4 iulie 2022
Chisinau
Cititorii ne scriu

Este adevărat, unii pensionarii și-au pierdut suportul financiar?

Loading
Cititorii ne scriu Este adevărat, unii pensionarii și-au pierdut suportul financiar?
Este adevărat, unii pensionarii și-au pierdut suportul financiar?
Foto: evz.ro

Foto: evz.ro

 

Am avut suport financiar, dar după indexarea din 1 aprilie, mi l-au scos. Este corect acest lucru? Care persoane primesc acest su­port?

 

Ioana Scherlet, Cahul

 

Conform prevederilor legale, câ­teva categorii de persoane, ale căror pensii/alocați de stat sunt mai mici de 1500 de lei, beneficiază de su­port financiar.

Astfel, în baza Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protec­ţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, se acordă lunar suport financiar de stat de 180 de lei bene­ficiarilor de pensii al căror cuantum nu depăşeşte 1500 de lei.

În baza Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din cor­pul de comandă şi din trupele orga­nelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993,  se acordă lunar suport financiar de stat în valoare de 180 de lei beneficiarilor de pen­sii al căror cuantum nu depăşeşte 1500 de lei. În temeiul Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii, au dreptul la suport financiar de stat lunar, unii beneficiari de pensii, al căror cuan­tum nu depăşeşte 1500 de lei, după cum urmează:

1) beneficiarilor de pensii inte­grale pentru limită de vârstă – 180 de lei;

2) beneficiarilor de pensii incom­plete pentru limită de vârstă – 100 de lei;

3) beneficiarilor de pensii de in­validitate: de gradul I – 180 de lei; de gradul II – 120 de lei; de gradul III – 100 de lei;

4) beneficiarilor de pensii de ur­maş – 100 de lei pentru fiecare ur­maş;

5) beneficiarilor de pensii stabi­lite pentru unele categorii de cetă­ţeni conform cap. VI din legea men­ţionată – 180 de lei.

De asemenea, se acordă lunar

suport financiar de stat beneficiari­lor de alocaţii sociale de stat stabi­lite în temeiul Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile soci­ale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, cu excepţia alocaţiei pen­tru îngrijire, însoţire şi supraveghere şi a ajutorului de deces, după cum urmează:

1) beneficiarilor de alocaţii socia­le de stat din rândul persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu dizabili­tăţi din copilărie şi copiilor cu diza­bilităţi cu vârsta de până la 18 ani: cu dizabilităţi severe – 180 de lei; cu dizabilităţi accentuate – 120 de lei; cu dizabilităţi medii – 100 de lei;

2) beneficiarilor de alocaţii soci­ale de stat din rândul persoanelor vârstnice – 100 de lei;

3) beneficiarilor de alocaţii soci­ale de stat din rândul copiilor care au pierdut întreţinătorul – 100 de lei pentru fiecare copil. În cazul pierde­rii ambilor părinţi, cuantumul supor­tului financiar de stat se dublează.

Urmând cerinţele cadrului legal, pensionarii ale căror pensii au fost stabilite până la 1 ianuarie 2017 și după indexare nu au depăşit 1500 de lei, beneficiază în continuare de suplimentul lunar, însă pentru pen­sionari ale căror pensii au depășit  această sumă, suplimentul a fost stopat. Începând cu data de 1 apri­lie 2017, suportul financiar de stat, în condițiile articolului III din Legea nr. 147 din 17 iulie 2014 pentru mo­dificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Re­publicii Moldova, 2014, nr. 223–230, art. 505), cu modificările și comple­tările ulterioare, nu se stabilește.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor