22 iunie 2024
Chisinau
Social

Experții europeni ne apreciază angajamentul de a combate violența împotriva femeilor

Loading
Social Experții europeni ne apreciază angajamentul de a combate violența împotriva femeilor
Experții europeni ne apreciază angajamentul de a combate violența împotriva femeilor
jurnal.md

În primul său raport de evaluare a im­plementării Convenției Consiliului Euro­pei – Convenția de la Istanbul, de către Republica Moldova, Grupul de Experți privind Acțiunea împotriva Violenței împotriva Femeilor și Violenței Do­mestice (GREVIO) salută angajamentul semnificativ demonstrat de autoritățile naționale să combată violența împotriva femeilor și să pună în aplica­re acest tratat, dar în același timp, iden­tifică o serie de probleme care necesită acțiuni urgente.

Raportul subliniază că, până în prezent, politicile și legile s-au concentrat în princi­pal pe violența în familie și, într-o anumită măsură, pe violența sexuală, nerespectarea altor forme de violență împotriva femeilor, cum ar fi căsătoria forțată, mutilarea geni­tală a femeilor, avortul forțat și sterilizarea forțată.

GREVIO a identificat, de asemenea, o nevoie urgentă de a spori finanțarea organizațiilor pentru drepturile femeilor, care se bazează în prezent pe finanțarea dona­torilor, în mare măsură, deoarece acestea joacă un rol esențial în furnizarea de servicii de asistență de specialitate femeilor victime ale violenței.

În ceea ce privește măsurile de protecție, raportul subliniază necesitatea de a oferi sprijin femeilor victime din zonele rurale, deoarece aceste servicii sunt disponibile în prezent doar în zonele urbane și acoperă în principal violența în familie.

Deși modificările Codului penal au aliniat mai bine legislația la cerințele convenției, GREVIO subliniază că persistă dificultăți în aplicarea dispozițiilor sale în practică, parțial, din cauza lipsei de înțelegere de că­tre profesioniștii relevanți a dimensiunii de gen a anumitor acte de violență împotriva femeilor. Prin urmare, recomandă oferi­rea instruirilor profesioniștilor responsabili de aplicarea legii și celor din sistemul de justiție, care sunt primii care răspund de sprijinirea victimelor.

În timp ce noțiunea privind infracțiunea de viol a fost modificată pentru a face trimi­tere la consimțământ, definiția actuală a ac­telor sexuale rămâne neajustată în legislația națională și necesită includerea termenilor precum „constrângerea fizică sau mentală” de către făptuitor, deoarece nu prevede o gamă largă de circumstanțe în care forța sau constrângerea nu sunt prezente, însă victima nu a putut să dea consimțământul liber.

În esență, GREVIO a îndemnat autoritățile să ia mai multe măsuri pentru a se conforma pe deplin convenției. Republica Moldova a ratificat convenția la 31 ianuarie 2022.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand