2 iulie 2022
Chisinau
Social

Femeia ne dă viață

Loading
Social Femeia ne dă viață
Femeia ne dă viață

 

 

consiliu-femei

Foto: vocea.md

Multe probleme au fost abordate în cadrul Foru­mului de femei, organizat de Consiliul de Femei al CNSM, lucrările căruia au avut loc recent timp de două zile. Însă una din cele mai importante a fost problema sănătății femeii.

 

Sănătatea femeii este factorulcheie care determină bunăs­tarea şi dezvoltarea unei societăţi sănătoase. Nivelul de morbidita­te şi mortalitate este direct deter­minat de starea sănătăţii femeii, inclusiv sub aspectul sănătăţii reproductive, care, la nivel in­ternaţional, este recunoscută drept una din componentele fun­damentale necesare dezvoltării umane. Anume ea determină sănătatea generală a populaţiei, prosperarea şi dezvoltarea ţării.

„Unul dintre indicatorii cei mai sensibili ai serviciilor de să­nătate este mortalitatea maternă, care reprezintă o problemă com­plexă. Nivelul mortalităţii mater­ne reflectă statutul economic şi social al femeilor, accesul lor la asistenţa medicală şi socială şi competenţa sistemului sănătă­ţii de a răspunde fiecărui caz în parte”, a menționat în prezenta­rea sa Aliona Andronatii, expert în cadrul Ministerului Sănătății din Republica Moldova. În 47% din cazuri mortalitatea maternă este determinată de probleme de ordin social: migraţia, munca femeilor peste hotare, care pre­supune angajarea la lucrări oca­zionale, sezoniere, cu efort fizic şi psihic extenuant şi condiţii noci­ve pentru sănătatea reproducerii, nesolicitarea ajutorului medical.

În urma evaluărilor, s-a con­statat că este afectat în special accesul femeilor din păturile social-vulnerabile şi al femeilor plecate la muncă peste hotare la metodele eficiente de plani-ficare familială şi la informaţie, astfel rămânând în „cercul vici-os” al sarcinilor nedorite şi peri­culoase pentru sănătatea şi viaţa lor şi a viitorilor copii.

 

Sănătatea reproducerii, o prioritate

 

Un alt aspect la care s-a oprit Aliona Andronatii este starea sănătăţii femeii gravide, deter­minată de alimentaţie insufici­entă, consum de alcool, tutun sau droguri, care sporeşte riscul pentru viaţa şi sănătatea copilu­lui născut. Ţinta Obiectivelor de Dezvoltare a Mileniului: în 2015, mortalitatea maternă – 13.3 ca-zuri/100 mii de născuți vii – ră­mâne o provocare.

Sănătatea reproducerii con­stituie pentru Republica Mol­dova o prioritate de actualitate crescândă. În acest sens, a fost aprobată Strategia Naţională în Sănătatea Reproducerii pentru anii 2005-2015, scopul căreia este de a îmbunătăţi starea sănă­tăţii reproducerii populaţiei şi de a asigura posibilitatea cetăţenilor Republicii Moldova să ajungă la o dezvoltare şi maturizare sexu­ală sănătoasă, să aibă numărul dorit de copii, în condiţii de sigu­ranţă şi sănătate; să evite bolile legate de sexualitate şi reprodu­cere, să beneficieze de servicii de calitate.

Pentru a ameliora situaţia în țară, Ministerul Sănătăţii a iniţiat şi a dezvoltat mai multe concep­te, cum ar fi Conceptul Materni­tate Prietenoasă Familiei.

Activitatea maternităţilor în ultimii ani a suferit schimbări esenţiale, devenind mai apropia­tă de mediul familial. În mater­nităţi sunt promovate principiile intimităţii, confidenţialităţii, par­ticipării femeii la luarea decizii­lor şi în îngrijirea nou-născutului sănătos sau bolnav, aflării mamei împreună cu nou-născutul, efec­tuării vizitelor membrilor famili­ei în maternităţi. Un alt concept ține de Modernizarea sistemului de perinatologie în Moldova. În­cepând cu anul 2006, finanţarea naşterilor a evoluat în funcție de nivelul Centrelor Perinatale (nivelul I, II, III). Concomitent, pentru respectarea dreptului pa­cientului la libera alegere a medi­cului, femeile gravide sunt spita­lizate pentru naştere în instituţia medico-sanitară solicitată indivi­dual, indiferent de locul de trai, cu excepţia cazurilor patologice, când, conform indicaţiilor me­dicale, este necesară respectarea principiilor de regionalizare şi triere a gravidelor.

Conceptul nou de analiză con­fidenţială a fiecărui caz de deces matern şi perinatal, precum şi a fiecărui caz de proximitate de mortalitate maternă prevede implementarea auditului pe sca­ră largă, permite determinarea cauzelor reale şi exacte de deces perinatal şi matern, precum și nivelul de utilizare a protocoa­lelor clinice, luarea deciziilor şi propunerilor de ameliorare.

În numărul următor vom povesti despre bolile frecvente la femei, precum și despre posibili-tățile de profilaxie de care tre-buie să țină cont orice cetățean.

 

Date statistice:

 

Conform datelor Centrului Naţional de Management în Să­nătate, pe parcursul anului 2013 s-au năs­cut 37.871 de copii, au decedat 38.060 de persoane, spor natu­ral – 189. La 01.01.2014 în R. Moldova erau în­registrate circa 1846,1 de mii de femei.

Femei în vârstă aptă de muncă – 1136,0 de mii. Speranţa me­die de viață la naşte­re la femei e de 75,5 ani (bărbaţi 68,1 ani). Speranța de viață s-a majorat, dar este cu 10 ani mai mică faţă de ţările UE. Bărbații trăiesc cu 7,4 ani mai puțin comparativ cu femeile. Populația ru­rală are o speranță de viață mai mică cu pa­tru ani față de cea ur­bană.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor