26 septembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Durata unei ture continue. Programul de lucru.

Loading
Cetăţeanul şi legea Durata unei ture continue. Programul de lucru.
Durata unei ture continue. Programul de lucru.
program-de-lucru

Foto: cugetliber.ro

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Durata unei ture continue, nu mai mare de o lună

 

guestion

Lucrez la o unitate economică în calitate de ingi­ner-constructor. Acum două săptămâni, am fost anunțat că voi fi atras la muncă în tură continuă, în legătură cu apariția unui proiect nou. Vreau să aflu ce reprezintă munca în tură continuă și cât durează aceasta?

 

Alexandru Malai, Chișinău

 

Munca în tură continuă reprezintă o formă specifică de desfăşu­rare a procesului de muncă în afara localităţii în care domiciliază salariaţii, în cadrul căreia nu poate fi asigurată revenirea lor zilnică la locul permanent de trai, conform art. 317 din Codul muncii.

Potrivit aceluiași articol, munca în tură continuă se aplică în ca­zul în care locul de executare a lucrărilor este situat la o distanţă considerabilă de sediul angajatorului, în scopul reducerii terme­nelor de construcţie, reparaţie sau reconstrucţie a obiectivelor cu destinaţie industrială, socială sau de altă natură.

Salariaţii atraşi la munca în tură continuă locuiesc temporar în campusuri speciale, înfiinţate de angajator, reprezentând un com­plex de clădiri şi edificii menite să asigure salariaţilor condiţii bune pentru îndeplinirea lucrărilor şi pentru odihnă între schimburi.

Art. 319 din Codul muncii prevede că durata turei continue reprezintă perioada care include timpul îndeplinirii lucrărilor şi timpul de odihnă între schimburi. Durata unei ture continue nu trebuie să depăşească o lună. În cazuri excepţionale, la anumite obiective, după consultarea reprezentanţilor salariaţilor, angajato­rul poate majora durata turei continue până la trei luni.

 

Programul de lucru cu o durată mai mică de opt ore

 

guestion

Lucrez în calitate de contabil într-o companie. Acum două săptămâni, tatăl meu s-a îmbolnăvit și este nevoie ca cineva să aibă grijă de el. Având în vede­re că programul de lucru este de opt ore, eu nu prea reușesc. Aș putea cumva să lucrez mai puțin de opt ore pe zi?

 

Croitoru Aurica, Orhei

 

Puteți avea un program de lucru cu o durată mai mică de opt ore, însă în condițiile legii, care specifică în acest sens următoarele.

Prin acordul dintre salariat şi angajator, potrivit art. 97 din Co­dul muncii, se poate stabili, atât la momentul angajării la lucru, cât şi mai târziu, ziua de muncă parţială sau săptămâna de muncă par­ţială. Mai mult decât atât, în cazul dumneavoastră, dacă îngrijiți de un membru al familiei bolnav, în conformitate cu certificatul medical, angajatorul este obligat,  în temeiul unei cereri, să vă sta­bilească ziua sau săptămâna de muncă parţială.

În asemenea situații, retribuirea muncii se efectuează propor­ţional timpului efectiv lucrat sau în funcţie de volumul lucrului făcut.

Este important de menționat și faptul că activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial nu implică limitarea drepturilor sala­riatului privind calcularea vechimii în muncă, inclusiv a stagiului de cotizare, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoa­re, a duratei concediului de odihnă anual sau a altor drepturi de muncă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand