18 mai 2024
Chisinau
Social

Ecoul optimizărilor încă mai răsună în instituţiile de la Drochia

Loading
Social Ecoul optimizărilor încă mai răsună în instituţiile de la Drochia
Ecoul optimizărilor încă mai răsună în instituţiile de la Drochia
gradinita-drochia

Foto: vocea.md

Ore în plus, bani în minus. Este sintagma perfectă ce explica situaţia în care s-au pomenit câteva grădiniţe din raionul Drochia. Mai exact lucrătorii acestor grădi­niţe, care au venit să-şi caute dreptatea la sindicate. Tot mai dese sunt cazurile, când salariaţii – membri de sindicat se pomenesc în situaţii complicate, care la prima vedere nu au soluţionare.

 

Preşedintele Consiliului inter­ramural teritorial al sindicatelor din raionul Drochia, Dumitru Eni, ne asigură că fiecare situaţie are rezolvare.

„Trebuie cât mai multă impli­care şi totul poate fi rezolvat”, ne spune dânsul. Istoria celor patru grădiniţe din raionul Drochia are acelaşi deznodământ. În urma optimizării prin care au trecut acestea anul trecut, o mulţime de copii au rămas în grupe, dar cu mai puţine educatoare. Ast­fel, educatoarele care au rămas sunt nevoite să muncească su­pranormă. Asta în realitate doar, pentru că pe hârtie totul decurge conform normelor. Ghilescu Ga­lina, liderul sindical de la Grădi­niţa nr. 4 „Licurici” din Drochia, a povestit pentru „Vocea popo­rului” că în instituţie activează doar trei educatoare, la patru grupe de copii. Deci, aceste trei educatoare compensează ore­le celei de-a patra care, în mod normal, ar trebui să fie angajată.

„Angajaţii nu sunt de acord cu salariul care le este plătit în gră­diniţă. În primul rând, sunt sala­rii foarte mici. O educatoare cu studii superioare primeşte 2000 de lei, iar cu studii medii 1800 de lei”, ne-a spus liderul sindical. Colac peste pupăză, aceşti bani se achită oficial pentru 35 de ore lucrate pe săptămână, incluse în tabelul de salarizare.

 

g_social

Asistenta medicală activează doar două ore în grădiniţă, în rest copiii rămân nesupravegheaţi medical

 

Adevărul este însă că fiecare educatoare este nevoită să mun­cească zece ore şi jumătate pe zi, şi nu şase ore pentru care este remunerată. „Pe lângă faptul că este destul de obositor, dureros este că muncim degeaba. Mun­cind în asemenea condiţii, vă da-ţi seama că nu putem vorbi despre o calitate înaltă a studii­lor preşcolare. Dacă înainte fie­care educatoare avea timp de a se perfecţiona, de a pune la cale practici de predare şi educare, acum acest lucru este imposibil. În concluzie – noi patru ore mun­cim fără remunerație”, a mai adăugat Galina Ghilescu.

 

Consiliul raional, Secţia finanţe nu alocă banii necesari în buget pentru grădiniţe

 

Acest lucru îl confirmă şi directoarea instituţiei, Diana Chis­tol. Potrivit dânsei, cei de la primărie cunosc destul de bine situ­aţia, însă nu permit ca directoa­rea să adauge în tabelul de pon­taj orele suplimentare pe care le muncesc salariaţii.

„Anul trecut, noi, educatoa­rele, am strâns bani din salariile noastre pentru a remunera a pa­tra educatoare.

Anul acesta însă, directoarea ne-a spus că gestul nostru este ilegal, iar noi ne-am conformat”, a menţionat liderul sindical Ga­lina Ghilescu.

La grădiniţă mai este o pro­blemă. Salariaţii, bunăoară, nu se pot înlocui unii pe alţii pe pe­rioada concediilor anuale sau de boală.

„Consiliul raionul, Secţia fi­nanţe nu alocă banii necesari în buget pentru înlocuiri. Noi am expediat o scrisoare anul tre­cut către Ministerul Finanţelor. Am primit un răspuns, unde se menţionează că aceste cheltuieli sunt prevăzute în buget şi tre­buie să fie achitate la timp. Dar de la primărie banii nu ajung la grădiniţă”, ne explică miezul problemei Dumitru Eni, preşe­dintele Consiliului interramural teritorial al sindicatelor din rai-onul Drochia.

 

gradinita-drochia-2

Foto: vocea.md

 

Din acest motiv, potrivit lui, educatoarele refuză să se înlo­cuiască unele pe altele. Aceleaşi probleme sunt şi la Grădiniţa nr.1 „Steluţa” din raion. Liderul sindical, Diana Agachi, a menţi­onat pentru „Vocea poporului”, că se confruntă cu multiple pro­bleme. „Noi vrem să fie micşora­tă sarcina didactică. O educatoa­re munceşte prea mult, iar asta ştirbeşte din calitate”, a menţio­nat liderul sindical.

Totodată, sursa a menţionat necesitatea ca asistenta medica­lă să activeze în grădiniţă pe un salariu întreg. „La noi, asistenta medicală stă doar două ore la serviciu, dar noi lucrăm zece ore şi jumătate cu copiii. Acestora li se poate întâmpla orice. Cui să ne adresăm?”, se întreabă Diana Agachi.

În context, educatoarele de la grădiniţele din raionul Drochia mai spun că şi materialele didac­tice le procură tot din salariile proprii. „Nimeni nu ne dă mă-

car un leu pentru creioane, hâr­tie, acuarele etc. Ba chiar şi ju­cării pentru copii procurăm tot din banii proprii”, spune Diana Agachi.

„De la părinţi nu putem cere pentru că majoritatea copiilor sunt din familii nevoiaşe şi sun­tem nevoite să asigurăm proce­sul educaţional din buzunarul propriu. Cu toate acestea, nici nu ni se plătesc orele pe care le muncim adăugător”, a ac-centuat liderul sindical Galina Ghilescu.

 

La sindicate, după dreptate

 

Făcând cunoştinţă cu situaţia nefastă instaurată în grădiniţele din raion, preşedintele Consi­liului interramural teritorial al sindicatelor din raionul Drochia, Dumitru Eni, a purces la acţiuni concrete.

„În urma scrisorii trimise la minister şi a răspunsului primit, am invitat-o de nenumărate ori pe Raisa Ţurcanu, contabila-şefă de la Primăria Drochia, la masa de negocieri. Tot de nenumărate ori am primit răspunsuri nega­tive”, a menţionat Dumitru Eni. Potrivit liderului sindical, dacă şi în continuare se va menţine această stare de lucruri, se va ajunge în instanţa de judecată.

„Avem deja un exemplu con­cludent în care s-a făcut drepta­te salariaţilor, şcoala din satul Chetrosu. Şi de această dată vom merge până în pânzele albe, pen­tru dreptate”, ne-a asigurat Du­mitru Eni. Pentru salariaţii şcolii din satul Chetrosu Dumitru Eni a obţinut toate indemnizaţiile ce li se cuveneau în urma optimiză­rii. În instituţiile de învăţământ din raionul Drochia, acest proces a luat start în 2011. Două gimna­zii au devenit şcoli primare, în paralel, în unele şcoli s-a redus numărul de clase. În consecinţă, a fost disponibilizat un număr mare de profesori. Sindicate­le din raion au monitorizat din start procesul şi în mare măsură au fost alături de fiecare anga­jat pentru a-i apăra drepturile.

„Din această cauză au avut de suferit peste 250 de pro­fesori. Circa 200 au fost re­angajaţi şi li s-au plătit toate indemnizaţiile”, menţionează li-

derul sindical. Mai mult decât atât, domnia sa menţionează că pentru a duce la bun sfârşit acest lucru, s-a mers pe diferite căi, inclusiv instanţa de judecată, astfel, nu este exclus că şi acest litigiu de muncă să fie soluţionat pe aceeaşi cale.

În raionul Drochia activează, la etapa actuală, patru grădiniţe, iar pentru respectarea drepturi­lor salariaţilor din aceste institu­ţii, sindicatele raionale sunt dis­puse să meargă până la capăt.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand