20 mai 2024
Chisinau
Cititorii ne scriu

Drepturile salariaților pensionari în cazul reducerilor de personal

Loading
Cititorii ne scriu Drepturile salariaților pensionari în cazul reducerilor de personal

 

 

protest

Foto: vocea.md

Ce plăți îi sunt calculate de că­tre angajator unui salariat care este pensionar şi care a activat la unitatea respectivă timp de 28 de ani, în cazul concedierii acestuia pe motiv de reducere a personalului?

 

Tatiana, Chșinău

 

Potrivit şefului Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion Pre­guza, în cazul concedierii salariaților pe motivul reducerii numărului sau a statelor de personal, angajatorul este obligat să asigure plățile garantate prin lege. La acestea se referă: pentru prima lună, plata unei indemnizații de eliberare egală cu mărimea însu­mată a unui salariu mediu săptămâ­nal pentru fiecare an lucrat la unita­tea în cauză, dar nu mai mică decât un salariu mediu lunar.

În același timp, art. 186, alin. (1), lit. a) din Codul muncii specifică în acest sens că dacă unitatea a fost succesorul de drept al unei unități reorganizate anterior și contractul individual de muncă cu salariații în cauză nu a încetat în nici un caz sau temei din cele indicate în art. 81 din Codul muncii (în circumstanțe ce nu depind de voința părților – art. 82, 305 și 310 sau la inițiativa uneia din­tre părți – art. 85 și 86), se vor lua în calcul toți anii de activitate.

Cu alte cuvinte, perioada de acti­vitate la unitatea respectivă trebu­ie să fie neîntreruptă. Or, mărimea acestei plăți se află în raport direct cu durata vechimii în muncă neîn­treruptă la unitatea în cauză. Aceas­tă indemnizație de concediere este garantată inclusiv pentru salariații-pensionari disponibilizați pe moti­vul reducerii numărului de personal. Prin urmare, în cazul indicat de dum­neavoastră, mărimea indemnizației de concediere este egală cu 28 de sa­larii medii săptămânale.

Persoanelor concediate în legătu­ră cu reducerea numărului de perso­nal, inclusiv salariaților-pensionari, le este garantată plata indemnizației de concediere și pentru a doua lună, dar în mărimea salariului mediu lu­nar, cu condiția că persoana dispo­nibilizată nu a fost plasată în câmpul muncii.

Salariații-pensionari nu benefici­ază de indemnizația de concediere pentru a treia lună, deoarece ei nu pot fi înregistrați în calitate de șomer de către agenția teritorială de ocupa­re a forței de muncă și, prin urmare, nu li se eliberează certificatul respec­tiv. Una din condițiile pentru a fi în­registrat în calitate de șomer, potri­vit art. 2 din Legea privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, este vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta stabilită pentru obținerea dreptului la pensie pentru limită de vârstă sau la o altă pensie, cu excepția pensiei de urmaș și a pensiei de invaliditate a persoanelor cu dizabilități. Salariații-pensionari în cazul concedierii pe motivul re­ducerii numărului de personal pot fi înregistrați de către agenția teritoria­lă de ocupare a forței de muncă în ca­litate de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, dar nu ca șomer, a mai precizat şeful Departamentului juridic al CNSM.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand