25 iunie 2024
Chisinau
Social

Forțe proaspete și tinere în echipa de formatori sindicali

Loading
Social Forțe proaspete și tinere în echipa de formatori sindicali
Forțe proaspete și tinere în echipa de formatori sindicali
sindicate.md

Pe 2 noiembrie, de Ziua formato­rilor sindicali, au fost certificați șase formatori naționali noi, care de acum încolo vor fi ambasado­rii muncii decente. Este vorba de Natalia Chihai, Polina Fisticanu, Irina Ciudin, Uliana Culea, Sergiu Suruceanu și Jana Șveț.

Igor Zubcu, președintele CNSM, i-a feli­citat pe cei care vor fi un pilon important în educația sindicală, accentuând faptul că vor fi o figură-cheie în promovarea politicilor educaționale sindicale. Conform Concepției educației sindicale și Regulamentului for-matorului sindical, acestea sunt persoanele care facilitează procesul de acumulare a noilor cunoștințe și abilități de către adulți.

„Schimbările produse în societate și pro­gnoza accelerării impun ca fiind necesară nu numai adaptarea sistemului educativ la relațiile sociale, economice, ci și la cele cul­turale, științifice. Principiile educației perma­nente devin repere pentru acțiunea educa­tivă în general, iar perfecționarea adulților constituie un element important, care tre­buie să fie conformă cu exigențele actuale ale societății. Necesitatea constituirii unei echipe de formatori a apărut ca urmare a nevoii imperative de formare profesiona­lă a sindicaliștilor, de conștientizare de că­tre membrii de sindicat a propriului rol în cadrul organizației și necesitatea de a face față cerințelor pieței forței de muncă. For­matorii sunt persoanele care ajută, facilitea­ză procesul de dobândire de către adulți a unor noi cunoștințe și abilități, antrenând participanții într-un proces interactiv care dinamizează gândirea, reține atenția și încurajează schimbul de idei și de experiență”, a relevat Igor Zubcu.

sindicate.md

În 1997, au fost certificați primii 16 for­matori, iar ulterior această activitate a de­venit una de pregătire profesională, iar în cadrul proiectelor ramurale au fost instruiți și certificați 350 de formatori sindicali. Este o realizare importantă a mișcării sindicale.

În același context, Lilia Franț, vicepreședinte al CNSM, a adăugat că „în anul acesta avem o completare semnificativă, de calitate a rândurilor formatorilor sindicali. Asta bucu­ră, pentru că schimbă randamentul legat de vârstă, o să vină un suflu nou în această echi­pă frumoasă de formatori sindicali”.

„CNSM dispune de toate condițiile ne­cesare pentru a avea un sistem întreg de formatori naționali care să ducă în mase, la membrii de sindicat, orice informație din domeniul social-economic, de organizare și consolidare a sindicaliștilor”, a relevat Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confederației.

Președintele CNSM a propus ca, începând cu anul 2024, să fie instituită Gala forma­torilor, idee susținută de toți cei prezenți la eveniment. Prima gală va coincide cu împli­nirea a 60 de ani de la fondarea Institutului Muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand