29 iunie 2022
Chisinau
Без рубрики

Federaţia „Sindindcomservice”, o familie sănătoasă

Loading
Без рубрики Federaţia „Sindindcomservice”, o familie sănătoasă
Federaţia „Sindindcomservice”, o familie sănătoasă
sindindcomservice

Congresul VI al Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri „Sindind­comservice”

 

Congresul VI al Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri „Sindind­comservice” a adus o schimbare substanţială. Acum, toate organizaţiile primare se numesc sindicate, iar denumirea asociaţiei lor de ramură începe cu cuvân­tul Federaţie. Delegaţii au ales-o din nou şi în mod unanim pe Ana Selina în funcţia de preşedinte al Fede­raţiei Sindicatelor „Sindindcomservice”, iar adjunctul a rămas în continuare Vasile Doban.

 

La Congres au participat peste 120 de per­soane, mai mult de jumătate dintre aceștea fiind delegaţi aleşi, iar ceilalţi – activul sindi­catului şi colegi din Belarus, Bulgaria, Rusia, România. Comunicarea cu oaspeţii nu s-a limitat doar la Congres, acestora le-a fost ofe­rit un program special pentru a se familiariza cu ţara. Totodată, în cadrul unei recepţii din oficiul Federaţiei, cu sindicaliştii din Româ­nia şi Bulgaria au fost semnate noi acorduri de colaborare. În cadrul Congresului au mai fost date citire mesajelor de salut din partea sindicatelor înrudite din Armenia, Tadjikis­tan, Ucraina.

 

Realizări

 

Ar fi imposibil să rezumăm în două cuvin­te tot ce s-a făcut în cadrul federaţiei timp de cinci ani. Sindicatul este numeros, dar şi volumul de muncă desfăşurat în acest răs­timp este unul imens. Să aducem doar câte­va exemple din raportul preşedintelui Ana Selina.

În aceşti ani, „Sindindcomservice” a exa­minat peste 30 de proiecte de acte legislati­ve şi normative, inclusiv Legea Bugetului de stat, bugetele asigurărilor sociale de stat şi asigurării medicale obligatorii, privind politi­ca fiscală, privind indemnizaţiile pentru inca­pacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, cu privire la minimul de existenţă, cu privire la asigurarea cu pensii de stat, privind incluziunea socială a persoane­lor cu dizabilităţi, privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, condomi­niului în fondul locativ şi multe altele.

 

g_cnsm

Problema majorării salariilor, ca o piatră de încercare

 

„Am  acordat o atenţie deosebită modifică­rilor şi completărilor în Convenţiile colective în vigoare (nivel naţional) şi Convenţia ramu­rală, care vizează mărimea salariului minim pe ţară în sectorul real, remunerarea zilelor de sărbătoare nelucrătoare tuturor lucrători­lor, a căror muncă este retribuită pe unitate de timp, cu salariu fix sau în acord, criteriile de apreciere a reducerii în masă a locurilor de muncă în cadrul unităţii etc. Totodată, la 1 iu­nie 2015 au fost adoptate şi înregistrate la in­spectoratele teritoriale acordurile colective a 96% de întreprinderi, inclusiv din gospodăria comunal-locativă – 99% din întreprinderi”.

Potrivit preşedintelui, federaţia a obţinut rezultate bune şi la capitolul majorare a sa­lariilor, cu toate că situaţia economică ge­nerală diminuează efectul acestor majorări. Astfel, salariul minim la întreprinderile ale căror colective fac parte din  sindicat a con­stituit 4349 de lei în anul 2014, în creştere cu 29% faţă de 2009, inclusiv în întreprinderile gospodă­riei comunal-locative – cu 44%-55%, alte domenii – 24%-75%. Cu toate că mai există întreprinderi unde salariul minim pen­tru anul 2014 este mai mic decât în ramură. Totodată, rata salariilor în prețul de cost al serviciilor constituie doar 25-30%, pe când în ţările europene acest in­dice constituie 50-60%.

În cadrul congresului au fost abordate mai multe probleme. Inclusiv modul în care or­ganele locale formează cadrele şi cum se re­flectă acest lucru asupra colectivului, majori­tatea întreprinderilor care intră în Federaţie fiind municipale.

La discuții au participat 12 vorbitori care au abordat mai multe aspecte: retribuția in­suficientă, necesitatea salariului minim unic pe țară. De altfel, ei au remarcat că Ana Seli­na, președinta Comitetului Republican al Sin­dicatului, acordă un suport consistent pentru soluționarea problemelor membrilor de sin­dicate.

Cu atât mai mult cu cât încălcările legislației muncii reprezintă un fenomen destul de frec­vent. Dacă, în anul 2011, cele 190 de încălcări au afectat interesele colective a circa 2500 de membri de sindicat, în anul 2014, peste 3000 de membri de sindicat au avut nevoie de intervenția sindicatelor. În perioada de referință a sporit și numărul persoanelor care s-au adresat personal la Comitetul Republi­can al „Sindicomservice” – de la 480 la 678 de persoane pe an.

„M-am convins din experiența proprie că o conducere bună a comitetului Republican, solidaritatea și unirea organelor primare nu poate să nu asigure succesul, a declarat Grigo­re Gafin, președintele comitetului sindical al „Gospodăriei Comunale” din orașul Rîșcani. Probleme au fost și sunt, mai ales la capitolul salarizare. Eu apelez la Comitetul Republican și Confederație să facă în așa fel încât angaja­torii să execute deciziile Guvernului ce țin de majorarea salariilor, or coeficienții de ramură nu trebuie să aibă doar un caracter de reco­mandare”.

O problemă stringentă a fost abordată și de către Liuba Strechi, președintele Comitetului sindical de la întreprinderea cu capital străin „Maxmanserv”. În opinia vorbitoarei, statul ar urma să reglementeze retribuția atrăgând investitori străini. Autoritățile au obligația să nu admită salarizarea precară a angajaților noștri, cu atât mai mult cu cât în țară sunt multiple cazurile când firmele străine profită din plin de forța de muncă ieftină.

La salariile mici s-a referit și Angela Ce­ban-Ozerov, președinta Comitetului sindical de la Direcția de troleibuze din orașul Bălți. De altfel, aceasta a remarcat că există totuși și un plus: salariile, chiar dacă sunt mici, totuși sunt achitate la timp. De asemenea, in opinia acestui lider sindical, Convenția colectivă la nivel de ramură încheiată de Federație este una bună. „O spun nu din lipsă de modestie. Însă, din păcate, când vine vorba de realiza­re, lucrurile nu sunt tocmai roz. Adică, de la vorbă până la faptă… Ar fi necesar să acor­dăm o atenție sporită realizării integrale a acestui act”.

 

Rezultate

 

În cadrul Congresului a fost aprobat Statu­tul Federației și Statutul-tip al organizațiilor membre, a fost trasat Programul de activitate pentru anii 2015-2020. Acesta din urmă pre­vede acțiuni ce țin de protecția drepturilor și a intereselor social-economice ale membrilor de sindicat, inclusiv a tinerilor și femeilor, asigurarea protecției legale a acestora, viața decentă, securitatea şi sănătatea în muncă, consolidarea organizațională și financiară a Federației, dezvoltarea continuă a relațiilor cu uniunile sindicale internaționale de profil. În plus, a fost luată decizia de a înainta Gu­vernului o propunere despre instituirea în cadrul Executivului a unei autorități centrale pentru reglementarea activității gospodăriei comunal-locative, implementarea politicilor de stat în domeniul prestării de servicii publi­ce pentru populație.

Oleg Budza, președintele CNSM, prezent la Congres, a rostit un discurs. Dumnealui s-a referit la prioritățile CNSM, printre care se numără aspectele ce țin de securitatea şi să­nătatea în muncă, instituirea tribunalelor de muncă. În alocuțiunea sa, Oleg Budza a abor­dat și subiectul cu privire la directivele Uniu­nii Europene în contextul semnării Acordului de Asociere. Președintele CNSM a apreciat consolidarea și activismul organizațiilor sin­dicale din cadrul Federației, dar și energia de­bordantă a președintei acestei Federații.

„O familie sănătoasă” – astfel a catalogat Oleg Budza starea organizațiilor din cadrul Federației și a activității sindicale desfășu-rate. „Ei merg în teritoriu, apără interese­le angajaților. Țin să-i doresc Federației să păstreze acel grad de conștientizare, res­pectul binemeritat față de veterani, să apre­cieze experiența bogată pe care aceștia o împărtășesc”.

La rândul său, Mihai Severovan, președin-tele Asociației Patronale a Serviciilor Publice din Moldova, a adus mulțumiri pentru coope­rarea strânsă atât la nivel național, cât și la ni­vel de unitate. Vorbitorul a apreciat în special capacitatea și dorința de a identifica soluții de compromis între sindicate și patronate.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor