17 aprilie 2024
Chisinau
Social

Familia, timpul şi profesia – echilibru între muncă şi viaţă personal

Loading
Social Familia, timpul şi profesia – echilibru între muncă şi viaţă personal
workshop

Foto: arhivă personală

Deloc nu este simplu să găsești un echilibru între profesie, viață personală și cea familială. Cre­area posibilităților care asigură echilibrul dintre diferite sfere ale vieții, este o provocare social-po­litică majoră, ca un subiect rele­vant pentru orice întreprindere în ce privește rentabilitatea și cul­tura sa organizatorică, precum și un subiect de importanță cultu­rală și pedagogică privind for­marea culturii organizaționale. Aceste subiecte se referă la unele aspecte importante față de viață, precum și la stilul de viață.

 

Din motive istorice, culturale sau politice, situația din diferite țări e foarte specifică. De exemplu, modelul programului de lucru sau locul de muncă, concediul de ma­ternitate, revenirea la muncă, spriji­nirea părinților și îngrijirea copiilor, îngrijirea unor membri bolnavi ai familiei, servicii destinate familiei etc., toate acestea diferă de la o țară la alta. Însă companiile care îşi dez­voltă un stil de conducere „priete­nos” cu familia şi au o comunicare de succes în interior şi în exterior, au şanse mai bune de a atrage anga­jaţi la firmă sau organizație.

„Companiile prietenoase fami­liei”, acesta a fost genericul recen­tului workshop internațional desfă­şurat la Sofia, Bulgaria, finanţat de către Ministerul Federal German al Cooperării Economice, Camera de Comerţ din Koblenz, organizat de Asociația Balcanică a clasei de mijloc, în cadrul căruia au fost dis­cutate aspecte economice și sociale. În timpul lucrărilor participanții au învățat cum să folosească piramida nevoilor lui A. Maslow. Timp de două zile ei au fost instruiți pentru a afla care sunt nevoile angajaților întreprinderii, ce probleme psiholo­gice întâmpină angajații la serviciu, cum pot fi depășite aceste proble­me, cum trebuie să comunice anga­jatorul cu angajatul și viceversa.

Totodată, moderatorul a menționat care sunt modalitățile de sa­tisfacere a nevoilor, cum trebuie corect să fie remunerat angajatul, ce condiții de muncă trebuie să fie și dacă acestea sunt sigure și sănă­toase. Nu mai puțin important este calificarea persoanei angajate, cum se încadrează și lucrează în echipă, care sunt relațiile interpersonale cu colegii, care este comunicarea pe interior și exterior. La fel, au fost discutate problemele de asigurare cu pensie și măsurile de protecție în caz de concediere.

La capitolul aspecte economice și sociale au fost demonstrate mode­lele de eficiență din punct de vedere al companiei, al angajaților, al fami­liei, succesele și insuccesele acesto­ra, adică punctele slabe și forte.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand