18 mai 2024
Chisinau
Dialoguri

Dumitru Eni: „Un sindicalist trebuie să denote un elementar simţ al răspunderii”

Loading
Dialoguri Dumitru Eni: „Un sindicalist trebuie să denote un elementar simţ al răspunderii”
Dumitru Eni: „Un sindicalist trebuie să denote un elementar simţ al răspunderii”
eni-drochia

Foto: vocea.md

Interviu cu Dumitru Eni, preşedinte al Consiliului raional Drochia al SEŞ, preşedinte al Consiliului interramural teritorial al sindicatelor din raionul Drochia, reales recent în funcție

 

– Domnule președinte, cât de des aţi fost în situaţia de a rezol­va conflicte de muncă şi prin ce s-au caracterizat acestea?

– În special, în ultimul timp, foarte des poţi fi în situaţia de a rezolva con­flicte de muncă, care necesită mult timp, chiar ani întregi. La aceasta duce nerespectarea legislaţiei în vigoare. Unii spun că aceste conflicte apar datorită golurilor din legislaţia muncii. Poate o fi fiind şi aşa, căci mai sunt şi aici unele carenţe. Personal cred, că în domeniul legislaţiei muncii avem legi bune, apte pentru apărarea salariatului. Alta e pro­blema. Angajatorii studiază legislaţia muncii nu pentru a o respecta, ci pentru a o ocoli. Unele voci, în special, din par­tea patronatelor, vor să „îngrădească” special sindicatele de la rezolvarea con­flictelor de muncă, „reducându-le„ din drepturi. Dar numai implicarea sindica­telor în rezolvarea conflictelor de mun­că fortifică rolul lor în societate, contri­buie la creşterea autorităţii sindicatelor şi a motivaţiei la sindicat.

De acest lucru s-au convins mem­brii de sindicat de la LT „Victor Coţofa­nă” din s. Chetrosu, raionul Drochia. În urma aşa-ziselor „optimizări” , în iunie 2012, au fost eliberaţi din funcţie, cu grave încălcări, cinci angajaţi. Dialogul social, explicaţiile, argumentele convin­gătoare aduse de Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei conducerii raionului, direcţiei finanţe, în special, n-au ajutat. Atunci s-a purces la rezolvarea conflictului pe cale judiciară. În final, foştilor salariaţi li s-au achitat îndemnizaţii de eliberare în sumă de peste 259 mii de lei. Că au comis greşeli n-au putut fi „convinşi” nici administratorii primăriei şi grădi­niţei din s. Gribov. La şase salariaţi ai acestei instituţii preşcolare, în 2012, nu li s-au plătit înlocuirile pentru perioa­da concediilor colegilor din motivul că Direcţia finanţe a Consiliului raional, deja doi ani consecutiv, nu „doreşte” să planifice cheltuieli pentru persoane­le aflate în concedii. Adresările în in­stanţele superioare, în special de către Inspectoratul Muncii al Sindicatelor, a adus rezultatele scontate. Celor şase persoane, care n-au fost remunerate la timp pentru înlocuirea colegilor aflaţi în concedii, li s-au achitat 3600 lei. De acest ”scut” sindicalist au beneficiat şi angajaţii de la grădiniţele nr. 3 din or. Drochia , din s. Fântâniţa, gimnaziile Măcăreuca, Lazo, Miciurin, LT Şuri, de la Şcoala auxiliară Ţarigrad, Şcoala- in­ternat de tip sanatorial din or. Drochia. Am adus aceste exemple nu pentru a ne lăuda, ci pentru a atenţiona atât angaja­ţii, cât şi conducătorii de orice rang că la multe întreprinderi şi organizaţii se încalcă intenţionat legislaţia muncii.

– Care este coeficientul de im­plicare a tinerilor din Drochia la mişcarea sindicală?

– Numărul tinerilor implicaţi în miş­carea sindicală depinde, în mare măsu­ră, de numărul celor veniţi de pe băncile instituţiilor de meserii, medii de speci­alitate şi universitare. Dar aceştia sunt din ce în ce mai puţini. Spre exemplu, dacă în anii 2007-2009 în raion, în do­meniul învăţământului veneau să mun­cească 30-35 de tineri specialişti, în ul­timii ani, numărul lor a scăzut cu 50 la sută, cu toate că solicitările sunt mari. Urmare, astăzi din cei peste 1300 de pe­dagogi doar 212 sunt până la vârsta de 30 de ani. În ultima perioadă, la între­prinderile agricole au fost angajaţi nu­mai doi mecanizatori, la SRL „Valea So­fiei”. Dar agricultura mai are nevoie de agronomi, ingineri, economişti. Aceeaşi situaţie este şi în medicină. Lucrători ti­neri în instituţiile de cultură nici nu mai ţin minte când au venit, fie un şef al Ca­sei de cultură sau un bibliotecar. Cauze­le sunt multiple, dar, în primul rând, aşi menţiona salariile mici, condiţiile de muncă şi de trai neadecvate, care diferă cu mult de cele de la oraş, activitatea în condiţii nocive, nefavorabile etc. Pentru a-i atrage cât mai mult în viaţa cotidiană a colectivelor, Consiliul interramural a organizat două spartachiade. Dar pe te­renurile de joc au ieşit… mai mulţi oa­meni în vârstă.

– Cum apreciaţi la moment situa­ţia social-economică din raionul Drochia?

– Situaţia social – economică a ra­ionului Drochia este satisfăcătoare. Se plătesc salariile angajaţilor bugetari la timp, restanţe nu sunt. Există unele în­târzieri la achitarea salariului în agricul­tură. Acestea depind, în mare parte, de realizarea producţiei. Locuri de muncă sunt din ce în ce mai puţine. Potenţia­lul social-economic al raionului scade. Se fac tot mai puţine investiţii capitale. Astăzi numai fabrica de zahăr a rămas să activeze virtuos.

 

eni-drochia-gradinita

Foto: vocea.md

 

Alte unităţi economice, care cândva erau mândria raionului, spre exemplu, „Moldovatransgaz” sunt transferate în centru. Astfel scade potenţialul social-economic al oraşului Drochia şi al raio­nului în întregime.

– Care sunt principalele proble­me cu care se confruntă salari­aţii?

– Dintre problemele cele mai strin­gente cu care se confruntă astăzi raionul Drochia aşi menţiona salariile mici atât în domeniul agricol, cât şi în cel bu­getar. Nu mai puţin importantă este şi problema pieţei de desfacere a produc­ţiei agricole gata crescută, competitivă, care este procurată la preţuri derizorii, care nici pe departe nu acoperă cheltu­ielile.

Ca urmare, pentru că nu sunt bani se activează cu tehnică învechită, ne­rentabilă care nu corespunde cerinţe­lor vremii. Mulţi angajaţi activează în condiţii nocive, fără sporuri la salariu. Constatăm astăzi, spre regret, că în une­le instituţii, în special grădiniţele de co­pii, nu se ţine cont de timpul de lucru al salariaţilor. Astfel, angajaţilor li se plă­teşte mai puţin pentru timpul lucrat de-facto. Evidenţa timpului de lucru pentru anul în întregime, care trebuie efectuată în luna decembrie, nu se face. Nu mai puţin defectuos este şi lucrul la negru, dubla contabilitate, corupţia.

– După atâtea probleme ce ţin de salarizare, condiţii de mun­că nocive puteţi sugera o soluţie pentru ameliorarea situaţiei?

– Da, există. O soluţie de redresare a situaţiei ar fi respectarea legislaţiei în vigoare. Ridicarea responsabilităţii fiecărui conducător, excluzând traficul de influenţă, culoarea partinică, cumă­trismul, nănăşismul şi alte tertipuri de acest fel.

– Cum e să fii un lider sindical, ce avantaje şi ce dezavantaje presu­pune acest statut?

– Un sindicalist trebuie să denote un elementar simţ al răspunderii, capaci­tăţi morale de a medita asupra faptelor, de a studia legile, hotărârile de Guvern, regulamentele etc. Tot timpul trebuie să fii corect. Astfel, după Marc Twain, „Pe unii îi va ajuta, iar pe ceilalţi îi va lăsa cu gura căscată de uimire”. Liderul de sindicat trebuie să creadă în lupta pen­tru adevăr, căci „Adevărul este soarele raţiunii„ (A. Pugaciova).

Pentru dreptate, pentru adevăr li­derul sindical, alături de membrul de sindicat, trebuie să lupte, fiind convinşi că vor învinge. Oameni care vor încerca să tempereze ambiţiile liderului sindi­cal tot timpul se vor găsi. Dar, ce-i cu adevărat important, este că oamenii pe care-i ajuţi, la rândul lor, te vor face să simţi şi tu, ca lider sindical, că poţi de­veni important.

Cât priveşte avantajele şi dezavanta­jele, consider că un lider sindical poate avea mulţi prieteni, însă nu şi mai pu­ţini duşmani.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand