26 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Flacăra ce trebuie să ardă mereu

Loading
Fără categorie Flacăra ce trebuie să ardă mereu
Flacăra ce trebuie să ardă mereu

 

 

sitaru

Foto: vocea.md

De ceva vreme, reţeaua de biblioteci publice din ra­ionul Orhei a devenit par­te a Programului naţional „Nova­teca”, finanţat de Fundaţia Bill şi Melinda Gates. Până astăzi, deja s-a reuşit includerea în acest pro­iect a 26 din cele 62 de biblioteci din raion. Printre acestea se nu­mără şi Biblioteca raională „A. Donici”, care, graţie asistenţei din par­tea Programului „Novateca”, a cre­at un centru de formare continuă a bibliotecarilor, membrilor de sin­dicat, ne-a relatat Lidia Sitaru, res­ponsabil de informare şi instruire a liderilor în cadrul Consiliului inter­ramural al sindicatelor din raionul Orhei, director al Bibliotecii raiona­le „A. Donici”.

 

Bibliotecile, centre de instruire sindicală

 

Potrivit dumneaei, până în prezent au fost organizate mai bine de 20 de acţiuni de instruire pentru bibliotecari, lideri sin­dicali. Mai mult ca atât, anul trecut şi în primele trei luni din 2014, au fost impli­caţi în acest proces şi reprezentanţi din ra­ionul vecin, Teleneşti. De pildă, nu demult s-a încheiat un ciclu de lecţii cu participa­rea a 19 bibliotecari, lideri sindicali, care vor beneficia de echipamente distribuite prin intermediul Programului „Novateca”. Graţie susţinerii venite prin filiera aces­tui proiect, precizează Lidia Sitaru, deja s-a reuşit computerizarea a 10 biblioteci. Unele dintre aceste instituţii, precum bi­blioteca din satul Peresecina, a fost dotată tocmai cu șapte computere.

La renovarea, dotarea cu echipamente a bibliotecilor a contribuit şi conlucrarea între administraţia publică raională şi Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Orhei. De exemplu, Biblioteca pu­blică raională „A. Donici” a fost reparată capital, anul trecut, din bugetul raional. Iar în faţa ei a fost amenajat un mic scuar, ce a costat cam un milion de lei, care face această instituţie mai atractivă pentru lo­cuitorii oraşului Orhei. Biblioteca a deve­nit şi o sursă bogată, gratuită de informare pentru toate persoanele care nu dispun de computere. Lidia Sitaru ne-a mai informat că în incinta Bibliotecii raionale „A. Do­nici” sunt organizate acţiuni de instruire a copiilor din familii nevoiaşe. Toate cheltu­ielile pentru desfășurarea unor asemenea evenimente sunt suportate din contul bu­getului bibliotecii.

 

De ce bibliotecarii aleg să fie membri de sindicat

 

În cele 62 de biblioteci din raion, spune Lidia Sitaru, activează 80 de bibliotecari. Iar foarte mulţi dintre ei sunt membri ai sindicatului de ramură. Totuşi, recunoaş­te dânsa, numărul membrilor de sindicat tinde să se micşoreze, pentru că bibliote­carii aşteaptă o mai mare susţinere din partea sindicatelor. Este adevărat, adaugă ea, că, după ce au beneficiat de un suport real, salvator în anumite situaţii dificile, mulţi dintre aceştia devin tot mai fermi în avantajele de a fi membru de sindicat. În afară de aceasta, conform contractului co­lectiv de muncă, bibliotecarii, membri de sindicat, mai beneficiază de 14 zile supli­mentare la concediul anual.

Salariile bibliotecarilor sunt foarte mici, spune Lidia Sitaru, din care cauză, în ultimii ani, nici un tânăr specialist nu a binevoit să se angajeze la vreo bibliote­că din raion. Astfel, un angajat din aceas­tă sferă, de pildă, un şef de secţie sau de serviciu, cu studii superioare, cu un spor salarial de 30% pentru vechime în muncă, cu gradul I de calificare, are o leafă lunară de doar 1600 de lei. În aceste condiţii, nici nu este de mirare că în reţeaua raională de biblioteci activează doar femei, cu studii din cele mai diverse domenii: veterinari, agronomi şi alte profesii.

 

Experienţa altora mult ajută

 

În calitatea dumisale de responsabil de informare şi instruire a liderilor sindicali, Sitaru a remarcat că deşi în cadrul Institutului Muncii sunt desfăşurate mul­tiple acţiuni de instruire, îndeosebi ce ţin de legislaţie, ar fi bine să se organizeze lecţii de familiarizare cu experienţa ţărilor dezvoltate în domeniul respectiv, precum Olanda, Finlanda, în care să fie antrenaţi nu doar liderii, ci şi membrii consiliilor or­ganizaţiilor primare sindicale. Să se vină cu mai multe iniţiative, proiecte şi chiar să se organizeze vizite de familiarizare în ţări mai avansate, după principiul mai bine o dată să vezi decât o mie de ori să auzi.

 

Comentând cele relatate mai sus vizavi de condiţiile în care acti­vează lucrătorii de cultură din raionul Orhei, Nicolae Garaz, preşedintele Sindicatului Lucră­torilor din Cultură, este de păre­re că nu doar aceştia, ci toţi sala­riaţii din domeniul respectiv, de altminteri ca şi angajaţii din me­dicină, din educaţie se confruntă cu probleme de acest gen: salarii mici, un nivel scăzut de protecţie socială. El a menţionat că, de la 1 octombrie curent, categoriile respective de bugetari, inclusiv lucrătorii din cultură, beneficia­ză de sporuri de salarii, menite să le mai „îndulcească” traiul. Însă aceste majorări, din păca­te, nu sunt în măsură să aducă o „întinerire” imediată a cadrelor din sfera culturii, a mai precizat Nicolae Garaz.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor