18 aprilie 2024
Chisinau
Social

Femeile vor constitui cel puțin 40 la sută în Guvern și în Parlament

Loading
Social Femeile vor constitui cel puțin 40 la sută în Guvern și în Parlament
Femeile vor constitui cel puțin 40 la sută în Guvern și în Parlament
femei-parlament

Foto: gov.md

Guvernul a aprobat modifi­cări și completări la o serie de legi pentru a spori repre­zentarea femeilor în funcţii decizionale. Astfel, potrivit amendamentelor la Legea cu privire la Executiv, dar și la Legea privind adoptarea Regulamentului Parlamen­tului, se instituie o cotă de reprezentare minimă de 40 la sută atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

 

 

Propunerea vine să asigure promovarea participării active a femeilor la luarea deciziilor în structurile de reprezentare pu­blică.

Completări se mai propun la Codul electoral, dar și la Legea privind partidele politice. Ast­fel, cel puțin 40 la sută dintre candidații de pe listele electorale vor trebui să fie femei.

Totodată, urmează să fie mo­dificată și Legea presei, pentru a obliga publicațiile periodice și agențiile de presă să utilizeze un limbaj nonsexist. În același con­text, sunt prevăzute completări la Legea cu privire la publicitate, cu scopul de a interzice utilizarea unui mesaj neadecvat și publi­citatea sexistă. Amendamente vizează și alte acte legislative, iar cei care nu vor respecta noile prevederi riscă sancţiuni admi­nistrative.

Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, a precizat că aceste pro­puneri au fost elaborate în con­formitate cu recomandările Co­mitetului ONU pentru egalitate, ale Consiliului Europei și ale agențiilor specializate.

Premierul Iurie Leancă afirmă că participarea femeilor în luarea deciziilor va îmbunătăţi calitatea procesului de guvernare. Prin susţinerea acestei iniţiative, Re­publica Moldova îşi onorează şi un angajament din Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană.

Totodată, Guvernul a avizat pozitiv o iniţiativă legislativă a unui grup de deputaţi în frunte cu Liliana Palihovici, vicepreşe­dintă a Parlamentului, care pre­vede o cotă de cel puţin 30 de procente de reprezentare a feme­ilor în listele electorale.

Modificările şi completările vor intra în vigoare după ce vor fi votate în Legislativ.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand