26 septembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Garanții și compensații pentru îmbinarea serviciului cu studiile. Penalităţi pentru reţinerea salariului

Loading
Cetăţeanul şi legea Garanții și compensații pentru îmbinarea serviciului cu studiile. Penalităţi pentru reţinerea salariului
salariu

Con­tractul colectiv de la unitate prevede că toți salariații care îmbină munca cu studiile beneficiază de garanții și compensații.
Foto: vorbe.ru

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Garanții și compensații pentru salariații care îmbină serviciul cu studiile

 

guestion

Sunt angajat în calitate de contabil și totodată îmi fac studiile la universitate, la a doua specialitate. Con­tractul colectiv de la unitate prevede că toți salariații care îmbină munca cu studiile beneficiază de garanții și compensații. Vreau să aflu despre ce este vorba.

 

Aurel Portneacov, Chișinău

 

Potrivit art. 182, alin. (1) din Codul muncii, salariaţilor care îmbină munca cu studiile li se acordă garanţii şi compensaţii la obţinerea, pen­tru prima dată, a studiilor de nivelul respectiv.

Cu părere de rău, în situația descrisă de dumneavoastră legislația nu prevede anumite garanții și compensații.

Însă, potrivit alin. (3) al aceluiași articol, salariaţilor care îşi fac studiile la o instituţie de învăţământ la a doua sau a treia specialitate (profesie) li se pot acorda anumite garanţii şi compensaţii în modul prevăzut de contractul colectiv sau de cel individual de muncă.

Prin urmare, puteți beneficia doar de garanțiile și compensațiile prevăzute expres în contractul colectiv de muncă de la unitate sau în contractul individual de muncă.

 

Penalităţi pentru reţinerea salariului cuvenit lucrătorilor

 

guestion

Lucrez la o companie de asigurări. Salariul este trans­ferat într-un cont bancar, până pe data de 12 a lunii. Deja de patru luni, plata salariului se face însă cu în­târziere. Administrația spune că banca e de vină, iar cei de la bancă spun că reprezentanţii companiei nu transferă banii la timp. Cum putem proceda în aceas­tă situaţie?

 

Ludmila Cornea, Chișinău

 

În caz de reţinere, din vina angajatorului, a salariului cuvenit lucră­torului, acestuia i se achită suplimentar, pentru fiecare zi de întârziere, 0,1 la sută din suma neplătită în termen (art. 330, alin. (2) din Codul muncii).

Însă, în cazurile în care la conturile curente şi de decontare ale uni­tăţilor există mijloacele respective şi documentele necesare în vederea primirii banilor pentru plata salariilor au fost prezentate în termen, iar băncile nu asigură clientela cu numerar, acestea plătesc, din mijloace proprii, o penalitate în mărime de 0,2 la sută din suma datorată, pen­tru fiecare zi de întârziere (art. 146 din Codul muncii).

Prin urmare, pentru soluționarea problemei abordate, puteți să vă adresați către Inspectoratul de Stat al Muncii în vederea efectuării unui control de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte nor­mative ce conţin norme ale dreptului muncii, a convenţiilor colective şi a contractelor colective de muncă de către angajator.

Mai mult decât atât, în temeiul art. 332 din Codul muncii, puteți prezenta angajatorului o cerere scrisă privind repararea prejudiciului material şi a celui moral în acest sens. Angajatorul este obligat să înre­gistreze cererea respectivă, s-o examineze şi să emită ordinul (dispo­ziţia, decizia, hotărârea) respectiv în termen de 10 zile calendaristice din ziua înregistrării acesteia, aducându-l la cunoştinţa dumneavoas­tră sub semnătură. Astfel, dacă dumneavoastră nu sunteți de acord cu ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) angajatorului sau dacă ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) nu a fost emis în termenul menționat, sunteți în drept să vă adresați cu o cerere în instanţa de judecată pentru soluţionarea litigiului individual de muncă apărut (art. 355 din Codul muncii).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand