22 iunie 2024
Chisinau
Social

FSEȘ și MECC au semnat Convenția Colectivă pentru Cercetare

Loading
Social FSEȘ și MECC au semnat Convenția Colectivă pentru Cercetare
FSEȘ și MECC au semnat Convenția Colectivă pentru Cercetare
Vocea poporului

Veste bună pentru salariații din domeniul Științei, Cercetării și Inovă­rii. Recent, a fost semnată Convenția Colectivă pentru domeniul cerce­tării (nivel de ramură), care va fi în vigoare în perioada 2021–2025. Do­cumentul vine să protejeze salariații din domeniul Științei, Cercetării și Inovării. Părțile semnatare – Minis­terul Educației, Culturii și Cercetării și Federația Sindicală a Educației și Științei – se obligă să realizeze un șir de acțiuni ce țin de raporturile de muncă, protecția social-economică a salariaților din domeniu, respecta­rea legislației muncii.

Prevederile Convenției sunt con­siderate garanții minime, de la care începe negocierea garanțiilor con­crete, care se includ în contractele colective de muncă și în contractele individuale de muncă, con-form art. 31, alineatul 3 din Codul muncii.

„Ținem să-i mulțumim în mod special domnului ex-ministru Igor Șarov pentru faptul că a răspuns solicitării noastre și a găsit timp, în ultima zi în funcția de ministru, ca să semneze un document foarte important pentru colegii noștri din domeniul Cercetării. Este, credem, cel mai de preț cadou adus colegi­lor, în ajunul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Inovare, care este marcată pe 10 noiembrie”, a menționat președintele FSEȘ, Ghenadie Donos.

Cu un cuvânt de mulțumire a venit și Ana Cimpoieșu, președinta Consiliului Raional al FSEȘ Hâncești. „Este un semn al unei bune cola­borări între minister și sindicat. Re­gretăm plecarea lui Igor Șarov din această funcție, pentru că a fost un ministru cu care am colaborat foar­te fructuos, domnia sa a dat curs solicitărilor sindicatelor și a fost un demnitar al salariaților din dome­niul educației”, a spus, pentru ziarul „Vocea poporului”, Ana Cimpoieșu.

Sub incidența acestei Convenții cad salariații care au împuternicit reprezentanții lor să participe la negocieri colec­tive, să elaboreze și să încheie acorduri și să semneze documente în numele lor, precum și salariații care au aderat la Convenție după încheierea acesteia.

„Semnarea Convenției Colective pentru domeniul cercetării pe anii 2021–2025 (ni­vel de ramură) constituie o materializare a dialogului social continuu dintre federație și minister, Convenția fiind un document necesar pentru comunitatea științifică din Republica Moldova. Faptul că a fost sem­nată în ajunul Zilei Internaționale a Științei demonstrează o dată în plus că dialogul social își are efectele sale, concentrate pe necesitatea de a soluționa problemele cu care se confruntă savanții, cercetătorii și toți cei care fac parte din mediul științific. Pentru prima dată, a fost negociată și sem­nată o Convenție pentru domeniul Cer­cetării (anterior fiind semnată Convenția pentru domeniul Educației), care vizează drepturi, obligații și garanții sociale pen­tru angajații din sistem. Acest document urmează a fi luat ca bază pentru nego­cierea contractelor colective de muncă între organele sindicale și administrația instituțiilor științifice și a celor universi­tare”, a declarat, pentru ziarul „Vocea po­porului”, Ghenadie Donos, președintele FSEȘ.

 

Documentul elaborat vine să protejeze și să motiveze salariații din domeniul Științei, Cercetării și Inovării

 

O altă veste bună este că, la insistența sindicatelor, prim-ministrul Ion Chicua promis că până la finele acestui an angajații din sistemul bugetar vor pri­mi premiul anual pentru 2019. Aceasta după ce, în luna octombrie anul curent, Federația Sindicală a Educației și Științei, Federația Sindicală „Sănătatea”, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură și Federația Sindicatelor Angajaților din Ser­viciile Publice s-au arătat nemulțumite de neplata premiului și au solicitat premieru­lui urgentarea alocării mijloacelor financi­are necesare pentru acordarea premiului anual salariaților din sectorul bugetar.

„Consider că este o victorie, pentru că Guvernul urma să emită o asemenea hotă­râre cu privire la acordarea premiului anu­al încă în perioada mai-iunie. Deși anterior am făcut mai multe apeluri, nu am primit nici un răspuns până recent. Asta este re­zultatul muncii Biroului Executiv al FSEȘ, care a mobilizat organizațiile primare și astfel am obținut ceva. Această sumă, care nu neg că este mică, a fost identificată sub presiune, dar dacă nu era această presiune, nu se obținea nimic”, conchide președinta CR FSEȘ Hâncești, Ana Cimpoieșu.

Anunțul despre acordarea acestor pre­mii a fost făcut de către premierul Ion Chicu la postul public de televiziune. „Am văzut executarea bugetului în octombrie și, pentru că am restabilit veniturile la bu­getul statului, vom aloca cele 520 de mi­lioane de lei care sunt rezervați premiului anual pentru angajații din sectorul buge­tar, și aici principala categorie sunt cadrele didactice, dar și angajații din sistemul pu­blic”, a declarat premierul.

Ion Chicu spune că premiile vor fi achi­tate odată cu salariul din luna decembrie. „Săptămâna viitoare vom aproba acel re­gulament, ca pedagogii și toate categorii­le de angajați ai statului să primească acel premiu”, a mai precizat premierul.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand