13 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Expirarea contractului individual de muncă. Durata maximă a concediului neplătit

Loading
Cetăţeanul şi legea Expirarea contractului individual de muncă. Durata maximă a concediului neplătit
contract-de-munca

Foto: vhprimary.com

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Expirarea contractului individual de muncă pe durată determinată

 

guestion

Am fost angajată pentru a înlocui o persoană plecată în concediu de maternitate. Ulterior, am ieșit și eu în con­cediu pentru îngrijirea copilului, după care mi-a fost acordat concediu parțial plătit până la vârsta de trei ani, apoi concediu neplătit pentru îngrijirea copilului de la trei până la şase ani. Astfel, durata acestui concediu o depășește pe cea a contractului de angajare. Poate în ase­menea caz să înceteze contractul individual de muncă?

 

Maria Rotaru, Glodeni

 

În cazul dumneavoastră, contractul individual de muncă, încheiat pe o perioadă determinată, pe durata îndeplinirii obligaţiilor de mun­că ale salariatului care se află în concediul de maternitate, încetează în ziua reîntoarcerii acestui salariat la lucru, potrivit art. 83, alin. (3) din Codul muncii.

Totodată, alin. (4) al aceluiași articol stabilește că, dacă la expirarea termenului contractului individual de muncă pe durată determinată nici una dintre părţi nu a cerut încetarea lui şi raporturile de muncă continuă, de fapt, contractul este considerat a fi prelungit pe durată nedeterminată.

 

Durata maximă a concediului neplătit

 

guestion

Mă aflu în concediu pe cont propriu. Doresc să aflu dacă în perioada acestui concediu angajatorul are dreptul să angajeze o altă persoană în locul meu?

 

Vera Jordan, Glodeni

 

Concediul pe cont propriu, adică fără plată, poate fi acordat doar în baza cererii scrise a salariatului şi cu acordarea consimțământului din partea angajatorului. Durata maximă a unui asemenea concediu, potrivit art. 120 din Codul muncii, nu poate depăși 120 de zile calen­daristice.

Totodată, conform art. 77 din Codul muncii, contractul individual de muncă este suspendat prin acordul părților, în caz de acordare a concediului fără plată pe o perioadă mai mare de o lună.

În această ordine de idei, art. 55 din Codul muncii permite angaja­torului să încheie contract individual de muncă (cu o altă persoană) pentru îndeplinirea obligațiilor de muncă ale salariatului care se află în concediu, inclusiv neplătit, sau al cărui contract individual de mun­că este suspendat.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand