21 iulie 2024
Chisinau
Social

Doi membri de sindicat, implicaţi în accidente produse la locul de muncă

Loading
Social Doi membri de sindicat, implicaţi în accidente produse la locul de muncă
Doi membri de sindicat, implicaţi în accidente produse la locul de muncă
accident-de-munca-padure

Foto: flinnplanthire.co.uk

 

Un angajat al Ocolului Silvic Pohrebeni, structură din cadrul Întreprin­derii de Stat pentru Silvicultură Orhei, şi-a pierdut viaţa, recent, în tim­pul serviciului. Bărbatul lucra în calitate de tractorist, iar tractorul cu care ara o suprafaţă de teren în pantă s-a răsturnat şi s-a rostogolit la vale de mai multe ori.

 

Nicolae Prepeliţă, inspector sindical de muncă, a precizat pentru „Vocea poporului” că, înaintea tragediei, victimei şi unui coleg de-al său le fusese dată sarcina să are un te­ren pe care urmează să fie plantată pădure. De vreme ce terenul se află în pantă cu un grad semnificativ de înclinare, în momen­tul demarării lucrărilor, la faţa locului s-au deplasat mai multe persoane, pentru a fi asigurată respectarea normelor necesare în cazurile de acest fel.

Astfel, tractoriştii au început aratul din vale în deal şi invers. Ulterior, însă, tracto­riştii, ambii cu experienţă bogată de muncă, au urcat pe rând la volanul tractorului.

 

Alertaţi de un martor

 

Într-o după-amiază, conducerea unităţii a fost alertată de o persoană care se afla prin preajma terenului respectiv despre faptul că tractorul s-a răsturnat cu tot cu lucrătorul care se afla la volan şi s-a rostogolit de mai multe ori.

În momentul în care au ajuns la faţa lo­cului, reprezentanţii întreprinderii l-au găsit pe tractoristul respectiv fără suflare.

 

g_social

Ambele cazuri sunt cercetate de inspectorii de stat ai muncii şi de cei de la sindicate

Victima, născută în 1963, trăia în satul Bieşti, raionul Orhei. Cel de al doilea trac­torist nu a fost rănit, iar locul aflării sale în momentul producerii nenorocirii sau cauza că era în altă parte vor fi stabilite în cadrul cercetării accidentului.

Cercetarea este efectuată în prezent de către inspectorii de stat ai muncii şi de cei de la sindicate, de vreme ce salariatul implicat în accident era membru de sindicat.

Inspectorii sindicali de muncă participă, în prezent, şi la cercetarea altui accident, produs încă în luna iunie a acestui an şi care s-a soldat cu pierderea capacităţii de muncă a unei salariate de la Grădiniţa nr.1 din ora­şul Sîngerei.

Alexandru Pascaru, inspector sindical de muncă, a specificat că femeia, în vârstă de 51 de ani, a primit din partea angajatorului său sarcina de a efectua unele lucrări de repa­raţie în una din încăperile grădiniţei. Repa­raţiile erau desfăşurate împreună cu părin­ţii şi nu intrau în responsabilităţile acestei salariate, care exercita funcţia de ajutor de educator.

Lucrarea în cauză urma să fie efectuată la tavanul încăperii cu o scară dublă, oferită de administraţia grădiniţei. Scara era însă ve­che şi îi lipsea banda pentru ajustarea gra­dului de desfacere şi, totodată, pentru pre­venirea căderii.

În momentul în care femeia s-a ridicat pe scară pentru a ajunge la tavan, scara s-a des­făcut, cu toate că o altă femeie a încercat să o ţină. În urma căderii, victima şi-a fracturat un picior. Ea s-a adresat la spital pentru tra­tament, fără a anunţa reprezentanţii Inspec­toratului de Stat al Muncii despre produce­rea accidentului.

Tratamentul a durat mai mult timp, iar după patru luni s-a decis ca salariatei să-i fie atribuit grad de invaliditate. În acest moment s-a descoperit însă că nu există un proces-verbal privind accidentul de muncă, iar cei de la spital i-au cerut feme­ii să se adreseze la Inspectoratul de Stat al Muncii.

Pe lângă faptul că lucrările pe care le efectua angajata în momentul produce­rii accidentului nu intrau în funcţiile sale,aceasta nu a beneficiat nici de instruire, aşa cum prevede legislaţia în vigoare.Mai mult, ea nu dispunea de echipament de lucru corespunzător, iar scara  pe care a încercat să o folosească era defectată, a mai concreti­zat Alexandru Pascaru.

 

Cercetarea accidentelor de muncă

 

Elena Carchilan, şefa Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, a comunicat că, în perioada ianuarie–septembrie a acestui an, reprezentanţii acestei structuri au par­ticipat la cercetarea a 28 de accidente de muncă.

În urma cercetărilor efectuate, 11 cazuri au fost calificate ca accidente de muncă, in­clusiv cinci soldate cu decesul a şase lucră­tori şi şase – cu urmări grave pentru salaria­ţii membri de sindicat. Zece cazuri de acest fel, în urma cărora au murit nouă lucrători, iar unul a fost rănit grav, au fost calificate drept incidente care nu au avut legătură cu îndeplinirea obligațiilor și a sarcinilor de producere. Alte şapte accidente sunt în pro­ces de cercetare.

În nouă luni ale anului curent, reprezen­tanţii Inspectoratului de Stat al Muncii a fost informat despre producerea a 303 acci­dente, inclusiv trei – din anii precedenţi. În corespundere cu dispoziţiile date de direc­torul Inspectoratului de Stat al Muncii, au fost cercetate până acum 96 dintre acestea. Din numărul total al cazurilor supuse cer­cetării, 45 au fost calificate ca accidente de muncă.

Totodată, 207 accidente soldate cu pier­derea temporară a capacităţii de muncă au fost cercetate de comisiile create în acest scop în cadrul unităţilor.

Scopul participării inspectorilor sindicali de muncă la cercetarea accidentelor grave sau soldate cu decese constă în stabilirea obiectivă a circumstanţelor în care s-au pro­dus acestea, a accentuat Elena Carchilan.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand