24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Femeile sindicaliste cer să le fie respectate drepturile

Loading
Без рубрики Femeile sindicaliste cer să le fie respectate drepturile
Femeile sindicaliste cer să le fie respectate drepturile

 

 

femei-sindicaliste

Foto: sindicate.md

Perfecţionarea cadrului legal privind drepturile social-economice ale fe­meilor, respectarea cu fermitate a acestora, adoptarea unor drepturi supli­mentare la locul de muncă a femeilor, majorarea indemnizaţiilor şi alocaţi­ilor pentru naşterea, creşterea şi îngrijirea copiilor, asigurarea egalităţii în drepturi şi în şanse pentru toate femeile. Acestea sunt principalele reven­dicări care se conţin în apelul adresat Parlamentului, Guvernului, patrona­telor şi sindicatelor, adoptat la întrunirea femeilor sindicaliste, care a avut loc recent, în sediul Casei Sindicatelor din Moldova.

 

La eveniment au participat membrele Consiliului de Femei, reprezentanţii cen­trelor sindicale naţional–ramurale, condu­cătorii CNSM. În calitate de invitată a fost prezentă Liliana Palihovici, vicepreşedinte al Parlamentului, Ala Lipciu, coordonator național al OIM în RM, precum şi Ruxanda Glavan, ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Mircea Buga, ministrul Sănătăţii. Ar fi de precizat că Liuba Rotaru, preşedin­ta Consiliului de Femei din cadrul CNSM, a insistat ca propunerile femeilor sindicaliste, vocea acestora să fie luate în seamă cât mai repede de către factorii de decizie din ţară.

 

g_cnsm

CNSM conştientizează faptul că trebuie depuse eforturi colosale pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă femeile

 

Manifestând solidaritate cu femeile sindi­caliste, Oleg Budza, preşedintele Confedera­ţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a declarat că CNSM va susţine toate acţiunile pe care şi le propune să le realizeze Consiliul de Femei al sindicatelor din Moldova. Or, în opinia dumnealui, doar prin eforturi comune se poate schimba în bine situaţia din ţară.

 

Sindicatele susţin revendicările

 

În calitatea mea de preşedinte al CNSM, a subliniat Oleg Budza, declar că în Republica Moldova nu sunt respectate drepturile feme­ii, mai ales sub aspectul salarizării. Nici în imaginaţia mea nu pot să accept ca remune­rarea femeilor şi a bărbaţilor să se facă după criterii diferite, în mod discriminatoriu. În consecinţă, femeia este plătită mai prost de­cât bărbatul. Conducerea CNSM conştienti­zează faptul că trebuie depuse eforturi colo­sale pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă femeile. Or, acestea s-au acumulat atât de multe, încât nu suportă amânare. Din cauza sărăciei, deja o parte dintre surori­le, soţiile noastre au plecat în străinătate în căutarea unei surse de existenţă. Să facem măcar acum tot ce ne stă în puteri pentru a opri exodul femeilor noastre din ţară. Să eli­minăm sărăcia, să oferim salarii decente, a îndemnat Oleg Budza.

Pornind de la aceste premise, liderul sin­dicatelor din Moldova a promis că CNSM va insista pentru reluarea cât mai urgentă a activităţii comisiei tripartite pentru a identi­fica soluţii pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă femeile din ţară.

Liliana Palihovici, vicepreşedintă a Parla­mentului, a declarat că revendicările femei­lor sindicaliste sunt întemeiate, alimentate de probleme reale. Astfel încât, a ţinut să precizeze dumneaei, Guvernul este obligat să răspundă la aceste demersuri şi să identifice soluţii de rezolvare a problemelor femeilor din ţară. Executivul, în opinia ei, trebuie să vină cu soluţii privind eliminarea dificultă­ţilor care afectează viaţa femeilor, precum majorarea indemnizaţiilor la naştere şi pen­tru îngrijirea copiilor. De asemenea, dânsa a promis să se implice la revizuirea sistemului de pensii, pentru a elimina orice discrimina­re în ceea ce priveşte condiţiile de pensiona­re a femeilor.

 

Grup de comunicare între Parlament şi sindicate

 

Personal, a promis că va pleda pentru crearea unui grup de comunicare între Par­lament şi sindicate pentru a analiza, discuta problemele femeilor din ţară. De asemenea, Liliana Palihovici a relevat că va propune crearea unei platforme de dialog între Parla­ment şi sindicate pentru a discuta pe margi­nea greutăţilor care marchează viaţa femei­lor sindicaliste din Republica Moldova.

Ruxanda Glavan, ministrul Muncii, Pro­tecţiei Sociale şi Familiei, a promis că mi­nisterul va fi în continuare un partener activ în cadrul comisiei tripartite. Pentru mine, a remarcat dumneaei, acest forum este impor­tant prin faptul că mă informez din prima sursă care sunt problemele, greutăţile care marchează condiţiile de viaţă, de muncă ale femeilor sindicaliste din Republica Moldova. Mai ales, doresc să aflu care sunt, în opinia sindicatelor, căile de eliminare a acestora, a precizat dânsa.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand