22 aprilie 2024
Chisinau
Vocea copiilor

Gândurile copiilor despre munca decentă

Loading
Vocea copiilor Gândurile copiilor despre munca decentă
Gândurile copiilor despre munca decentă

 

 

totaluri-concurs-desen

Foto: vocea.md

Circa 120 de copii cu vârsta cuprin­să între 5 şi 16 ani au participat la Concursul naţional de desen, orga­nizat de redacţia ziarului „Vocea poporului”, sub egida Confederaţi­ei Naţionale a Sindicatelor din Mol­dova. Acestora li s-a propus o sar­cină deloc uşoară – prin mijloace plastice, să spună ce cred ei despre „Munca decentă prin respectarea drepturilor”. Însă tinerele talen­te au făcut faţă cu succes acestui obiectiv. Zilele trecute a avut loc în­mânarea premiilor învingătorilor. De fapt, nu doar ocupanţii prime­lor trei locuri s-au ales cu cadouri şi diplome – nimeni dintre partici­panţi nu a plecat fără o menţiune sau un cadou de Anul Nou.

 

De multe ori, copiii observă nuanţele vieţii mai bine decât adulții

 

„Am văzut picturi realizate de copii în Olanda, Austria – nuanţele sunt mai des­chise, au mai multe zâmbete, mai puţini ochi trişti. Acolo, nivelul de trai este mai înalt decât la noi, copiii simt mai mul­tă grijă din partea statului, a societății. Aceste nuanţe, tonalităţi de multe ori ne scapă nouă, adulților, dar copiii le văd, le absorb. „Nu întâmplător a fost aleasă tematica concursului, ea trebuie ca să ne facă astfel încât munca decentă să se ref-lecte şi asupra viitoarelor generaţii. Eco­nomia informală, estimată la 15 miliarde de lei, înseamnă insuficienţa resurselor în familiile care duc lipsă de bani”, a menţi­onat preşedintele CNSM, Oleg Budza.

Premiile au fost atribuite pe trei cate­gorii de vârstă. Potrivit profesorilor Aca­demiei de Teatru, Muzică şi Arte Plastice, Vladimir Lozovan, Ion Jabinschi și Oleg Buga, care au lucrat în calitate de juriu timp de o săptămână la selectarea dese­nelor, alegerea a fost una foarte compli­cată, copiii fiind talentaţi, motiv din care ei au nominalizat nu doar câte unul, dar câte doi-trei învingători la fiecare catego­rie de vârstă.

În final, pe primul loc s-au situat Pa­tricia Duhlicher (7 ani), IonuţGologan (clasa III), Gheorghe Struţ(clasa IV) de la Liceul teoretic „Mihail Berezovschi” (Chişinău), Aurel Druţă (6 ani) şi Adriana Gligor (9 ani) de la Liceul teoretic „Alexei Mateevici” (Şoldăneşti), Valeria Creţu (8 ani) de la Şcoala de Arte „Mihai Dolgan” (Sângerei), Mihai Musteaţă (13 ani) de la Liceul teoretic „Ştefan cel Mare” (Şoldă­neşti).

 

concurs-desen

Foto: vocea.md

 

Locul doi l-au ocupat Bianca Banda­lac (5 ani) de la Grădinița nr.8 „Albinu­ţa” (Chișinău), Daniil Meliohin (clasa a II-a) de la Liceul teoretic „Mihai Grecu” (Chișinău), Diana Gondraben (clasa a V-a) de la Liceul teoretic „Luviu Rebrea­nu” (Chișinău), Eustafie Văraru (8 ani) de la Școala de Arte „Mihai Dolgan” (Sânge­rei), Daniela Șcerban (11 ani) de la Liceul Teoretic din Olișcani (Șoldănești), Maria Bodiu (7 ani) și Ana Vacarciuc (10 ani) de la Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” (Șoldănești).

Pe locul III s-au situat Anastasia Za­gareanu (7 ani) și Iuliana Oleinic (clasa a V-a) de la Liceul teoretic „Mihail Berezov­shi” (Chișinău), Sergiu Oprea (8 ani) și Andrei Gligor (10 ani) de la Liceul teore­tic „Alexei Mateevici” (Șoldănești), Sașa Peiu (clasa a II) de la Liceul teoretic „Mi­hai Grecu” (Chișinău), Anastasia Bejerea­nu (12 ani) de la Liceul teoretic „Dimitrie Cantemir” (Sângerei).

Alți 18 participanți au fost distinși cu diplome de mențiune. Apropo, nici restul nu au rămas fără surprize de Revelion.

 

Dornici de apreciere

 

A fost o sărbătoare pe cinste. Și copi­ii, dar și pedagogii, au rămas satisfăcuți. Iată ce ne-a declarat una dintre concuren­te: „Îmi doream să fiu lăudată”. Această declarație sinceră făcută de fetiță a fost de fapt, refrenul evenimentului. Exact același lucru, doar că formulat altfel, l-au spus mai mulți dintre cei prezenți. În rea­litate, pentru toți cei care s-au angajat în această competiție a fost important că au avut ocazia să-și demonstreze abilitățile, cu toții și-au dorit să fie remarcați și apreciați. Astfel, declarația organizatori­lor despre faptul că acest concurs a fost primul, însă nu și ultimul, i-a entuziasmat pe participanți.

În încheiere, președintele CNSM, Oleg Budza, a venit cu un anunț extrem de plă­cut. Astfel, în timpul vacanței de primăva­ră, un grup de învingători însoțit de peda­gogi va pleca într-o excursie peste hotare.

 

P.S. În numerele viitoare vom publica o bună parte din lucrările pre-mianților, pe care merită să le vadă și publicul larg, cu siguranță.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand