14 aprilie 2024
Chisinau
Social

Domeniul de cercetare, între idei geniale și profituri ratate

Loading
Social Domeniul de cercetare, între idei geniale și profituri ratate
Domeniul de cercetare, între idei geniale și profituri ratate
inventatori

Ședința solemnă consacrată Zilei profesionale a Inventatorului și Raționalizatorului

 

În ultima zi a lunii iunie, în Republica Moldova s-a sărbătorit Ziua profesională a Inventatorului și Raționalizatorului. În cadrul unei ședințe solemne, Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova, i-a premiat pe cei mai buni inven­tatori și raționalizatori din țară.

 

Oleg Budza a menționat că munca in­ventatorilor și a raționalizatorilor are o importanță deosebită pentru orice socie­tate, deoarece ideile acestora contribuie semnificativ la îmbunătățirea condițiilor de muncă și la identificarea unor soluții noi, care sporesc eficiența muncii.

 

g_social

Inventatoriiar putea fi „mina noastră de aur”, dacă ar fi sprijiniți mai energic de către stat

 

A fost un bun prilej pentru a se face un bilanț al activităţii de cercetare. Ser­giu Solcan, vicepreședinte al Uniunii In­ventatorilor și Raționalizatorilor, a vorbit despre rezultatele îmbucurătoare obținute de inventatorii noștri. „În ultimii cinci ani, inventatorii noștri au adus acasă pes­te 500 de medalii de aur, de argint şi de bronz. Pe lângă aprecierea internaţiona­lă, inventatorii sunt cei care aduc venituri considerabile în bugetul statului, deşi nu beneficiază de politicile adoptate la nivel de Guvern”, a menționat Sergiu Solcan. El a subliniat necesitatea unei implicări și susțineri mai mari din partea autorităților, deoarece inventatorii au un aport deosebit în dezvoltarea economiei și pot contribui la reducerea costurilor de producție sau la sporirea capacităților întreprinderilor în medie cu 30%.

 

CNSM, un susținător fervent al comunității inventatorilor

 

Ion Tighineanu, prim-vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei, s-a referit, în discursul său, la cerințele Uni­unii Europene: „În contextul integrării în spațiul european, facem tot posibilul pentru a crește calitatea lucrărilor pentru a obține rezultate și mai bune. Succesul nostru depinde cât de mult ne apropiem de piața din Vest”.

Ion Țiganaș, vicedirector la AGEPI, s-a referit, la rândul său, la problemele cu care se confruntă inventatorii de la noi, multe din acestea fiind legate de situația econo­mică precară a țării noastre. „Ne aflăm în­tr-o nouă paradigmă informațională. S-au schimbat viziunile, principiile de imple­mentare. Este nevoie de implicarea tutu­ror actorilor care au tangență cu cerceta­rea. Este ireal să cercetăm ceva ce nu are la bază indici economici. Domeniul de cerce­tare din Republica Moldova poate genera profituri. În Moldova, nivelul de brevetare este scăzut. Se cercetează, se investesc bani, dar până la urmă invenția nu este breveta­tă. Situația e diametral opusă în țările eu­ropene”, a menționat Ion Țiganaș. În țările dezvoltate, orice invenție este brevetată, chiar dacă procedurile de brevetare a unei invenții sunt mult mai greoaie și scumpe. Pentru a simplifica și mai mult procedura de înregistrare a invențiilor, AGEPI a in­trodus brevetarea de la distanță.

Vorbitorii au enunțat trei obiective care urmează să fie atinse: să fie aprobate noile modificări la Legea invenției, să organize­ze o nouă ediție a Expoziţiei internaţionale specializate „Infoinvent” și susținerea bre­vetării în străinătate.

Şedinţa festivă cu ocazia Zilei Inventa­torului și Raționalizatorului a fost organi­zată la iniţiativa CNSM şi se înscrie într-un ciclu de şedinţe de lucru comune. De mai mulți ani, CNSM este un susținător activ al comunității inventatorilor din Moldova.

Uniunea Inventatorilor şi Raţionaliza­torilor din Republica Moldova „Inovato­rul” a fost fondată în noiembrie 1997. Sco­pul instituţiei este de a contribui la crearea condiţiilor organizatorice, juridice, econo­mice şi sociale, pentru manifestarea şi rea­lizarea posibilităţilor creative şi acordarea de suport la elaborarea şi implementarea invenţiilor şi propunerilor de raţiona-lizare.

În Republica Moldova activează peste şapte mii de inventatori şi raţionalizatori. „Doar anul trecut, raţionalizatorii şi inven­tatorii au adus în vistieria statului patru milioane şi jumătate de lei. Timp de 10 ani, inventatorii au adus venituri statului de peste 22 de milioane de lei. Cercetătorii au implementat în producţie 1600 de invenţii şi peste 7000 de propuneri de raţionaliza­re. Acesta este un succes extraordinar”, a declarat Nicanor Solcan, preşedintele Uni­unii Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din Republica Moldova.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand