13 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Federația „Agroindsind” a lansat o campanie de informare și comunicare

Loading
Fără categorie Federația „Agroindsind” a lansat o campanie de informare și comunicare
Federația „Agroindsind” a lansat o campanie de informare și comunicare

 

 

agroindsind-campanie

Foto: vocea.md

Săptămâna trecută, FNSAA „Agroindsind” a organizat, la Institutului Muncii, un seminar cu genericul „Or­ganizarea campaniilor de informare–comunicare în sindicate” pentru liderii din regiunile Sud și Centru.

 

Discuţiile cu participanții la întrunire s-au axat pe un sondaj de opinie privind situaţia mem­brilor de sindicat, misiunea şi funcţiile activului sindical, în special a liderilor, în vederea democratizării sindicatelor. De asemenea, s-a pus accentul pe dreptul membrilor de sindicat la informaţie şi a unei comunicări eficiente.

Scopul seminarului a fost pro­movarea campaniilor de infor­mare și comunicare cu efectivul sindical, asigurând extinderea fluxului informațional în rândul membrilor de sindicat.

În cadrul seminarului au fost descrise metodele şi formele de informare și comunicare sindica­lă, cum ar fi: ședințe focus grup, cenaclul sindical „Dreptul tău la muncă”, caravana sindicală ș.a. De asemenea, a fost pus accentul pe necesitatea utilizării în cam­panii a mijloacelor de informare, IT, alte forme adecvate grupuri­lor țintă spre care va fi îndreptat fluxul informațional.

Leonard Palii, vicepreşedin­tele FNSAA „Agroindsind”, care a fost și moderator, a precizat pentru „Vocea poporului”: „În cadrul acestui seminar, ne-am propus să demonstrăm mijloa­cele de organizare a campaniilor de informare în sindicate. De asemenea, ne-am dorit să înar­măm cu o competenţă adecvată pe toți participanţii, pentru a or­ganiza şi ei, la rândul lor, astfel de campanii de informare în sin­dicatele pe care le reprezintă”.

La rândul ei, Tatiana Kolo-moițeva, șef–adjunct al Direcției educație, informație și relații internaționale din cadrul „Agro­indsind”, a subliniat: „Pentru noi este foarte important organiza­rea campaniilor de informare și comunicare. Prin intermediul lor vrem să informăm eficient liderii și să creăm o imagine atractivă a sindicatului, să asigurăm accesul la informație, să realizăm reţele de comunicare internă și externă şi, în final, să avem de a face cu membri de sindicat activi”.

Participanţilor la seminar li s-a prezentat pachetul de proiec­te și propuneri necesare pentru organizarea şi desfăşurarea a trei campanii la nivelul organi­zaţiei sindicale primare: campa­nia cu genericul „Dreptul tău la muncă”, „Contractul colectiv de muncă te protejează” şi campa­nia „Vino în sindicat şi vei fi pro­tejat”.

În cadrul activităţilor în gru­puri, participanții au elabo­rat şi au prezentat un plan de desfășurare a campaniei în or­ganizaţia primară a uniunii teri­toriale pentru facilitarea și încu­rajarea comitetelor sindicale și acordarea ajutorului metodico-practic.

Seminarul respectiv a fost al șaselea din ciclul seminarelor cu această temă, care au implicat în acțiune sindicatele din regi­unile Nord și Centru, precum și din industria alimentară, afiliate Federației „Agroindsind”.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și