22 mai 2024
Chisinau
Social

Ei salvează vieți riscându-și propria sănătate și chiar viața

Loading
Social Ei salvează vieți riscându-și propria sănătate și chiar viața
Ei salvează vieți riscându-și propria sănătate și chiar viața
btv.md

Niciodată lucrătorii medicali nu au avut atât de mare nevoie de sindi­cat ca în zilele noastre, când aceștia luptă în prima linie împotriva pan­demiei Covid-19. Iar Federația Sin­dicală „Sănătatea”, la rândul ei, ofe­ră tot sprijinul posibil comunității medicale din țară.

Biroului Executiv al Federației Sindicale „Sănătatea” a expediat un apel către minis­trul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, prin care a solicitat ca personalul medical să fie instruit pri­vind riscurile profesionale și măsurile de protecție împotriva îmbolnăvirii.

De asemenea, de la bun început, liderii sindicali au pus problema asigurării perso­nalului medical cu echipament individual special de protecție, conform cerințelor OMS.

„Întrucât medicii activează în condiții cu risc sporit de contractare a bolii, sindica­tele insistă ca medicii să fie supuși exame­nului medical și testați periodic la corona­virus, să le fie supravegheată sănătatea în permanență, în toate instituțiile din ramu­ră. Fiindcă ați văzut că aproape fiecare a patra persoană infectată cu Covid-19 este din sistemul medical. Și, Doamne ferește, să nu ajungem că nu va avea cine să-i tra­teze pe pacienți”, a relevat Aurel Popovici, președintele Federației „Sănătatea”.

El a adăugat că, în aceste condiții, un rol important le revine președinților comitete­lor sindicale, care trebuie să fie atenți și să informeze reprezentanții Federației „Sănă­tatea” despre situațiile care pun în pericol viața sau securitatea angajaților din siste­mul medical la locul de muncă.

 

Remunerare corespunzătoare pentru activitate

Chiar la începutul pandemiei de corona­virus, Federația „Sănătatea” și CNSM s-au adresat premierului Ion Chicu și ministrului Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, prin care au solicitat respectarea tuturor drepturilor lucrătorilor medicali, a securității muncii, echiparea cu mijloace de protecție, re­munerare corespunzătoare pentru acti­vitate în condiții excepționale, pregătirea instituțiilor medicale pentru activitate în timpul pandemiei Covid-19 etc. Testarea prioritară a personalului medical aflat în zone de risc sporit de infectare a fost o cerință ce se regăsește în toate apelurile făcute de sindicate.

În luna aprilie, președintele și vicepreședintele Federației „Sănătatea” au avut o întrevedere cu ministrul Viorica Dumbră­veanu și cu secretarii de stat ai Ministerului Sănătății. Discuțiile s-au axat pe proble­mele cu care se confruntă sistemul de să­nătate și lucrătorii medicali în combaterea pandemiei Covid-19.

Federația „Sănătatea” și-a reiterat poziția privind acordarea suplimentului de 100% la salariile de funcție tuturor lucrăto­rilor medicali implicați în diagnosticarea și tratarea pacienților cu Covid-19.

Din păcate, oficialii de la guvernare fac declarații care se bat cap în cap, ca apoi să-și dea cu stângul în dreptul. Deocam­dată nu e clar dacă li se va acorda un ajutor unic de 16 mii de lei tuturor per­soanelor din sistemul medical care au fost infectate cu Covid-19 la locul de muncă, acestea ridicându-se la peste 1000.

Mai mult decât atât, angajați ai Spi­talului Raional Soroca au fost trimiși în șomaj tehnic, ceea ce i-a revoltat pe lu­crătorii medicali, care spun că, atunci când a fost nevoie, ei au muncit în prima linie, iar acum sunt obligați să stea acasă și vor primi salarii mai mici.

 

Testarea personalului medical, aflat în zone de risc sporit, trebuie să fie prioritară

 

Din Fondul de ajutor reciproc și soli­daritate al Federației Sindicale „Sănătatea au fost alocate resurse financiare pentru procurarea echipamentului de protecție, compensarea cheltuielilor de deplasare a angajaților spre serviciu și de la serviciu și alimentarea lucrătorilor medicali, la mai multe instituții.

Doar împreună, fiind solidari, vom pu­tea ieși din pandemia cu care se confruntă întreaga lume.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand