18 aprilie 2024
Chisinau
Social

Domeniul educaţie simte o lipsă acută de tineri specialiști și de elevi

Loading
Social Domeniul educaţie simte o lipsă acută de tineri specialiști și de elevi
Domeniul educaţie simte o lipsă acută de tineri specialiști și de elevi
jana-roman

Jana Roman, directorul Liceului teoretic din satul Recea

 

Anual, numărul copiilor din raionul Rîşcani se reduce cu 250 de persoane. Bineînţeles că această stare de lucruri se reflectă şi asupra procesului educaţional – din cauza număru­lui insuficient de elevi, unele şcoli sunt închise, dat fiind că întreţinerea lor nu mai este rațională. De exemplu, gimnaziul din satul Bulhac, înainte ca acesta să fie lichidat, iar copiii repartizaţi pe la alte instituţii de învăţământ, era frecventat de doar 29  de elevi. Nu avea nici un sens să se păstreze în continuare şcoala, care aveau doar câte cel mult trei elevi în clasă. Optimizările au afectat şi instituţiile şcolare din alte sate – Dumeni, Moşeni, Rămă­zan, Sverdiac. Însă chiar şi în cele care funcţionează, fiind completate cu elevi din instituţii­le preuniversitare care se închid, numărul elevilor oricum se reduce continuu. Cauza o con­stituie rata mică a natalității, în unele sate fiind aduși pe lume doar câte doi copii pe an.

 

Liceul

 

În total, în raion funcţionează doar nouă licee, 25 de gimnazii, şcoala sportivă şi şcoala auxiliară specializată, precum şi Casa de creaţie (fosta Casă a pionierilor). În fiecare instituţie şcolară, anual se face re­paraţie cosmetică, însă pentru reparaţii ca­pitale sau lucrări mai serioase conducerea şcolilor încearcă să facă rost de bani prin intermediul diverselor proiecte.

De exemplu, Liceul teoretic din satul Recea aşteaptă de doi ani reparaţia capita­lă în cadrul unui proiect. Totuşi, condiţiile de aici şi acum pot fi calificate drept bune – acum câţiva ani, au fost schimbate feres­trele, uşile, a fost reutilată cantina, a apărut mobilă nouă, dar şi material didactic ne­cesar pentru procesul de studii. Totodată, datorită unui grant, liceul utilizează o clasă de calculatoare cu 20 de unităţi de tehni­că nouă. Aşa că probleme serioase aici nu există. Şi, dacă e să judecăm după amploa­rea lucrului efectuat de conducere, aceasta reuşeşte să distribuie bugetul instituţiei în mod raţional.

 

g_social

Instituţiile şcolare din raion lucrează în strânsă colaborare cu sindicatele

 

Apropo, mai multe acţiuni sunt organi­zate de administraţie de comun acord cu sindicatele.

„Noi lucrăm în parteneriat, spune direc­torul liceului, Jana Roman. La începutul anului de studii, când repartizăm mijloace­le şi orele de muncă pentru pedagogi, fără acordul preşedintelui comitetului sindical nu facem nimic. La fel, în colaborare cu sindicatele am elaborat un contract colectiv de muncă, prezentat şi aprobat de colectiv. Respectăm toate punctele din contract. To­tul corespunde normelor legii şi contractu­lui, inclusiv achităm anual colaboratorilor salariul al treisprezecelea”.

Liceul teoretic din satul Recea a obţi­nut noul său statut nu tocmai demult, în anul 2013. Înainte de asta, instituţia era gimnaziu. În total, liceul este frecventat de 341 de elevi, de la clasa I până în a XII-a. Aici sunt două clase de I şi una de a XII-a, însă în anul şcolar 2014-2015 nu s-a reu­şit completarea clasei a XI-a. La momentul deschiderii, în instituţie îşi făceau studiile peste 400 de elevi, cu toate că capacitatea acesteia este de 640 de elevi. Totuşi, direc­torul nu-şi face griji pentru o eventuală re­venire la statutul de gimnaziu. Pentru că la liceu studiază copii din şase sate învecinate – Aluniş, Bulhac, Sverdiac, Slobozia-Recea, Cepăria, Şumna (copiii sunt aduşi la liceu cu autobuzele şcolare). Și dacă mai ținem cont și de faptul că liceul a fost construit în conformitate cu toate normele prevăzute pentru o astfel de instituție, dar și de faptul că are o poziționare geografică reușită, se află lângă traseu, și e puțin probabil că va fi afectat de problema optimizării. Cel puțin, acest lucru nu se va întâmpla prea curând.

În total, în cadrul liceului activează 47 de persoane, dintre care – 28 de cadre di­dactice și 18 persoane care reprezintă per­sonalul tehnic. Vârsta medie a angajaților acestei instituții de învățământ constituie 50 de ani. Potrivit afirmațiilor directorului, visul colectivului este ca printre ei să fie cât mai mulți specialiști tineri. Însă, ne spune Tudor Semeniuc, președintele Consiliului interramural al sindicatelor din Rîșcani, tot el și președintele Sindicatului Educației și Științei din raionul Rîșcani, vârsta cadrelor didactice crește. „În acest an, la noi s-a an­gajat un singur specialist tânăr care a fost repartizat aici și câteva persoane care au ve­nit din propria inițiativă. Încă anul trecut, la noi au fost repartizate câte 6–8 sau până la 10 persoane. Respectiv, peste 3-5 ani, vom avea probleme la capitolul asigurarea instituțiilor de învățământ cu specialiști”, a menționat acesta.

Liceul Teoretic Recea are cu ce se mân­dri și la capitolul activitate artistică de ama­tori. În cadrul instituției activează cercul dramatic și cercul de dans, un ansamblu vocal-instrumental. Discipolii liceului au reușit să se impună și la competiții sporti­ve, și la olimpiadele la diferite obiecte. De altfel, această instituție este și un centru de susținere a examenelor de BAC.

 

Gimnaziul

 

În cadrul Gimnaziului Braniște învață 130 copii. „Sperăm însă că va spori nu­mărul elevilor de la Școala Specială din Costești”, ne spune psihologul școlar Irina Cojocari. Aceasta mai activează și în cali­tate de pedagog auxiliar, care se ocupă de copii cu necesități educaționale speciale. Pentru astfel de activități a fost amenajată o sală separată, aici a fost instalat mobili­er, au fost aduse calculatoare, de aseme­nea, aici sunt disponibile diferite jocuri. De competența Irinei mai ține ca să le aju­te elevilor din această categorie să-și facă temele, să le explice adăugător materia în timpul orelor. „În prezent, la școală au loc reparații, ne spune Rodica Farmagiu, di­rectorul instituției. Am cumpărat ferestre termopan și mobilă, avem alocate mijloace pentru a amenaja o sală cu acces la Inter­net. Beneficiem de multă susținere din par­tea Direcției de învățământ Rîșcani, dar și a sindicatelor. La fiecare sărbătoare profesi­onală, acestea ne oferă mijloace pentru a-i susține pe pedagogi, organizăm în comun concerte, excursii, competiții sportive”.

 

Colegiul

 

Reprezentanții ziarului „Vocea poporu­lui” au vizitat și Colegiul Agroindustrial din Rîșcani. Instituția va marca jubileul de 50 de ani în anul 2017.

În acest an, la colegiu își fac studiile 500 de elevi. Anual, aici sunt înmatriculate câte 130-140 de persoane, în funcție de planul stabilit de ministerul de resort. În cadrul colegiului activează câteva catedre – con­tabilitate, turism, merceologie, tehnologia produselor de panificație, mecanizarea echipamentelor pentru industria alimen­tară, tehnologia produselor cosmetice și medicale.

În gestiunea colegiului se află și 220 ha de pământ. Pe acest teren sunt cultivate cereale și soia, care sunt ulterior comerci­alizate. Terenul se află în proprietatea sta­tului, dar este administrat de instituția de învățământ.

 

gimnaziul-braniste

Rodica Farmagiu, directorul Gimnaziului Braniște, cu psihologul școlar Irina Cojocari

 

Potrivit afirmațiilor Ingăi Gherasim, di­rectorul adjunct al colegiului, administrația menține o relație bună cu sindicatele, coo­perează mereu cu acestea. Același lucru este confirmat și de către Igor Șoșu, președintele comitetului sindical.

„Există o hotărâre de guvern cu privire la premierea cadrelor didactice. Noi am inclus prevederile acestui document în Convenția colectivă de muncă. Astfel, premiile sunt oferite anual dacă angajatul nu a comis nici un fel de abateri pe parcursul anului”, ne spune Igor Șoșu.

În cadrul colegiului activează nu doar sindicatul angajaților, ci și cel al elevilor, care se întrunește lunar la ședința consiliu­lui, înaintează propuneri și idei atât față de angajatori, cât și față de liderii sindicali.

Ion Vartic, expert al Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, ne asigură că în această instituție de învățământ nu a fost înregistrat nici un accident grav de muncă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand