14 aprilie 2024
Chisinau
Varia

Domenii și meserii acceptate pentru imigranți în Franța

Loading
Varia Domenii și meserii acceptate pentru imigranți în Franța
Domenii și meserii acceptate pentru imigranți în Franța
munca-in-franta

Foto: emploi-danse.info

 

Statul francez a făcut publi­că o listă de 150 de meserii ac­ceptate pentru imigranți, care necesită permis de ședere, dar nu și un permis de muncă.

 

Me­serii pe care prefectura unde depuneți actele nu ar avea voie să vă refuze dreptul la muncă.

 

Construcţii şi lucrări publice (zidar, lăcătuş, tâm­plar, faianţator etc.);

Hotelărie şi alimentaţie publică (angajat de etaj, bu­cătar, chelner, măcelar etc.);

Agricultură, marină şi pescuit (zarzavagiu, cres­cător de animale, marinar în navigaţie maritimă, matelot la pescuit etc.);

Mecanică şi prelucrarea metalelor (cazangiu, operator reglare maşini-unelte, su­dor etc.);

Electricitate şi prelu­crarea metalelor (operator maşini automatice, controlor în electricitate şi electronică etc.);

Mentenanţă (mecanic, electrician de întreţinere, ingi­neri, cadre în industrie etc.);

Transport, logistică şi turism (navlositor, responsa­bil logistică etc.);

Industrii de proces (pi­lot instalare industria agroali­mentară, operator în producţia de metale, operator prelucrare carne etc.);

Materiale moi, prelu­crarea lemnului şi indus­tria grafică;

Gestiune, managemen­tul întreprinderilor (per­sonal de conducere în resurse umane, jurist (financiar) etc.);

Informatică;

Bancă şi asigurări (con­silier în credit bancar, însărci­nat cu studii actuariale în asi­gurări etc.);

Comerţ (tehnician de vân-zare la distanţă, ataşat comer­cial pentru servicii pentru în­treprinderi etc.);

Servicii la domiciliu şi pentru comunitate (anga­jat pentru menaj la domiciliu, spălător de geamuri speciali­zat etc.).

 

Lista completă a meseriilor acceptate pentru imigranți de către statul francez o puteți accesa pe link-ul.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand