25 iunie 2024
Chisinau
Social

Fiecare al cincilea accident de muncă are loc din cauza consumului de alcool

Loading
Social Fiecare al cincilea accident de muncă are loc din cauza consumului de alcool
Fiecare al cincilea accident de muncă are loc din cauza consumului de alcool
alcool-serviciu

Foto: sindrome-adicciones.es

 

În anul 2015, fiecare al cin­cilea accident de muncă a avut loc din cauza consu­mului de alcool, angajaţii care nimeresc în astfel de situaţii fiind în stare de ebrietate. Totodată, 46 la sută dintre decese au sur­venit din cauza accidente­lor vasculare cerebrale şi a infarctului miocardic, a anunţat recent Elena Car­chilan, şefa Inspectoratu­lui Muncii al Sindicatelor, în cadrul unui seminar pri­vind securitatea şi sănăta­tea în muncă. Seminarul a avut loc la Fabrica de Arti­cole din Marochinărie „Ar­tima” SA. 

 

„Din 70 de directive ale Uniu­nii Europene, 25 sunt cu privire la securitatea muncii. Trebuie să fie create astfel de condiții, ca oamenii să iasă de la muncă fără probleme de sănătate”, a menţio­nat Elena Carchilan.

Potrivit sursei citate, Repu­blica Moldova a ratificat nouă convenţii ale Organizaţiei Inter­naţionale a Muncii (OIM). De exemplu, conform Convenţiei nr. 46 OIM, este interzisă munca ne­întreruptă pe parcursul a 24 de ore. „Atât Constituţia Republicii Moldova, cât şi Codul muncii, prevede că săptămâna de muncă este de 40 de ore. Dacă persoana activează timp de 12 ore, i se cu­vine odihnă 24 de ore”, a sublini­at şefa Inspectoratului Muncii al Sindicatelor.

Nadejda Rusnac, preşedinta Federaţiei Sindicatelor Lucrăto­rilor din Industria Uşoară, a spus că, la finele cursului, formabilii vor cunoaşte elementele sistemu­lui de management în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, vor putea aplica prevederile acte­lor normative ce reglementează securitatea şi sănătatea la locul de muncă. Ei vor fi sensibilizaţi asupra nivelului de răspundere în caz de nerespectare a actelor normative din domeniu, vor pu­tea planifica activităţi de preve­nire şi protecţie prin intermediul Comitetului pentru securitate şi sănătate în muncă.

În cadrul seminarului, Elena Carchilan a mai vorbit despre

no­ile reglementări şi cerinţe legale minime în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, despre actele legislative şi normative în dome­niu, politicile statului în sfera se­curităţii şi sănătăţii în muncă etc.

Igor Ciloci, director-adjunct al Inspectoratului de Stat al Muncii, a atras atenţia asupra factorilor de risc profesional şi a explicat cum se acordă primul ajutor în caz de accident de muncă.

Prezentă la eveniment, Alexan-dra Can, directoarea „Artima” SA, a amintit că pentru încălcarea actelor normative privind securi­tatea şi sănătatea în muncă este aplicată răspunderea disciplinară, contravenţională, penală şi civilă.

Seminarul a avut loc la înce­putul lunii iunie, fiind finanțat de Federația Sindicatelor Lucrători­lor din Industria Ușoară.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand