21 mai 2024
Chisinau
Social

Federația Sindicală a Educației și Științei în pragul Congresului 7

Loading
Social Federația Sindicală a Educației și Științei în pragul Congresului 7
Federația Sindicală a Educației și Științei în pragul Congresului 7
Vocea poporului

Anul 2019, pentru Federația Sindicală a Educației și Științei, a fost marcat de desfășurarea campaniei de dare de seamă și alegeri la toate nivelurile. Organizații-le sindicale primare din in-stituțiile educaționale au fă­cut bilanțul activității pentru ultimii cinci ani și și-au ales liderii pe următorul mandat de cinci ani.

Congresul 7 al FSEȘ se va desfășura la Chișinău pe data de 5 martie 2020. La Congres vor participa circa 170 de delegați și invitați din organizațiile afiliate FSEȘ și oaspeți de peste hotare. Fo­rumul va supune dezbateri­lor Raportul de activitate al FSEȘ pentru anii 2015–2020. Totodată, va aproba obiecti­vele strategice pentru prin­cipalele domenii de activita­te ale Federației în următorii cinci ani.

Congresul va alege con­ducerea Federației Sindicale a Educației și Științei pen­tru următorul mandat de cinci ani: președintele, vice-președinții, Consiliul General și Comisia de cenzori.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand