17 iunie 2024
Chisinau
Social

FSCM întreține o legătură strânsă cu membrii de sindicat și pe timp de pandemie

Loading
Social FSCM întreține o legătură strânsă cu membrii de sindicat și pe timp de pandemie
FSCM întreține o legătură strânsă cu membrii de sindicat și pe timp de pandemie
Vocea poporului

Pandemia de coronavirus a dat pes­te cap planuri și proiecte, a restrâns sau chiar a sistat activitatea mul­tor unități economice, lăsându-i pe angajați fără o sursă de existență și cu speranțe vagi de viitor. Nu e și ca­zul întreprinderilor în care Federația Sindicatelor din Comunicații din Moldova are organizații sindicale, multe dintre aceste entități fiind strategice, cu activitate în regim non-stop.

Una din aceste întreprinderi, cu care FSCM a semnat recent un nou Contract Co­lectiv de Muncă este Î.S. „Poșta Moldovei”. Documentul respectiv va fi valabil pe o peri­oadă de cinci ani.

În cadrul noului acord s-au păstrat drep­turile salariale din contractul anterior, dar au fost introduse prevederi noi în beneficiul salariaţilor.

Mai nou, Comitetul sindical și Administrația ÎCS „Ericsson Telecommunications” SRL au semnat Contractul colectiv de muncă pentru anii 2020-2022. Este primul Contract colectiv de munca negociat și semnat în ca­drul întreprinderii.

Acest act juridic stabilește drepturile și obligațiile ambelor părți, timpul de muncă și cel de odihnă, dar și mai multe garanții și ajutoare material destinate salariaților din unitate.

Ion Pîrgaru, președintele FSCM, a reiterat că acesta este un instrument important pen­tru asigurarea unui nivel corespunzător de protecție socială a salariaților. Iar federația depune mari eforturi, prin intermediul organizațiilor sindicale, să promoveze drep­turile și interesele membrilor de sindicat, ca aceștia să obțină beneficii concrete.

În această perioadă de grea cumpănă pentru întreaga societate, Federația Sindica­telor din Comunicații este alături de salariații membri de sindicat care sunt încadrați în câmpul muncii și expuși riscului de îmbolnă­vire cu COVID-19.

În scopul asigurării protecției factorilor poștali, care sunt antrenați în distribuirea pensiei la domiciliu, Biroul Executiv al FSCM a hotărât să acorde acestora soluție antibac­teriană pentru mâini.

În același context, membrii Biroului Exe­cutiv au decis să susțină material fiecare sa­lariat membru de sindicat care a avut sau va avea de suferit de pe urma acestui virus.

FSCM a lansat un apel către liderii de sindicat, îndemnându-i să informeze reprezentanții Federației despre cazurile de îmbolnăvire a salariaților cu COVID-19, dar și despre situațiile care pun în pericol viața și securitatea angajaților din ramură.

Până la ora actuală, Federația a acordat ajutoare materiale la 163 de membri de sin­dicat care au avut de suferit în urma acestei infecții.

FSCM aduce mulțumiri tuturor salariaților membri de sindicat pentru eforturile depu­se în activitatea de zi cu zi, pentru binele societății.

Are grijă de membrii săi și comitetul sin­dical al Agenției Servicii Publice, care a acor­dat circa 400.000 de lei pentru lupta cu te­mutul virus și protejarea sindicaliștilor.

Totodată, comitetul sindical de la „Mold­telecom” a oferit celor care au suferit din ca­uza COVID-19 ajutoare materiale în valoare totală de circa 200.000 de lei.

De remarcat faptul că FSCM are grijă nu numai de membrii de sindicat, apărându-le interesele, ci și de copiii acestora.

A devenit deja o tradiție ca Federația Sin­dicatelor din Comunicații anual să felicite copiii membrilor de sindicat care merg la 1 septembrie în clasa întâi, oferindu-le rechizi­te școlare, caiete, stilouri, creioane colorate, acuarele, penare, albume de desen, hârtie colorată etc.

În anul acesta, peste 600 de copii vor pri­mi astfel de cadouri prin intermediul comi­tetelor sindicale și vor beneficia de felicitări cu ocazia sărbătorii primului clopoțel din partea președintelui FSCM, Ion Pîrgaru.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand