referire la prevederea ce ţine de aderarea obligatorie.

„Este cea mai mare obiecţie. Noi am prevăzut această măsură temporară şi cred că este foarte necesară. În decursul a cinci ani se poate testa cum lucrează le­gea şi după aceea, când oamenii vor vedea şi vor fi mulţumiţi că beneficiază de asigurare socială pe perioada de şomaj tehnic, în sezonul rece al anului sau când sunt crize economice anunţate oficial de Guvern, vom renunţa la ea”, a menţionat Alexei Boş­neaga.

Această lege va servi drept punct de pornire în dezvoltarea la noi în ţară a unui sistem de case sociale, care este foarte răs­pândit în Uniunea Europeană. Este şi un instrument eficient de autoreglementări în construcţii şi prevede acţiuni orientate spre dezvoltarea de mai departe a Ca­sei Sociale a Constructorilor, în colaborare cu structurile de ace­laşi fel din ţările comunităţii eu­ropene în care lucrează o mulţi­me de moldoveni, a argumentat Alexei Boşneaga.

Procesul de elaborare este pe ultima sută de metri. Au fost or­ganizate ateliere de consultare, inclusiv cu parteneri străini şi au fost luate în consideraţie mul­tiple obiecţii, probleme şi pro­puneri. Mai rămân a fi purtate discuţii cu reprezentanţii minis­terelor, ai patronatelor şi sindi­catelor despre obiecţiile legate de obligativitate.

Ulterior, documentul va fi re­mis, încă o dată, spre examina­re Miniserului Justiţiei, iar apoi va fi prezentat Guvernului spre aprobare, a conchis Alexei Boş­neaga.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand