16 iunie 2024
Chisinau
Social

Două evenimente organizate de FSLC, la care s-a discutat despre realizări și perspective

Loading
Social Două evenimente organizate de FSLC, la care s-a discutat despre realizări și perspective
Două evenimente organizate de FSLC, la care s-a discutat despre realizări și perspective
sindcultura.md

Biroul de Tineret al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cul­tură (BT al FSLC) s-a convocat re­cent, în prima ședință din acest an, pentru a evalua activitatea acestei structuri sindicale reali­zată pe parcursul anului 2022 și pentru a discuta despre acțiunile pentru următoarea perioadă de activitate. Ședința s-a desfășurat în format online.

Mihail Condur, președintele Birou­lui de Tineret al FSLC, a informat des­pre activitățile acestei structuri sindi­cale, realizate la nivel de ramură, pe parcursul anului 2022. El a menționat că tinerii sindicaliști din cadrul cen­trelor și organizațiilor membre ale FSLC au participat la diverse activități realizate atât la nivel de ramură, cât și la nivel teritorial și primar.

La eveniment a participat și Na­dejda Andronic, vicepreședintă a FSLC, care a informat că, din numărul total al efectivului sindical al FSLC, ti­nerii sindicaliști constituie 18 la sută sau peste două mii de tineri salariați și studenți ai instituțiilor din ramura culturii.

„Protecția drepturilor social-eco­nomice ale tinerilor a fost și este în atenția federației sindicale de ramu­ră. Conducerea FSLC a cerut de mai multe ori guvernanților sa fie mo­dificată legislația, care să prevadă achitarea indemnizației unice tuturor specialiștilor tineri din ramura cultu­rii, atât din mediu rural, cât şi din cel urban, la fel cum beneficiază tinerii specialiști din ramura educației și cea a sănătății”, a menționat sindicalista.

În final, vicepreședinta FSLC, a menționat că „tinerii sunt prezen­tul și viitorul țării, iar în domeniul culturii este o necesitate stringentă de specialiști tineri, care trebuie să fie motivați corespunzător pentru a profesa în aceste domenii, atât de importante pentru dezvoltarea ar­monioasă a fiecărei comunități și a societății în ansamblu”.

Membrele Biroului de Femei al Federației Sindicatelor Lucrăto­rilor din Cultură din Republica Moldova (BF al FSLC) s-au convo­cat, pe 3 februarie, într-o ședință de lucru pentru a face bilanțul activităților realizate pe parcursul anului 2022 și a trasa prioritățile pentru anul 2023.

La deschiderea activității, Nadej­da Andronic, vicepreședinta FSLC, a menționat faptul că, din numărul to­tal al efectivului sindical (de aproape 13 mii de membri), femeile sindica­liste constituie 64 la sută sau peste opt mii de persoane din ramura cul­turii. În context, protecția drepturilor social-economice ale femeilor este permanent în atenția federației sindi­cale de ramură la toate nivelurile, la fel ca și drepturile tuturor membrilor de sindicat, a menționat sindicalista.

În calitate de președintă a Biroului de Femei al FSLC, Nadejda Andronic a informat despre activitățile struc­turii sindicale realizate pe parcursul anului 2022 la nivel de ramură și des­pre activitățile Comisiei de Femei a CNSM.

În context, s-a menționat activi­tatea desfășurată, în comun cu Bi­roul de Tineret al FSLC, cu genericul „Fiecare femeie și fată are dreptul la respectarea și protecția drepturi­lor umane”, organizată în contextul Campaniei „16 zile de activism îm­potriva violenței în bază de gen”. Prin această activitate s-a intenționat de a contribui la informarea și sensibi­lizarea societății privind fenomenul violenței în societate și de a crește gradul de conștientizare privind pro­blema violenței asupra femeilor și fe­telor din ramură și din țară.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand