17 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Femeile de la Rezina au decis să-și facă viața mai plină de conținut

Loading
Fără categorie Femeile de la Rezina au decis să-și facă viața mai plină de conținut
Femeile de la Rezina au decis să-și facă viața mai plină de conținut
sindicaliste-rezina

Foto: arhivă personală

Recent, Consiliul interra­mural al sindicatelor din raionul Rezina a organi­zat în satul Mateuţi din raionul Rezina o masă ro­tundă cu genericul ,,Pro­tecţia social-economică a femeilor, în atenţia sindi­catelor”.

 

 

La eveniment au partici­pat preşedinţi ai comitetelor sindicale, membri şi activişti sindicali din toate ramurile din satele Păpăuţi, Solonceni, Tarasova, Ciorna şi Mateuţi. Au mai fost prezenţi şi vicepre­şedintele raionului Rezina pe probleme sociale, Livia Scuta­ru, primarul satului Mateuţi, Mihai Mîrzenco, Ana Moldova­nu şi Serghei Cebotari, repre­zentanţi ai Departamentului protecţie social-economică din cadrul CNSM, Lilia Lazări, şefa Direcţiei învăţământ, Silvia Stratan, președinta Sindicatu­lui din Educație și Știință, Lud­mila Gherasimenco, președinta Sindicatului „Viitorul”, Tatiana Batistî, șefa Casei Teritoriale de Asistență Socială (CTAS), Ludmila Calin, doctor la Cen­trul medicilor de familie din Rezina.

În debutul reuniunii, preşe­dinta Consiliului teritorial in­terramural al sindicatelor din raionul Rezina, Vera Platon, a formulat obiectivele întru­nirii, printre care se numără identificarea problemelor fe­meilor sindicaliste din aceste sate și informarea lor, punând accentul pe respectarea legis­laţiei muncii, monitorizarea permanentă a îndeplinirii con­tractelor colective de muncă. Ea a subliniat că Convenţia colectivă interramurală a fost negociată cu partenerii sociali, un capitol aparte din aceasta vizând protecţia femeilor și a copilului, eliminarea muncii la negru. În context, Vera Platon a vorbit și despre rolul sindica­telor în protejarea intereselor de muncă, social-economice, profesionale ale membrilor de sindicat, antrenarea pe larg a tinerilor în activitatea sindica­lă, despre serviciile Centrului de diagnostic al sindicatelor de la Institutul Muncii. Totodată, ea a salutat pe reprezentantele din satul Alcedar, organizaţie sindicală proaspăt formată, cu peste 60 de membri, care a participat pentru prima dată la o astfel de activitate, și le-a spus bun venit în marea fami­lie a Sindicatului din agricultu­ră „Agroindsind”.

 

g_cnsm

Sindicatele, pilonul principal în protejarea drepturilor salariaţilor

 

Vicepreşedintele raionului Rezina, Livia Scutaru, în lu­area sa de cuvânt, s-a axat pe importanţa dialogului social în soluţionarea problemelor economice şi sociale, precum şi despre rolul sindicatelor în protejarea drepturilor salaria­ţilor.

Ana Moldovanu a adus la cunoştinţa participanţilor ac­ţiunile CNSM în vederea pro­tejării membrilor de sindicat, punând accentul pe rolul con­venţiilor şi al contractelor co­lective de muncă în asigurarea unui nivel mai înalt de protec­ţie socială.

Primarul Mihai Mîrzenco s-a referit la rolul societăţii în minimizarea plăţii salariilor ,,în plic”. Tatiana Batistî a vor­bit despre importanţa achitării contribuţiilor la bugetul asigu­rărilor sociale de stat, iar Lud­mila Calin a făcut o informaţie amplă referitor la medicamen­tele compensatorii eliberate copiilor până la vârsta de cinci ani.

Silvia Stratan s-a referit la parteneriatul social la nivel te­ritorial și la necesitatea de a fi mai activi liderii în protejarea membrilor de sindicat. Lud­mila Gherasimenco a vorbit despre atribuțiile serviciului resurse umane.

Cei prezenți au adresat un șir de întrebări și propuneri ce țin de remunerarea mun­cii prestate în condiții nocive, combaterea muncii la negru, angajarea în câmpul muncii a tineretului etc.

În final, toți au admirat evoluarea colectivului etnofol­cloric „Comoara”, condus de Elena Platon, o împătimită de tradițiile populare și de folclo­rul autentic.

 

Serghei Cebotari,

specialist principal în Departamentul protecție social-economică CNSM

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și