14 iunie 2024
Chisinau
Social

Femeile sindicaliste au avut o întâlnire constructivă cu premierul Dorin Recean

Loading
Social Femeile sindicaliste au avut o întâlnire constructivă cu premierul Dorin Recean
Femeile sindicaliste au avut o întâlnire constructivă cu premierul Dorin Recean
Vocea poporului

Prioritățile în domeniul protecției social-economice a salariatelor, membre de sindicat, și probleme­le cu care se confruntă femeile din diferite ramuri au fost discutate la întrevederea premierului Dorin Recean cu membrele Comisiei de Femei a CNSM, care a avut loc pe 2 mai. La discuții au participat Igor Zubcu, președintele CNSM,Lilia Franț, vicepreședintă a CNSM.

În luarea sa de cuvânt, Liuba Rotaru, președinta Comisiei de Femei a CNSM, a făcut o trecere în revistă a problemelor cu care se confruntă  salariatele, acestea do­rind sincer să-și aducă contribuția pen­tru a schimba lucrurile în bine, pentru a menține un climat favorabil în colectivele în care muncesc, în familie și în țară. Liuba Rotaru a evidențiat mai multe întrebări la care femeile sindicaliste încearcă să gă­sească răspuns: Cum să realizăm o echita­te la capitolul salarizării? Cum să asigurăm o protecție socială decentă și echitabilă? Cum să susținem producătorii autohtoni, să creștem numărul locurilor de muncă do­tate, inclusiv în mediul rural?

„Apreciem eforturile guvernării actuale și ne exprimăm recunoștința pentru acțiunile concrete deja întreprinse, dar mai sunt probleme despre care vor vorbi cole­gele. Doresc doar să accentuez că Legea 270 privind salarizarea în sectorul bugetar e o lege discriminatorie pentru unele catego­rii de bugetari, mai cu seamă pentru peda-gogi, funcționarii publici de nivelul I și II, pentru cei din structurile desconcentrate. E greu să cerem servicii de calitate în condițiile în care nu suntem în stare să menținem în funcții specialiștii cu expe-riență”, a mai specificat Liuba Rotaru.

Angela Otean, președinta Sindicatului „Demnitate”, a remarcat punctele forte, dar a împărtășit și decepțiile privind  îmbu-nătățirea condițiilor de muncă, remunera­rea şi garanțiile sociale ale salariatelor din structurile de forță.

„E regretabil faptul că în prezent se află sub moratoriu circa 2500 de funcții  vacan­te din cadrul structurilor de forță. Angajații de aici nu beneficiază de dreptul la ajutor material, ei nu se mai bucură de vouchere­le de vacanță, iar Legea 166, în baza căreia se distribuie tichete de masă, de ani buni nu mai este respectată”, a subliniat Angela Otean.

Nadejda Lavric, vicepreședintă a Fede-rației Sindicale a Educației şi Științei, a relevat problemele cu care se confruntă ramura, cum ar fi lipsa cadrelor didactice, violența. „Angajatele din învățământ sunt hărțuite permanent la locul de muncă de că­tre elevi sau părinți. Aceasta este o cauză ce generează refuzul absolvenților facultăților pedagogice de a se angaja în instituțiile de învățământ și abandonul profesiei. Solicităm elaborarea unui act legislativ care ar proteja angajații din învățământ de hărțuire la locul de muncă și de abuzuri”, a spus Nadejda Lavric.

Ana Cimpoieșu, președintele Consiliului raional Hâncești al FSEȘ, a stăruit asupra salarizării insuficiente și inechitabile a personalului din învățământ, mai ales a salariaților non-didactici, care, după adău­garea sporului în mărime fixă de 1300 de lei, de la 1 ianuarie 2023, nu au simțit o ma­jorare a salariilor. Pedagogii solicită  majo­rarea lefurilor tuturor angajaților din ramu­ră, pentru a putea face față creșterilor de taxe, tarife și prețuri.

 

Sindicalistele pot deveni un partener de nădejde al autorităților

 

Rodica Lupu, reprezentanta CNSM în ra­ionul Ungheni, s-a referit la problemele an­gajatelor din domeniul agricol. Ea a propus elaborarea unui Program național de apro­vizionare a instituțiilor de învățământ și a grădinițelor cu fructe și legume autohtone.

De asemenea, femeile sindicaliste au ple­dat și pentru creșterea nivelului de investiții în sistemul de sănătate. Să fie modificată Legea 156 privind sistemul de pensii, care prevede micșorarea cu trei ani a vârstei de pensionare a femeilor care au născut cinci și mai mulți copii: „credem că e timpul să dăm înlesniri și mamelor care au dus pe lume trei copii”, au opinat ele.

În alocuțiunea sa, Dorin Recean a pus accentul pe eforturile Guvernului de a face față crizelor multiple care au afectat popu-lația în ultimii ani, subliniind necesita­tea creșterii nivelului de salarizare, pentru care ar trebui dezvoltată economia, prin creșterea nivelului de investiții și crearea noilor locuri de muncă.

„Actualul Guvern pledează pentru sus-ținerea femeilor care doresc să se implice în viața publică, în afaceri și în viața profe­sională. Autoritățile rămân concentrate pe încurajarea muncii egale și oneste și creșterea nivelului de salarizare și de trai a femeilor. Eu cred că sindicalistele pot de­veni un partener de nădejde al Guvernului în realizarea acestui deziderat. Violența de orice gen nu poate să aibă nici o justificare. E bine să înțelegem că aceasta este o pro­blemă comună, a întregii societăți. În acest context, Guvernul muncește pentru a crea politici publice care să asigure egalitatea de gen, iar susținerea femeilor trebuie să fie permanentă ca să-și realizeze potențialulˮ, a mai declarat premierul.

La finele întrevederii, Igor Zubcu a apre­ciat deschiderea Guvernului pentru dialog și comunicare, menționând că sindicatele doresc să contribuie la creșterea economică a țării și integrarea ei accelerată în familia europeană. Președintele CNSM s-a refe­rit și la necesitatea dezvoltării unui dialog social continuu, eficient, la toate niveluri­le, accentuând importanța parteneriatului dintre sindicate și autoritățile din țară pentru dezvoltarea programelor sociale și economice care să permită femeilor să se bucure de o viață mai bună.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand