24 iulie 2024
Chisinau
Social

Evidența electronică va oferi posibilitatea de a fi legalizați toți angajații

Loading
Social Evidența electronică va oferi posibilitatea de a fi legalizați toți angajații
Evidența electronică va oferi posibilitatea de a fi legalizați toți angajații

evidenta-electronica

 

La Chișinău au avut loc consultări publice în vede­rea modernizării sistemului de evidență a activității de muncă, la care au participat instituții guvernamentale, sindicatele și patronatele, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri din țară. Prezent la acest eve­niment, Petru Chiriac, vice-președinte al CNSM, a menționat că crearea unui registru electronic de evi-dență a salariaților este un imperativ al timpului.

 

În cadrul unei mesei ro­tunde, organizată recent de către Echipa Economică Germană (GET Moldova), în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF) și Ca­mera Americană de Comerț din Moldova (AmCham Moldova), participanții s-au concentrat pe evaluarea cerințelor privind evidența activității de muncă, în spe­cial a carnetelor de muncă, precum și pe recomandările parvenite pentru moderni­zarea  sistemului de înregis­trare și evidență a activității de muncă a salariaților.

Consultările publice au demarat cu prezentarea raportului „Modernizarea sistemului de evidență a activității de muncă a sala-riaților în Moldova, dezvol­tat de către GET Moldova, la solicitarea MMPSF, care reprezintă un concept de evidență a activității de muncă a salariaților, axat în mod substanțial pe mo-dalitățile de înlocuire a car­netelor de muncă.

 

g_social

O alternativă eficientă vechilor carnete de muncă va fi un sistem modern de evidență a muncii 

 

„În contextul reducerii poverii administrative pen­tru întreprinderi și angajați, Ministerul Muncii a soli­citat suportul GET Moldo­va în evaluarea sistemului curent al evidenței muncii în Moldova, inclusiv a co­respunderii carnetului de muncă la nevoile unei eco­nomii moderne. În baza recomandărilor experților economici, ne-am propus să identificăm o alternativă eficientă vechilor carnete de muncă, fiind un sistem mo­dern de evidență a muncii”, a menționat Jörg Radeke, manager de proiect GET Moldova.

Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, a accentuat că sindicatele demult vorbesc despre necesitatea creării unui registru electronic de evidență al salariaților, acesta fiind un imperativ al timpului.

„O evidență totală va da posibili­tatea să fie legalizați toți angajații, demascându-se astfel și întreprin­derile care activează neformal și plătesc salarii „în plic”. Aici sunt momente ce țin de evidența per­soanelor pensionate, care se află în concediul de maternitate sau de boală. După prognozele opti­miste ale experților, implementa­rea acestui sistem ar putea fi rea­lizată pe parcursul unui an, timp în care vom aduce la cunoștința angajaților că actualul carnet de muncă este depășit, această mo­dernizare fiind necesară pentru a fi în rând cu țările europene”, a ex­plicat vicepreședintele CNSM.

„Avem experiența colegilor din România și din alte state, avem sis­tem electronic la Casa Națională de Asigurări Sociale, care are tangențe cu aceste aspecte, avem și sistemul electronic la Inspectoratul de Stat al Muncii. Urmează să identificăm cea mai eficientă soluție pentru a implementa sistemul în practică ”, a declarat Iurie Crăciuneac, vice­ministru al Muncii, Protecției So­ciale și Familiei.

Mila Mălairău, director execu­tiv AmCham Moldova, a subliniat că conceptul carnetului de muncă, în formula actuală, reprezintă un procedeu costisitor, ineficient și învechit. „Salutăm inițiativa Mi­nisterului Muncii, Protecției So­ciale și Familiei de a moderniza sistemul de evidență a muncii, noi fiind mereu susținătorii reformelor în beneficiul mediului de afaceri și al cetățenilor”, a conchis ea.

În România, primele discuții privind scoaterea din uz a carnete­lor de muncă s-au început încă în anul 2004, însă abia la 1 ianuarie 2011 acestea au fost eliminate de­finitiv. În prezent, la sistemul elec­tronic de evidență a salariaților au acces inspecțiile teritoriale de muncă și angajatorii. Echipa Eco­nomică Germană susține Guvernul Republicii Moldova în domeniul stabilizării dezvoltării economice și modelării proceselor necesare pentru reformele economice. GET Moldova cooperează cu instituții de cercetare economică proemi­nente din Moldova și menține legături strânse cu organizațiile internaționale și părțile interesate din cadrul societății civile.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand