22 iunie 2024
Chisinau
Social

Federația „SINDASP” pledează pentru majorarea salariilor în sectorul bugetar

Loading
Social Federația „SINDASP” pledează pentru majorarea salariilor în sectorul bugetar
Federația „SINDASP” pledează pentru majorarea salariilor în sectorul bugetar
Vocea poporului

Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova „SINDASP” a expediat pe adresa președintelui Parlamentului Repu­blicii Moldova, Igor Grosu, mai multe cerințe care vizează ne­cesitatea majorării salariilor în sectorul bugetar, îmbunătățirea Legii nr. 270 privind sistemul unitar de salarizare, modifi­carea unor articole din Codul muncii.

Într-o adresare semnată de Vlad Canțîr, președintele Federației „SINDASP”, se arată că creșterile exorbitante ale tarifelor și prețurilor, care au creat o dis-proporționalitate evidentă între veniturile actuale și cheltuielile strict necesare, au efecte eco­nomico-sociale negative pentru o parte însemnată a salariaților, membrilor de sindicat, din cadrul autorităților/instituțiilor publice centrale și locale.

„Îngrijorările acestor categorii de angajați din sectorul buge­tar din cauza devalorizării mult prea drastice a salariilor sunt imi­nente și de neadmis”, comunică sindicaliștii.

Prin urmare, tratând cu consi­derare rolul de intervenție al sta­tului în atenuarea situației create, în vederea menținerii capacității de cumpărare a salariilor din sectorul bugetar, Federația „SINDASP” consideră de actuali­tate majorarea salariilor în secto­rul bugetar.

Cerințele Federației „SINDASP” adresate Parlamentului includ, între altele: majorarea valorii de referință pentru calcularea salari­ilor angajaților din sectorul buge­tar, acesta fiind egalat cu salariul minim garantat, stabilit în secto­rul real; a prevedea o diferență rezonabilă între clasele de salari­zare, în scopul asigurării echității sociale cu privire la tratamentul egal și a remunerării egale pen­tru muncă de valoare egală; mo­tivarea echitabilă a angajaților prin stabilirea treptelor de sala­rizare corespunzătoare vechimii în muncă; majorarea claselor de salarizare pentru personalul din instituțiile penitenciare; persona­lizarea anuală a unei cote de 30-40 la sută din prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, achitată la fondul asigurării obli­gatorii de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu, pe contul individual al plătitorului de primă.

Amintim că, pe 4 noiembrie curent, Federația „SINDASP” a prezentat Ministerului Finanțelor propuneri de modificare a Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Ulterior, din perspectiva exami­nării și aprobării proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022, la 16 noiembrie, sindicaliștii au înaintat un șir de propuneri către Guvernul Republicii Moldova.

 

Departamentul mass-media și relații internațional al CNSM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand