19 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Femeile se confruntă cu probleme comune în toată lumea

Loading
Fără categorie Femeile se confruntă cu probleme comune în toată lumea
femei-sindicat

Foto: arhivă personală

Este greu să fii femeie. Cu toate astea femeile rezistă şi încă mai luptă pentru drepturile lor. Şi asta în condiţii­le în care o mulţime de probleme plasează femeile pe un loc secund într-o societate. Partea mai rea vine atunci când conştientizează că aceste probleme nu persistă doar în ţara noastră, ci şi peste tot în lume. Recent, în oraşul Sofia, Bulgaria, a avut loc cea de-a 14-a Şcoală Sindicală Internaţională a Femeilor din cadrul Confe­deraţiei Internaţionale a Sindicatelor (ITUC/PERC).

 

La eveniment au participat fe­mei, reprezentante a 21 de ţări, printre care şi Republica Moldova.

„Pe parcursul a două zile fe­meile din mai multe ţări ale lu­mii şi-au împărtăşit doleanţe, au făcut schimb de opinii şi au evidenţiat un şir de probleme cu care se confruntă femeia”, a menţionat Liuba Rotaru, preşe­dinta Consiliului de Femei din cadrul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, dar şi reprezentant al ţării noastre la evenimentul din Bulgaria. Potri­vit domniei sale, accentele ma­jore s-au pus pe plasarea femeii pe piaţa muncii, provocările şi tendinţele actuale, inegalităţile de şanse care sunt tot mai cres­cânde, dar şi pe impactul crizei economice asupra femeii.

„Criza economică s-a răsfrânt cât se poate de negativ asupra femeilor. Această constatare s-a reliefat şi în raportul preşedin-tei Comitetului de Femei al ITUC/PERC, Mariana Knie­ser. Aceasta, împreună cu re­prezentantele celor 21 de ţări, s-au expus asupra situaţiei şi au prezentat cifre şi date statisti­ce concrete care demonstrează creşterea şomajului în rândul femeilor, feminizarea sărăciei, prezenţa indicelui înalt al stre­sului, etc.” a subliniat Liuba Ro­taru.

Totodată, potrivit aceleiaşi surse, în urma crizei economice mondiale, s-a agravat starea să­nătăţii femeilor. În lume se în­tâlnesc tot mai multe cazuri de violenţă la locul de muncă, iar stereotipul că „bărbaţii ar trebui să conducă femeile ia amploare”. În urma acestor constatări, s-au propus o serie de soluţii menite să îmbunătăţească starea de lu­cruri, privind poziţia femeii în societate.

 

g_cnsm

Numai șapte la sută din sindicalişti în lume luptă cu adevă­rat pentru drepturile omului şi unesc clasa muncitoare

 

„Susţin întocmai propuneri­le venite din partea experţilor ITUC/PERC, şi anume că se face tot mai necesară implementarea politicilor noi şi se insistă asupra celor deja elaborate, privind ega­litatea de gen şi excluderea vio­lenţei la locul de muncă. Trebuie să promovăm femeile la posturi de conducere, şi mai mult decât atât – să implementăm o serie de proiecte care ar contribui la con­solidarea poziţiei femeii în soci­etate”, a declarat Liuba Rotaru. Aceste propuneri se încadrează perfect în tabloul existent deja în ţara noastră. Aceleaşi proble­me necesită aceleaşi soluţii. De această părere sunt toate feme­ile sindicaliste din ţara noastră, care în acest context au şi orga­nizat un Forum al femeilor în luna septembrie curent, la care au adoptat un Apel, unde s-a pus accentul pe sănătatea femeii și alte probleme majore.

 

Îndemnuri reale pentru sindicatele lumii, venite din partea experţilor ITUC/PERC

 

Totodată, Liuba Rotaru a mai prezentat în raportul vizitei sale în Bulgaria îndemnurile venite din partea experţilor la adresa sindicatelor. „Secretarul Execu­tiv al Consiliului Regional Pan-European (PERC), Grigor Gra­dev, a menţionat că sindicatele trebuie să cunoască spre ce tind oamenii, să cunoască realita­tea şi să utilizeze toate pârghiile pentru a găsi un mijloc de comu­nicare eficient”, a menţionat în raportul său preşedinta Consiliu­lui de Femei. În acelaşi context, Grigor Gradev a mai atenţionat sindicatele ţărilor prezente la eveniment, că organizaţiile non-

guvernamentale se implică tot mai activ în diferite acţiuni, de­oarece sindicatele le-au lăsat câmp liber. „Sindicatele trebuie să fie mai active, să se implice în toate procesele ce au loc în socie­tate. Trebuie să contribuie la cre­area condiţiilor favorabile pentru a implica femeile în funcţiile de­cizionale. În acelaşi timp, trebuie exclusă discriminarea femeilor la angajarea în câmpul mun­cii”, a subliniat Grigor Gradev. O cerinţă a Confederaţiei Inter­naţionale a Sindicatelor, a mai fost ca sindicatele din toate ţă­rile să susţină poziţia femeilor ca lideri. „Maria Tsirantonaki, expert în cadrul ITUC „Egalita­te”, a prezentat o informaţie re­feritoare la campania „Count us in” care prevede promovarea le­adership-ului local şi a celui sin­dical”, a declarat în raportul său preşedinta Consiliului de Femei din cadrul CNSM. Potrivit dom­niei sale, ITUC cere sindicatelor lumii să susţină ideea ca 80 de organizaţii, membre ale ITUC, să obţină ca 30 % din femei să ocupe poziţii decizionale. Potri­vit liderului sindical, în fruntea mișcării sindicale ar trebui să fie mai multe femei, şi totodată să se creeze o structură a mento­rilor în sindicate.

 

femei-sindica-2

Foto: arhivă personal

 

Din multitudinea de propu­neri care prevăd îmbunătăţirea modului de existenţă a femeilor, preşedinta Consiliului de Femei din cadrul CNSM, Liuba Rotaru, a insistat asupra a două dintre ele, care au fost deja incluse pe agenda de lucru a liderului sindi­cal, şi anume: susţinerea şi acor­darea sprijinului pentru perfecţi­onarea femeilor după concediul de îngrijire a copiilor din contul angajatorului, şi propunerea no­ilor forme de angajare a femeilor cu copii mici.

„Aceste două propuneri sunt mai mult decât valabile pentru ţara noastră şi noi vom insista asupra obţinerii acestor beneficii pentru femeia muncii”, a declarat liderul sindical. „Numai șapte la sută din sindicalişti în lume lup­tă cu adevărat pentru drepturile omului şi unesc clasa muncitoa­re”. Statistica a fost prezentată public în cadrul aceluiaşi eveni­ment. În legătură cu acest fapt, s-a propus ca sindicaliştii să-şi consolideze forţele şi poziţiile, să fie realişti şi optimişti. Iar pen­tru a insufla încredere în rândul oamenilor, sindicatele trebuie să influenţeze deschiderea a noi lo­curi de muncă, cu o remunerare corespunzătoare.

În concluzie, Liuba Rotaru a menţionat că sindicatele au nevoie de femei-lideri, care ar pro­voca şi alte femei să adere la sin­dicat şi care s-ar implica activ în soluţionarea problemelor exis­tente. „Femeia – lider de sindicat trebuie să inspire încredere nu numai prin cuvinte, dar însăşi prin faptele sale. Atunci celelal­te femei o vor urma în mişcarea sindicală”, a subliniat domnia sa. „Cu părere de rău, situaţia reală este departe de aceste necesităţi. Nu trebuie însă să lăsăm capul în jos. Lupta pentru drepturile femeii trebuie să fie o rugăciu­ne a fiecărei sindicaliste”, a mai adăugat Liuba Rotaru. Totoda­tă, în urma vizitei din Bulgaria, preşedinta Consiliului de Femei din cadrul CNSM, a concluzionat că mişcarea sindicală din Repu­blica Moldova este cu un nivel mai sus decât în multe alte ţări. „Reprezentanţii altor ţări care au avut posibilitatea să viziteze ţara noastră mi-au spus că au fost la Institutul Muncii al Sindicatelor, şi au rămas frapaţi de ce au vă­zut acolo. Ei au spus că şi-ar dori un astfel de centru pentru sin­dicalişti. Totodată, au remarcat activismul femeilor sindicaliste din ţara noastră. Şi la acest ca­pitol ne-au apreciat. S-au arătat profund surprinşi de conlucrarea fructuoasă la nivel tripartit, şi de dialogul social eficient pe care se pune accent major în activitatea sindicatelor din Republica Mol­dova”, a mai menţionat Liuba Rotaru. În acelaşi timp, domnia sa a remarcat că mereu există loc de mai bine.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi