16 iunie 2024
Chisinau
Social

ECO ALERT va spori spiritul civic și dragostea cetățenilor față de plaiul natal

Loading
Social ECO ALERT va spori spiritul civic și dragostea cetățenilor față de plaiul natal
ECO ALERT va spori spiritul civic și dragostea cetățenilor față de plaiul natal
madrm.gov.md

Ministerul Agriculturii, Dezvol­tării Regionale și Mediului, în colaborare cu Centrul Național de Mediu (CNM), au lansat, pe 9 noiembrie, platforma Națională „ECO ALERT” – servi­ciu electronic, ce oferă posibili­tatea de a reclama problemele de mediu de acasă și printr-un click. Serviciul a fost conceput pentru a permite cetățenilor să sesizeze rapid Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) despre problemele de mediu și despre utilizarea irațională a resurselor naturale în Republi­ca Moldova.

 

Încălcările din domeniul mediului vor putea fi raportate on-line

În cadrul conferinței de lansare, secretarul de stat al MADRM, Ma­xim Popov, a transmis mesaje de recunoștință partenerilor de dezvolta­re care au oferit suport pentru dezvol­tarea serviciului și a precizat că alerte­le transmise de cetățeni prin aplicația ECO ALERT vor fi recepționate și pro­cesate de IPM, care va utiliza instru­mente inovative pentru a eficientiza procesele interne de lucru și pentru a prelucra informațiile.

„Aduc mulțumiri Guvernului Suedi­ei și Agenţiei Suedeze pentru Dezvol­tare și Cooperare Internațională. Mi­zăm pe faptul că platforma va deveni un instrument util pentru societate și va spori spiritul civic al cetățenilor, iar sesizările problemelor de mediu vor fi înregistrate în timp real”, a specificat secretarul de stat.

Totodată, în cadrul evenimentului, reprezentanții IPM și CNM au semnat un acord de colaborare, prin care Plat­forma Națională Civică ECO ALERT” a fost transmisă în gestiunea Inspecto­ratului pentru Protecția Mediului.

Referindu-se la această acțiune, șeful IPM, Gheorghe Manjeru, a menționat că „Inspectoratul pentru Protecția Mediului, având funcții de control și protecție a mediului, va interveni prompt pentru a comba­te încălcările legislației de mediu, în timp ce cetățenii vor putea ur­mări on-line și vor recepționa notifi­cări despre procesul de remediere a situației”.

În același context, Ina Coșeru, pre-ședintele CNM, a menționat: „Sco­pul primordial al proiectului este de a sensibiliza opinia publică și de a responsabiliza cetățenii în dome­niul protecției mediului. Sperăm că inițierea acestei colaborări cu IPM va facilita soluționarea problemelor de mediu din țara noastră. Totodată, îndemnăm tinerii să raporteze perio­dic problemele de mediu și să cultive responsabilitatea și implicarea partici­pativă”.

 

Îndemnăm tinerii să raporteze problemele de mediu și să cultive responsabilitatea

 

Pentru a efectua sesizări, cetățenii sunt îndemnați să acceseze platforma on-line (www.ecoalert.md) și aplicația mobilă ECO ALERT, care poate fi des­cărcată de pe App Store și Google­Play, fiind disponibilă pe desktop și în versiunea mobilă.

Platforma EcoAlert a fost dez­voltată în cadrul proiectului „Gre­en Moldova”, care este realizat de A.O. Centrul Naţional de Mediu în cadrul Programului de Granturi Mici (PGM) „Cetățeni activi pentru protecția mediului”, gestionat de AO EcoContact cu suportul financi­ar al Guvernului Suediei (Embassy of Sweden in Chisinau), în baza acordu­lui semnat cu Agenția de Dezvoltare Internațională a Suediei.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand