16 iunie 2024
Chisinau
Social

E în pericol securitatea alimentară, suntem la un pas de un colaps social-economic

Loading
Social E în pericol securitatea alimentară, suntem la un pas de un colaps social-economic
E în pericol securitatea alimentară, suntem la un pas de un colaps social-economic
alau.kz

 

Prim-ministrului Republicii Moldova,

Ion CHICU

Ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului,

Ion PERJU

 

Ne adresăm către dvs. în legătură cu situaţia critică din ramura agroindustrială, vizând aspecte ale securităţii alimentare și evitarea colapsului social-economică.

În ultimul timp, tot mai multe semnale parvin pe adresele noastre, care demonstrează o îngrijorare profundă a angajatorilor şi angajaţilor din ramura agroindustrială, afectată de secetă, calamităţi natu­rale, pandemia COVID-19 etc.

Prin nenumărate probleme abordate, se focusea­ză şi unele aspecte specifice, care ţin de competen­ţele instituţiilor pe care le reprezentăm, și anume:

 • lipsa volumului necesar de materie primă şi de material semincer, furajer pentru industria prelucră­toare şi agricultură (zootehnie);
 • lipsa posibilităţilor de activitate în regim normal şi, ca urmare, stoparea temporară sau definitivă a procesului de producere, cu descreşterea veniturilor şi pierderea locurilor de muncă;
 • creşterea esenţială a preţurilor la produsele ali­mentare, a importurilor masive de produse agricole din ţări străine şi, ca urmare, sărăcirea populaţiei, distrugerea definitivă a potenţialului agroindustrial autohton.

Congresul Naţional al Industriaşilor şi Antrepreno­rilor din Moldova, împreună cu Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „Agro­indsind”, vi se adresează, solicitând să interveniți prin toate mijloacele posibile în soluţionarea pro­blemelor abordate mai sus prin:

 1. monitorizarea strictă şi, în caz de necesitate, stoparea exporturilor de materie primă: produse ne­cesare pentru prelucrare în sectorul agroindustrial, concomitent, axarea exportului pe produse finite ale întreprinderilor autohtone;
 2. promovarea produselor autohtone, reglemen­tarea preţurilor la nivel naţional prin intermediul unui program bine echilibrat al Guvernului, pornind de la situaţia excepţională în care s-a pomenit ramura;
 3. reanimarea şi buna funcţionare a Bursei de măr­furi, combaterea fenomenului de monopol distructiv în ramură, evitarea aplicării preţurilor de dumping;
 4. stimularea importului de produse semincere şi furajere de calitate, necesare în ramură şi care nu se produc în ţară, concomitent, reglementarea şi li­mitarea importurilor de mărfuri agricole, în special, de calitate suspectă, care afectează piaţa agricolă autohtonă;
 5. păstrarea, dezvoltarea şi stimularea sectorului zootehnic, evitarea distrugerii definitive a producă­torilor de lapte şi carne;
 6. reanimarea sistemelor de irigare, lichidarea re­stanţelor salariale, păstrarea potenţialului profesio­nal, evitarea distrugerii definitive a direcţiei strate­gice a ţării în condiţiile secetei profunde de lungă durată;
 7. combaterea fenomenului muncii la negru, cre­area condiţiilor echitabile pentru toţi agenţii econo­mici din ramură;
 8. stimularea investiţilor în dezvoltarea ramurii.

Cu respect şi speranţă spre o colaborare reciproc avantajoasă pentru binele Republicii Moldova, aş­teptăm răspunsul Dvs.!

 

Vasile TARLEV,                                          

preşedintele Congresului Naţional al Industriaşilor şi Antreprenorilor din Moldova

Vasile MĂMĂLIGĂ,

preşedintele interimar al Federației „Agroindsind”

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand