25 iunie 2024
Chisinau
Social

Egalitatea de gen și inovații

Loading
Social Egalitatea de gen și inovații
Egalitatea de gen și inovații
tv8.md

Deși au un nivel de educație egal sau uneori chiar superior bărbaților, femeile se implică mai puțin în activități de antre­prenoriat, iar perioada pandemică, autoizolarea a intensificat violența și hărțuirea femeilor în multe țări. Experiența țărilor scandinave în promovarea egalității de gen și încurajarea impli­cării femeilor în afaceri a fost tema discuțiilor care au avut loc, recent, în cadrul workshop-ul cu genericul „Egalitate de gen și inovații”.

La acesta au participat reprezentanți din mai multe țări, inclusiv Republica Moldova. Din partea Confederației Naționale a Sindi­catelor din Moldova (CNSM) a luat parte Gabriela Tricolici, mem­bră al Comisiei de Tineret a CNSM, specialist principal al Federaţiei„Moldsindcoopcomerţ”. Potrivit Gabrielei Tricolici, în cadrul discuțiilor, s-a pus accentul pe consolidarea capacităților de asigurare a egalității de gen în sistemul inovației și al afacerilor, după pandemie; modela­rea relației dintre egalitatea de gen și creșterea economică în țările baltice și Parteneriatul Estic, inclusiv noul Plan de Acțiuni al Uniunii Europene privind egalitatea de gen și abilitarea femeilor în perioada 2021-2025 (GAP III), care urmărește să accelereze progresul de împu­ternicire/abilitare a femeilor și fetelor, precum și susținerea progrese­lor înregistrate în materie de egalitate de gen.

„Planul de acțiune privind egalitatea de gen III va oferi Uniunii Europene un cadru politic cu cinci piloni de acțiune pentru accele­rarea progresului pentru îndeplinirea angajamentelor internaționale și o lume în care populația are spațiu pentru a prospera. Acesta pro­movează egalitatea de gen, abordând-o ca o prioritate a tuturor po­liticilor și acțiunilor externe”, a declarat, pentru „Vocea poporului”, Gabriela Tricolici.

Un rol aparte în asigurarea respectării acestor drepturi revine și sindicatelor, spune Gabriela Tricolici. Acesta trebuie să sporească conştientizarea membrilor de sindicat a necesității de promovare a egalității de şanse şi de tratament egal pentru femei şi bărbaţi, încu­rajarea, organizarea şi recrutarea femeilor și a fetelor tinere în sindi­cate, sporirea vizibilității şi participarea femeilor la toate nivelurile de conducere sindicală etc.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand