16 iunie 2024
Chisinau
Social

Dreptul agricultorilor de a importa motorină, discutat de parlamentari

Loading
Social Dreptul agricultorilor de a importa motorină, discutat de parlamentari
Dreptul agricultorilor de a importa motorină, discutat de parlamentari
agricultori

Proiectul de lege propune modi­ficarea metodologiei actuale de for­mare a prețurilor la produsele pe­troliere

 

Un proiect de lege ce preve­de metodologia de formare a prețurilor la produsele petro­liere și de stabilire a dreptu­lui de import al motorinei de către agricultori pentru con­sum propriu a fost discutat la o ședință recentă a Comisiei parlamentare speciale pen­tru elaborarea și aprobarea unui pachet de modificări le­gislative în vederea susținerii fermierilor.

 

Proiectul de lege propune modi­ficarea metodologiei actuale de for­mare a prețurilor la produsele pe­troliere. Conform noilor prevederi, aflate în corespundere cu practica europeană, prețurile de comerciali­zare cu amănuntul a produselor pe­troliere principale vor fi calculate în baza valorii cotațiilor medii Platts FOB MED, în conformitate cu „Eu­ropean Marketscan”, recalculată în moneda națională. La respectiva valoare vor fi adăugate costurile primare de tranzacționare aferente operațiunii de import, cota accize­lor, a taxei pe valoare adăugată, pre­cum și marja comercială specifică, stabilită anual de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, ce cuprinde valoarea cheltuielilor și a pierderilor înregistrate la comer­cializarea produselor petroliere.

Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului, atât producătorii agricoli, cât și repre-zentanții companiilor petroliere care au participat la dezbateri au salutat aprobarea modificărilor propuse şi au constatat că actuala metodologie de calcul este una în­vechită și ineficientă.

În cadrul ședinței a mai fost dis­cutată propunerea fermierilor pri­vind majorarea Fondului de subven-ționare în agricultură și acordarea de subvenții pentru fiecare hectar lucrat. În context, conducerea Par­lamentului a solicitat Ministerului Finanțelor să prezinte informații la acest subiect prin estimarea cheltu­ielilor necesare și identificarea posi­bilelor surse financiare.

Proiectul de lege discutat în cadrul ședinței urmează a fi com­pletat cu propunerile venite de la reprezentanții companiilor petroli­ere și de la ANRE, axate pe stabili­rea dreptului de import al motorinei de către agricultori pentru consum propriu și prevenirea abuzurilor și contrabandei cu produse petroliere. Reprezentanţii comisiei parlamen­tare sus-menţionate au stabilit ca, la începutul acestei săptămâni, să fie pus pe masa deputaților tot pa­chetul agricol, pentru a fi semnat și introdus în procedură legislativă. Ei au estimat că, până pe 15 iulie sau cel târziu până la sfârșitul sesiunii de primăvară, deputaţii vor reuşi să aprobe măsurile respective.

De menţionat că, la o ședință an­terioară, Comisia parlamentară spe­cială pentru elaborarea și aprobarea pachetului de modificări legislative în vederea susținerii agricultorilor a propus spre examinare şase proiecte de acte legislative. Această comisie a fost creată prin Hotărârea nr. 103 din 21 mai 2015 a Parlamentului. Comisia, constituită din deputați din toate fracțiunile parlamentare, urma să propună, până pe 1 iulie 2015, proiecte legislative în vederea dezvoltării agriculturii și a susținerii producătorilor agricoli autohtoni.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand