25 iunie 2024
Chisinau
Social

Formatorul sindical, o figură cheie în promovarea politicilor educaționale

Loading
Social Formatorul sindical, o figură cheie în promovarea politicilor educaționale
Formatorul sindical, o figură cheie în promovarea politicilor educaționale
Vocea poporului

Valorificarea resurselor umane ca element al politicilor educaționale este una esențială în sistemul sindi­cal, iar figura-cheie în acest domeniu este formatorul sindical. În cadrul sistemului educațional al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, conform Concepției educației sindicale și Regulamentului formatorului sindical, persoanele care facilitează procesul de acumulare a noilor cunoștințe și abilități de către adulți, antrenându-i într-un proces interactiv, care dinamizează gândirea, sporește atenția și încurajează schim­bul de idei și de experiențe, sunt for­matorii sindicali.

Astfel, la ora actuală, echipa de for­matori de care dispune CNSM întrunește peste 150 de formatori sindicali, dintre care 23 sunt de nivel național și 30 de formatori – de nivel ramural.

Chiar dacă situația pandemică a in­tervenit radical în sistemul de educație sindicală, diminuând șansele de desfă-șurare a instruirilor cu prezență fizi­că, formatorii sindicali s-au conformat cerințelor timpului și au desfășurat activități interactive și în mediul online. Astfel, pe parcursul anului 2020, con­form datelor statistice prezentate, cir­ca 7000 de persoane au beneficiat de servicii educaționale sindicale, prestate în mare parte de formatorii CNSM, dar și de experți și formatori internaționali. Metamorfoza procesului educațional a plasat în prim-plan caracterul informa­tiv al instruirii, contribuind astfel la dez­voltarea competențelor și la adaptarea la noile condiții de activitate ale lide­rilor și activiștilor sindicali, a valorificat instruirea la distanță cu utilizarea tehno­logiilor informaționale și a platformelor online.

Recunoscând și apreciind aportul for­matorilor sindicali în promovarea misiunii și a valorilor sindicaliste, Comitetul Con­federal al CNSM, la inițiativa Consiliului Educațional al CNSM, la 31 octombrie 2019, prin Hotărârea nr. 9-6, a instituit Ziua formatorului sindical, pentru a fi con­semnată anual la data de 2 noiembrie. În acest context, conducerea Confe-derației Naționale a Sindicatelor din Moldova și Consiliul Educațional al CNSM aduc sin­cere felicitări echipei de formatori sindi­cali, mulțumindu-le pentru contribuția în dezvoltarea sindicalismului autentic și apreciind rolul important al formatorului în dezvoltarea procesului educațional la diverse niveluri, în formarea și dezvolta­rea abilităților profesionale ale liderilor și activiștilor sindicali, în instruirea și infor­marea membrilor de sindicat.

 

Departamentul organizare, educație și informare al CNSM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand