19 aprilie 2024
Chisinau
Social

Fabrica de brânzeturi și CR Cahul au ajuns la un compromis

Loading
Social Fabrica de brânzeturi și CR Cahul au ajuns la un compromis
Fabrica de brânzeturi și CR Cahul au ajuns la un compromis

 

 

brinzeturi

Foto: fermierul.md

SA „Fabrica de brânzeturi din Cahul” este singura întreprindere în domeniu, al cărei pa­chet majoritar de acţiuni îi aparţine (81,4%) Consiliului Raional. Vinerea trecută, 20 iunie, a avut loc Adunarea generală repetată a acționarilor SA „Fabrica de brânzeturi din Cahul”.

 

Ședința a fost condusă de Veaceslav Bălănel, vicepreședinte al raionului Cahul, dar și vicepreședinte al Consiliului de ad­ministrare a întreprinderii respective. Din prezidiu au mai făcut parte Avram Micin­schi, președintele raionului Cahul, Maria Lungu, director executiv la SA „Fabrica de brânzeturi din Cahul”, Alexandru Cupcen­co, ex-director, și preşedintele cooperati­vei agrare „Ciobalaccia”, Ion Spânu.

Ordinea de zi a fost una bogată, cu multe puncte, toate la fel de importan­te. Unele dintre ele au stârnit discuții în contradictoriu între conducerea fabricii și reprezentanții Consiliului Raional. Toți vorbitorii au ținut însă să menţioneze acti­vitatea satisfăcătoare şi susţinută a directo­rului întreprinderii, Maria Lungu, precum şi să felicite administrația și colaboratorii întreprinderii cu ocazia jubileului de 70 de ani ai fabricii și cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la fondarea societății pe acțiuni „Fabrica de brânzeturi din Cahul”, care a fost întemeiată în anul 1994 ca succesoare a fostei fabrici de unt şi brânzeturi. Fabri­ca se specializează în producerea brân­zeturilor tari şi produse lactate (brânza de vaci, unt, produse acido-lactice etc.). În condiţiile economice complicate, şeful întreprinderii caută posibilităţi pentru a menţine producerea lactatelor naturale, sunt produse ecologic pure, cu proprietăţi gustative şi nutritive de excepţie, fiind că­utate atât în regiunea de sud, cât și în alte zone, inclusiv în capitală.

 

sedinta-fabrica-de-brinzeturi

Foto: arhivă personală

 

La începutul ședinței, directoarea Ma­ria Lungu a prezentat o dare de seamă de­taliată asupra activității pentru anul 2013. „Anul trecut, întreprinderea a procesat 2.760 de tone de lapte. Laptele, reprezen­tând materia primă esenţială, este colec­tat direct de la producători (gospodării agricole şi persoane fizice), prelucrarea lui realizându-se în conformitate cu cerinţele timpului. Cei 60 de angajați ai întreprin­derii, majoritatea cărora au o vechime în muncă de peste 20 de ani, fabrică pro­ducţia şi soluţionează toate problemele de sine stătător.

În condiţiile complicate colectivul în­treprinderii a făcut față concurenţei, a rezistat restructurărilor din ţară – între­prinderea activează, oamenii îşi primesc salariile, familiile lor nu se destramă din cauza plecărilor peste hotare. Întreprin­derea susţine imaginea oraşului şi a raio­nului. Anul trecut, SA „Fabrica de brân­zeturi din Cahul” a fost deţinătorul titlului „Cel mai bun contribuabil al anului” şi a completat bugetul cu 2 mln. 390 de mii de lei. Anual sunt transferate dividende în mărime de 25%, conform deciziei Adună­rii generale. Da, venitul întreprinderii nu este foarte mare, dar să nu uităm că este vorba despre o întreprindere alimentară, care mai şi fabrică produse sociale pentru cele mai defavorizate pături de populație. Sigur, am putea acumula profituri de 2-3 ori mai mari, însă în acest caz ar trebui scumpită producţia, şi nici n-am putea asigura mărfuri sută la sută naturale”, a subliniat directorul întreprinderii.

 

Furnizorii de lapte au rămas fideli fabricii din Cahul

 

Maria Lungu a acordat o atenție deose­bită în discursul său furnizorilor de lapte, de care depinde în mare parte activitatea întreprinderii. „65% din lapte este livrat de persoane juridice. Lucrăm cu patru fer­me mari. Restul sunt gospodării individu­ale. Le mulțumim pentru încredere”, a de­clarat directoarea. De-a lungul timpului, furnizorii de lapte au rămas fideli fabricii din Cahul, deși au existat numeroase ten­tative de a-i ademeni de firme concurente din capitală. Acest lucru nu e întâmplător. Încrederea a fost câștigată în timp datori­tă corectitudinii din partea administrației „Fabricii de brânzeturi din Cahul”, după cum a menționat Petru Mihov, furnizor de lapte din satul Burlacu. „Toți indica­torii care arată eficacitatea muncii sunt la nivelul cuvenit. Noi, producătorii, sun­tem interesați ca întreprinderea dvs. să fie înfloritoare, să crească veniturile ca să ne plătiți cât mai mult pentru lapte. În ceea ce ţine de problema ridicată de Consiliul Raional privind cantina fabricii cu prân­zuri ieftinite, consider că este o problemă de onoare – unde dacă nu la o întreprin­dere cu capital de stat să demonstrăm în realitate grija pentru popor. Nu e normal ca conducătorii să fie hărțuiți de diferite organe de control. Toți așteaptă ca fabri­ca să fie reutilată, dar cine dacă nu con­siliul raional are posibilitatea de a atrage investiții?”, a menționat Petru Mihov.

Un alt furnizor de lapte, Maximili­an Trandafil, care este vicepreşedinte al colhozului „Pobeda” din raionul Ceadîr Lunga, a menționat, la rândul său, că nu e bine să schimbi partenerii, mai ales dacă sunt de încredere. „De ce dăm producția noastră aici? Suntem mulțumiți. Găsim înțelegere, respect”, a spus Maximilian Trandafil. Pentru ca un colectiv să activeze normal, este necesar și un program social. Una dintre direcțiile acestui program la întreprindere a fost cantina unde angajații puteau beneficia de o farfurie de supă cal­dă și de o porție de felul doi. În acest sens există și o hotărâre de Guvern care oferă angajatorilor dreptul de a deduce chel­tuielile pentru organizarea alimentației angajaților – în valoare de maximum 35 de lei pentru fiecare zi lucrată. Iată de ce apare un mare semn de întrebare: de ce cei 18 lei pentru masă au fost calificați ca o încălcare a disciplinei financiare comise de către director?

Alexandru Cupcenco, ex-director al fa­bricii de brânzeturi, în prezent membru al consiliului de administrație, a vorbit des­pre cum activa întreprinderea în trecut și ce probleme grave urmează a fi soluționate în prezent. Potrivit lui, cu toate aceste greutăți, întreprinderea lucrează în pro­fit. Asta vorbește despre un management eficient. Crearea la întreprindere a unui climat benefic de producție, a unui fel de simț patriotic al colectivului față de fabri­ca unde muncește, oferirea salariaților și familiilor acestora a unui sentiment de încredere este un obiectiv comun al con­ducătorului întreprinderii și al Consiliului Raional.

Faptul că la fabrică totul este pus la punct l-a confirmat și Ghenadie Negară, firma căruia a efectuat auditul pentru anul 2013. „Am efectuat auditul în conformita­te cu standardele internaționale. Încălcări nu au fost depistate. Fraude nu au fost constatate. Toți indicatorii sunt pozitivi”, a concluzionat acesta.

 

„Nimeni nu ne va convinge să vindem fabrica”

 

A venit cu încurajări și Avram Micin­schi, președintele raionului Cahul. „Aduc mulțumiri atât directorului și întregului colectiv, cât și furnizorilor, care pe parcur­sul ultimilor ani de când activăm împreu­nă au fost fideli acestei întreprinderi și nu s-au lăsat ademeniți de alte întreprinderi care le ofereau prețuri mai mari. Aceștia încercau periodic să convingă și consiliul să le vindem lor fabrica. Lucrul acesta nu se va întâmpla. În ultimii ani, fabrica lu­crează cu beneficii, care cresc din an în an. Da, sunt multe probleme, neînțelegeri, dar unde nu sunt acestea? Pur și simplu, acestea urmează a fi soluționate inteligent și eficient de către conducător și Consiliul Societății cu suportul total al Consiliului Raional”, a afirmat șeful raionului.

muncitorii-fabricii-de-brinzeturi-cahul

Foto: arhivă personală

Referindu-se la subiectul prețului prân­zului, președintele raionului a propus ca acesta să fie indicat în contractul colectiv de muncă și apoi stabilit de către membrii consiliului de administrație.

 

În final, o decizie înțeleaptă

 

În cadrul aceleiași ședințe, un alt punct din ordinea de zi a fost alegerea firmei de audit pentru 2014. Când au fost făcu­te publice ofertele a 4 firme și s-a pus în discuție chestiunea în cauză, Constantin Hodenco, reprezentantul Consiliului Ra­ional la ședință, a menționat că a mai par­venit un concurent și a prezentat oferta acestuia, suma inclusă în aceasta fiind cu 1800 de lei mai mică. Doar prin votul lui Hodenco, care a reprezentat pachetul ma­joritar deținut de Consiliul Raional, a fost aleasă firma care a depus actele ultima. Administrația întreprinderii a spus însă că va contesta în instanță decizia, fiind nemulțumită de faptul că ultima ofertă a fost propusă după ce se cunoșteau ofertele celorlalți concurenți.

Cea mai discutată chestiune din ordi­nea de zi a fost cea referitoare la modifi­cări în componența consiliului societății pe acțiuni. Anterior, o persoană din cadrul consiliului s-a retras. Veaceslav Bălănel a adus la cunoștința celor prezenți hotărâ­rea Consiliului Raional din 30 mai 2014, pentru a include în componența consi­liului societății noi membri, fără însă a explica motivele. După mai bine de o oră de discuții, reprezentanții Consiliului Ra­ional și cei ai fabricii au ajuns la un com­promis, luând cea mai înțeleaptă decizie: în consiliul societății a fost inclusă prima persoană din lista de rezervă, și anume Tudor Carastan. Până la urmă, toți au fost de acord că tot ce se termină cu bine meri­tă să fie salutat.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand