24 iulie 2024
Chisinau
Social

Fetele din Moldova, încurajate să aleagă o carieră în IT

Loading
Social Fetele din Moldova, încurajate să aleagă o carieră în IT
Fetele din Moldova, încurajate să aleagă o carieră în IT
fete-in-IT

Procesul de elaborare a strategiei 4E de încurajare a fetelor și femeilor în domeniul tehnologiilor

 

„Domeniul IT va schim­ba societatea noastră în următorii ani, iar această schimbare va fi făcută de fetele și băieții care au avut o idee și au format o echipă”. Declarații în acest sens au fost făcute în ca­drul evenimentului de prezentare a conceptului Strategiei 4E și împărtăși-rea cazurilor de bună practică.

 

Partenerii Programului Girls­GoIT (n.r. – Fetele aleg IT), sus­ţinut de UN Women Moldova, a lansat crearea Strategiei 4E pen­tru anii 2017-2020 de încurajare a fetelor şi femeilor din Moldova în domeniul tehnologiilor infor­maţionale şi a comunicaţiilor.

Strategia va încuraja femei­le și fetele în domeniul IT prin direcțiile: educație, antrepreno­riat, egalitate, angajare. Ulziisu­ren Jamsran, reprezentanta UN Women în Moldova, a menţio­nat, în cadrul unui eveniment tematic, că femeile se simt foar­te bine în domeniul IT, care este considerat, în mod stereotipic, unul „masculinizat”.

„Dacă vrem ca fetele să aibă mai multe oportunități, trebuie să le încurajăm să studieze do­meniul IT, deoarece anume teh­nologiile acum sunt necesare în orice situație a vieții”, a remar­cat reprezentanta UN Women.

Acest fapt a fost confirmat chiar de fetele care au participat în programul GirlsGoIT. „La noi, în satul Sălcuța, raionul Căușeni, este un stereotip că domeniul IT este pentru băieți și bărbați. Noi trebuie să schimbăm acest ste­reotip, precum că fetele nu pot activa în acest domeniu. După ce am participat la Tabăra de Vară, am fost motivată să urmez această carieră în IT. Nu știam ce voi face în viață, iar asta mi-a demonstrat că acest domeniu nu este atât de complicat și aș putea să mă descurc. Am decis că domeniul IT are oportunități și pentru noi și asta poate să fie calea noastră în viața noastră”, a spus Cristina, la deschiderea evenimentului de creare a Stra­tegiei de încurajare a fetelor și femeilor din domeniul IT.

Potrivit  managerului Pro­gramului GirlsGoIT, Abayomi Ogundipe, proiectul a început în februarie anul curent, pro­punându-şi să ofere acces mai mare femeilor în domeniul teh­nologiilor informaţionale. „Or­ganizatorii nu aveau o strategie specifică, dar aveau viziunea ca în 2020 să fie cât mai multe fe­mei în IT. Acum, partenerii au decis să elaboreze o strategie în care să se regăsească abili­tarea femeilor, ca acestea nu doar să înveţe a programa, dar şi să descopere cum pot deschi­de afaceri IT”, a spus Abayomi Ogundipe.

Irina Revin, directoarea com­paniei IT „Revin Pro”, le-a spus fetelor participante că acest do­meniu a ajutat-o să obţină inde­pendenţă şi libertatea de a lua decizii, a făcut-o creatoare.

„Domeniul IT mi-a adus li­bertatea în decizii. Domeniul IT este cel care va schimba socie­tatea foarte mult. În următorii zece ani, să vedeți ce schimbări globale se vor produce cu ajuto­rul fetelor și al băieților care au avut o idee și au format o echi­pă. Fetele trebuie susținute în domeniul IT și al antreprenori­atului”, a spus Irina Revin, care este și fondatoarea Asociației antreprenorilor cu dizabilități.

De la lansarea proiectului, 89 de fete au fost instruite în do­meniul tehnologiilor informaţi­onale, au fost desfăşurate două tabere de vară, în cadrul cărora acestea au creat diferite platfor­me şi pagini de internet. Cursuri IT au avut loc în şapte zone ale ţării, iar şapte fete au devenit studente ale facultăţilor de teh­nologii informaţionale în ţară şi peste hotare.

Potrivit specialiştilor, dome­niul tehnologiilor informaţio­nale este cel mai promiţător, iar către anul 2020 Uniunea Euro­peană va avea nevoie de circa un milion de specialişti IT. În acest context, femeile din Republica Moldova sunt încurajate să alea­gă o carieră în acest domeniu, salariile în IT fiind mai mari, iar oportunităţile de dezvoltare imense.

 

Acest material este realizat de publicația „Vocea Poporului”, cu sprijinul financiar al UN Women în Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor).

Viziunile exprimate ]n articol sunt cele ale autorilor și nu reprezintă în mod neapărat viziunile partajate de UN Women sau ONU, în general.

Materialul poate fi utilizat gratuit pentru scopuri necomerciale, cu înștiințarea cuvenită a UN Women.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand