16 iunie 2024
Chisinau
Social

FSCM: Securitatea și sănătatea în muncă merită mai multă atenție din partea sindicatelor

Loading
Social FSCM: Securitatea și sănătatea în muncă merită mai multă atenție din partea sindicatelor
FSCM: Securitatea și sănătatea în muncă merită mai multă atenție din partea sindicatelor
Vocea poporului

Cu ocazia Zilei Internaționale a Securității și Sănătății în Muncă (SSM), marcată anual la 28 aprilie, Federația Sindi­catelor din Comunicații din Republica Moldova (FSCM) desfășoară campania cu ge­nericul „Implicarea liderilor de sindicat la îmbunătățirea SSM”. Scopul acesteia e de a sensibiliza și focaliza atenția salariaților și angajatorilor asupra necesității respectării normelor de SSM.

Această campanie este dedicată, în special, prevenirii acci­dentelor și a bolilor profesionale la locul de muncă, luând în con-siderație că ziua de 28 aprilie este asociată și cu mișcarea de come­morare a victimelor accidente-lor de muncă sau a persoanelor care s-au îmbolnăvit la locul de muncă.

La 25 aprilie curent, FSCM a desfășurat o masă rotundă în ca­drul campaniei, în incinta Casei Sindicatelor, la care au participat lideri sindicali și specialiști în do­meniul SSM la nivel de unitate.

În alocuțiunea de la deschi­derea evenimentului, Elizaveta Iurcu, președinta FSCM, a accentuat importanța instruirii angajaților, membri de sindicat, în ceea ce privește desfășurarea muncii în condiții sigure și sănătoase, precum și respectarea măsurilor pentru prevenirea situațiilor gra­ve și imprevizibile. Liderul FSCM a menționat că angajatorii trebu­ie să fie conștienți de obligațiile pe care le au potrivit cerințelor legale pentru protecția vieții, a sănătății și integrității corporale a salariaților. Ea a adăugat că prin implicarea fiecărui salariat în pro­movarea condițiilor sănătoase la locul de muncă poate fi diminuat numărul accidentelor la locul de muncă, al cazurilor de îmbolnă­vire de boli profesionale, precum și cheltuielile pentru incapacitate temporară de muncă.

 

Informare și analiza tendințelor

În cadrul mesei rotunde, în ca­litate de formator, Sergiu Iurcu, consilier superior în Departamen­tul protecție social-economică al CNSM, i-a informat pe participanți despre tendințele actuale din do­meniul SSM. A fost organizat un panel de discuții cu Vasile Siloci și Vladimir Gorban, specialiști ai Inspectoratului Muncii al Sindi­catelor, care au prezentat studii de caz din domeniul SSM și au relatat despre rezultatele vizitelor de lucru în cadrul unităților eco­nomice.

Participanții la masa rotundă au fost familiarizați cu modul de funcționare a comitetului pentru SSM la nivel de unitate, cu iden­tificarea factorilor de producție potențial nocivi și/sau nefavo­rabili, cu organizarea corespun­zătoare a locurilor de muncă, atestarea locurilor de muncă, cu măsurile de prevenire a acciden­telor de muncă, cu planul anual de măsuri tehnice și organizato­rice în domeniul SSM la nivel de unitate etc.

De asemenea, cu prilejul Zilei Internaționale a Securității și Sănătății în Muncă, în cadrul cam­paniei „Implicarea liderilor de sindicat la îmbunătățirea SSM” la propunerea FSCM, președinții organizațiilor sindicale primare pe care le conduc desfășoară di­verse activități de sensibilizare a membrilor de sindicat, promo­vând respectarea normelor de SSM. Scopul prioritar al acestor activități este sporirea nivelului de conștientizare și informare a membrilor de sindicat cu privire la necesitatea respectării normelor de securitate și sănătate la locul de muncă

Prin urmare, fiecare salariat, membru de sindicat, va participa la îmbunătățirea condițiilor de muncă, va adopta o atitudine și un comportament preventiv, se va implica în realizarea măsurilor de prevenire și protecție, astfel încât să ajungă sănătos acasă după o zi de muncă.

Astfel de acțiuni s-au desfășurat în perioada 25–28 aprilie curent. Activitatea comitetelor sindicale care s-au implicat activ în orga­nizarea evenimentelor în cadrul campaniei consacrate Zilei Inter-naționale a Securității și Sănătății în Muncă va fi evaluată de către Biroul Executiv al FSCM.

Securitatea și Sănătatea în Muncă este una din direcțiile de activitate pentru realizarea obiec­tivelor strategice ale Federației pentru anii 2023–2028 și o compo­nentă importantă a potențialului forței de muncă, căreia FSCM îi acordă o atenție deosebită.

În context, FSCM pledează pentru promovarea în rândul membrilor de sindicat a culturii de prevenire a riscurilor de acci­dentare la locul de muncă și îm­bolnăvire profesională prin acțiuni de conștientizare, informare și coordonare privind modul de aplicare a legislației în domeniul SSM.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand