16 iunie 2024
Chisinau
Social

FSCM și „Poșta Moldovei” vor semna un document ce denotă grijă de angajați

Loading
Social FSCM și „Poșta Moldovei” vor semna un document ce denotă grijă de angajați
FSCM și „Poșta Moldovei” vor semna un document ce denotă grijă de angajați
posta.md

Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” și Federația Sindicatelor din Comunicații (FSCM) vor semna în curând un nou Contract Colectiv de Muncă. Astfel, cele două părţi semnatare au finalizat cu succes negocierile privind documentul care stă la baza activităţii tuturor angajaţilor operatorului naţional de servicii poştale. Prezentul do­cument va intra în vigoare în ziua în ziua semnării și va fi valabil pe o perioadă de cinci ani.

În cadrul noului acord s-au păs­trat drepturile salariale din con­tractul anterior, dar au fost intro­duse prevederi noi în beneficiul salariaţilor.

„Contractul colectiv de muncă este principalul instrument în relațiile de muncă, prin intermediul căruia organizațiile sindicale pot promova drepturile și interesele membrilor de sindicat și pot obține beneficii concrete pentru salariați. În toate organizațiile membre ale FSCM au fost încheiate contracte colective de muncă. Ne dorim să obținem în continuare noi facilități pentru membrii noștri în procesul de negocieri, care vor fi incluse în contractele colective de muncă”, a declarat Ion Pîrgaru, președintele FSCM.

 

Ne dorim să obținem în continuare noi facilități pentru membrii noștri în procesul de negocieri

 

Printre obligațiile angajatorului, prevăzute de Contractul Colectiv de Muncă, sunt următoarele: să asi­gure salariaţilor condiţiile de mun­că corespunzătoare cu cerinţele de securitate și sănătate în muncă. De asemenea, să asigure salariații cu utilaj, instrumente, documentație tehnică și alte mijloace necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de muncă, să aplice aceleaşi criterii de evaluare a calităţii muncii, de sanc­ţionare şi de concediere.

Noul contract conține preve­deri vizând egalitatea de gen și de șanse. În primul rând, angajatorul este obligat să întreprindă măsuri de prevenire a hărţuirii sexuale la locul de muncă, precum şi măsuri de prevenire a persecutării, depu­nând în organul competent plân­gerile privind discriminarea.

De asemenea, trebuie să asi­gure condiţii egale, pentru femei şi bărbaţi, de îmbinare a obligaţi­ilor de serviciu cu cele familiale. Evident, să asigure respectarea demnităţii în muncă a salariaţilor și o plată egală pentru o muncă de valoare egală. În același timp, să nu admită discriminarea sala­riaţilor pe criterii de sex, vârstă, rasă, culoare a pielii, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, domiciliu, dizabilitate, infectare cu HIV/SIDA, apartenenţă sau activitate sindicală, precum şi pe alte criterii nelegate de calităţile sale profesionale.

Salariații cărora le-au rămas cel mult cinci ani până la stabilirea pensiei pentru limita de vârstă au dreptul preferențial de a fi lăsați la lucru, în cazul reducerii numă­rului sau a statelor de personal. Iar reducerea în masă a salariaţilor – cu peste 20% din numărul total – prevede anunţarea Federației Sindicatelor din Comunicații cu cel puţin 30 de zile înainte de eveniment în vederea negocierii cu privire la respectarea drepturi­lor şi a intereselor salariaţilor.

Contractul Colectiv de Mun­că prevede și timpul de muncă, ce nu trebuie să depășească 40 de ore pe săptămână, timpul de odihnă, zile libere în caz de căsă­torie sau decesul unei persoane apropiate, concediile, inclusiv cel paternal. Tatăl copilului nou-năs­cut beneficiază de dreptul la un concediu paternal cu o durată de 14 zile calendaristice.

Un capitol aparte îl constituie remunerarea muncii, care trebu­ie efectuată până la data de 10 a lunii următoare. Evident, pentru condiţii deosebite de muncă se achită sporuri salariale. Acestea sunt doar câteva dintre preve­derile Contractului Colectiv de Muncă.

Bineînțeles, și salariații au anu­mite obligații: să-şi îndeplinească conştiincios atribuţiile de serviciu prevăzute de contractul individu­al de muncă şi de fişa postului, să respecte regulamentul intern al unităţii şi instrucţiunile privind securitatea și sănătatea în muncă, disciplina de muncă şi tehnologi­că, să sporească productivitatea muncii şi calitatea serviciilor pre­state, să execute la timp şi exact dispoziţiile angajatorului, să utili­zeze timpul de lucru pentru mun­ca productivă ș. a.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand