25 iunie 2024
Chisinau
Social

Drepturile salariaților din medicină vor fi consolidate în Convenția Colectivă

Loading
Social Drepturile salariaților din medicină vor fi consolidate în Convenția Colectivă
Drepturile salariaților din medicină vor fi consolidate în Convenția Colectivă
sindsan.md

Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova (FSSM) a început lucrul la Convenția colectivă (nivel de ramu­ră) pentru anii 2022-2025. Actuala Convenție urmează să expire la fi­nele anului curent.

Pentru început, s-au întrunit într-o ședință de lucru membrii Comisiei pentru elaborarea proiectului respectiv. În cadrul reuniunii, membrii Comisiei au evaluat mo­dul de realizare a prevederilor Convenției colective pe anii 2018-2021 și au prezentat propunerile preliminare pentru a fi incluse în noul proiect.

Totodată, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Federația Sindicală „Sănătatea” au solicitat, printr-o scri­soare comună, adresată conducătorilor instituțiilor medicale, de învățământ și președinților comitetelor sindicale, să eva­lueze realizarea prevederilor Convenției actuale și să înainteze propuneri pentru proiectul Convenției colective (nivel de ra­mură) pe anii 2022-2025.

Imperativul elaborării documentului menționat derivă din necesitatea menținerii păcii sociale în colectivele de muncă, a re­alizării măsurilor coordonate privind dez­voltarea și perfecționarea ramurii ocrotirii sănătății din țară, apărarea drepturilor și intereselor profesionale, economice, de muncă, sociale, colective și individuale mi­nime pentru salariații din instituțiile medi­cale, farmaceutice, de învățământ și alte instituții din sistemul sănătății.

 

Vizite în colectivele de muncă

Pentru ca, în context, Convenția colec­tivă pentru anii 2022-2025 să întruneas­că în ea doleanțele, necesitățile întregii ramuri medicale, președintele Federației Sindicale „Sănătatea”, Aurel Popovici, a dat startul unei serii de descinderi în colective­le de muncă. Astfel, a fost efectuată o vizită de lucru la Spitalul Raional Călărași, în ca­drul căreia s-a discutat cu personalul me­dical despre situația actuală din instituție.

În timpul întâlnirii au fost enunțate mai multe probleme, a căror soluționare necesită implicarea autorităților atât la ni­vel local, cât și central. Printre acestea au fost menționate: dificultățile financiare, insuficiența de cadre și lacunele în legislația din domeniu. De asemenea, s-a discutat despre Convenția colectivă, care expiră la finele acestui an, și s-au lansat propuneri pentru cea nouă.

Totodată, președintele organizației sindicale din cadrul Spitalului Raional Călărași, Irina Triboi, a prezentat un raport de activitate pe anul 2020. IMSP Spitalul Raional Călărași are un personal de 243 de angajați. În prezent, în spital nu sunt trata­te persoane infectate cu Covid-19.

S-a făcut schimb de idei cu privire la proiectul Convenției colective (nivel de ra­mură) pe anii 2022-2025, au avut loc în­tâlniri și discuții cu specialiștii din asistență medicală stomatologică.

„Serviciile stomatologice constituie o parte componentă și indispensabilă a asistenței medicale specializate de ambu­latoriu și au un rol deosebit de important în asigurarea sănătății generale a populației”, a menționat Aurel Popovici, președintele FSSM.

Prin Convenția colectivă se urmărește dezvoltarea și modernizarea ramurii sănătății. Aceasta constituie un instrument eficient de comunicare, negociere, facilita­re a unor drepturi pentru personalul medi­cal, dar servește și ca pârghie de fortificare a calității serviciilor medicale pentru mana­gerii instituțiilor medico-sanitare. În docu­ment sunt stipulate obligațiile, dar și drep­turile, condițiile de salarizare și activitatea de zi cu zi a lucrătorilor medicali. Prevede­rile din acesta urmează să se regăsească în contractele colective de muncă din fiecare organizație din ramură. Convenția Colecti­vă este obligatorie pentru aplicare în toate unitățile din sectorul sănătății din țară, in­diferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand